Van Jurylid tot het optreden voor de Amerikaanse radio

Verteller: Frits Slicht Frits Slicht
Auteur: Frits Slicht Frits Slicht
Kazernestraat 10

Van volkstuinders, radiouitzendingen, herdenkingen, zangwedstrijden en dat alles in een gespannen tijd!

Linnaeusstraat Synagoge, bron: JHM

Linnaeusstraat Synagoge, bron: JHM

Volkstuinders

In dit jaar 1939 is Samuel (juni-juli) ook nog eens betrokken als jurylid van een grote zangwedstrijd. Het gaat om het vijftienjarig jubileum van de Volkstuinders Mannenzangvereniging. Ter gelegenheid van dit heuglijke feit is er een nationaal zangconcours voor gemengde- en voor mannenzangverenigingen, maar ook voor vrouwenkoren, kinderkoren en gemengde dubbelkwartetten.

In dezelfde periode is er opnieuw een radio-uitzending voor de BBC. Op 5 juni 1939 is er een speciaal concert door het Amsterdams Joodse Koor. Het is een door de VARA opgenomen programma dat wordt doorgezonden naar de BBC. Het koor zou onder leiding van Samuel en met medewerking van de solisten Michel Gobets en Jo Rabbie, naast synagogale gezangen, Oost-Europees Joodse ook moderne Palestijnse volksliederen ten gehore brengen.

Een moment van herdenken

Op persoonlijke titel is Samuel op 28 juni 1939 aanwezig bij een herdenkingsavond in het Parkhotel (op de Stadhouderskade, naast het Vondelpark). Hij zal daar zingen en worden begeleid door een juffrouw Mascha Polak. De herdenkingsavond is gehouden ter nagedachtenis van een zekere Schelomo ben Joseph of Shlomo ben Yosef https://en.wikipedia.org/wiki/Shlomo_Ben-Yosef .

Hoewel niet te bewijzen, lijkt Samuel hiermee toch een soort van politiek-religieuze keuze te hebben gemaakt. Het NIW heeft drie artikelen over deze Schelomo, nergens wordt ook maar enigszins gewezen op een reactie van de officiële Nederlands – Joodse autoriteiten.      

Kop van het artikel in het NIW van 09-09-1939

Kop van het artikel in het NIW van 09-09-1939

In de loop van mei – juli zijn er de haast gebruikelijke optredens met ondermeer een deelname aan een zangwedstrijd voor koren, een bijeenkomst in De Joodsche Invalide, een lezing en een speciale dienst in de synagoge ter gelegenheid van de geboorte van prinses Irene.

Opvallend is het optreden in september van het Amsterdamsch Joodsche Koor in de synagoge aan de Linnaeusstraat. Eigenlijk was een dergelijke bijeenkomst in een synagoge voorbehouden aan het synagogale koor, maar omdat er meerdere koorleden waren gemobiliseerd, deed nu het Amsterdamsch Joodsche Koor de dienst.

Kort verslag van de bijeenkomst in de Synagoge Linnaeusstraat, bron: Het Algemeen Handelsblad van 07-09-1939

Kort verslag van de bijeenkomst in de Synagoge Linnaeusstraat, bron: Het Algemeen Handelsblad van 07-09-1939

Uitzending voor NBC – Amerika

Op 25 september 1939 is er weer een speciaal radio-optreden van dit koor. Het betreft een uitzending voor de National Broadcasting Company of America, dankzij de medewerking van de VARA kon worden doorgezonden.

Ik noemde kort hiervoor al de mobilisatie, ook Harpe Davids krijgt daar mee te maken. Zij treden op voor de gemobiliseerde soldaten in Krasnapolsky.

Dat er sprake is van een gespannen situatie in Europa is wel duidelijk, zeker na de Kristallnacht in Duitsland. Op een grote herdenkingsbijeenkomst in het gebouw van de Handwerkers Vriendenkring is ook het Amsterdamsch Joodsch Koor aanwezig, maar zonder Samuel. Waarom hij is verhinderd, is onbekend. De dirigent van dienst is B. Muller, koorlid en in 1937 nog gehuldigd voor zijn veertigjarige jubileum. Het ging om een bijeenkomst van de Stichting Joodse Rechten (S.J.R.). Bij latere bijeenkomsten van S.J.R. zou Samuel wel aanwezig zijn.

Het laatste optreden van 1939 is op de ouderavond van de Schoolvereniging Kennis en Godsvrucht.

Terug naar de inhoudsopgave

Alle rechten voorbehouden

98 keer bekeken

Bekijk meer afbeeldingen

Aankondiging van het zangcours van de Bond van Volkstuinders, bron: De Gooi- en Eemlander : nieuws- en advertentieblad van 01-03-1939

Aankondiging van het zangcours van de Bond van Volkstuinders, bron: De Gooi- en Eemlander : nieuws- en advertentieblad van 01-03-1939

Geen reacties

Voeg je reactie toe