Bijzondere optredens in de media

Verteller: Frits Slicht Frits Slicht
Auteur: Frits Slicht Frits Slicht
Kazernestraat 10
Optreden van het Amsterdams Joodse Koor voor ‘De Amerikaansche Radio’. Bron: fotoarchief van het NIW via het JCK –  JHM F304155 (oorspronkelijk 11-10-1935)

Optreden van het Amsterdams Joodse Koor voor ‘De Amerikaansche Radio’. Bron: fotoarchief van het NIW via het JCK – JHM F304155 (oorspronkelijk 11-10-1935)

In de jaren dertig zijn er steeds vaker aankondigingen van radio-optredens. Deze zijn terug te vinden in alle landelijk en regionale dagbladen. Bijzonder is ook dat Samuel wordt genoemd als zanger van Palestijnse (Joodse) liederen, soms ook als pianist (als begeleider). In de meeste gevallen gaat het niet om het Koor van de Grote Synagoge, maar om delen daarvan. Ik vermoed dat het Kerkbestuur van de NIHS daar ook niet mee zou hebben ingestemd.

Aankondiging van het radio-optreden, bron: het Algemeen Handelsblad van 05-10-1935

Aankondiging van het radio-optreden, bron: het Algemeen Handelsblad van 05-10-1935

Het Amsterdamsch Joodsche Koor daarentegen mocht dat weer wel en zou dat ook met zekere regelmaat doen.Eén van hun meest memorabele optredens voor de radio was die van zondagmiddag 6 oktober 1935. Onder leiding van ‘den dirigent S.H. Englander’ wordt een liveoptreden verzorgd dat rechtstreeks zal worden uitgezonden via Engeland door de National Broadcasting Company of America. De uitzending zal worden gedistribueerd over al haar zenders. Het koor zal enkele Hebreeuwse en Jiddische gezangen ten gehore brengen. Het NIW schrijft een prachtig verslag met foto van dit wel heel bijzondere optreden voor de radio. De titel van het artikel is: “Het Amsterdamsche Joodsche Koor voor de Amerikaansche Radio. Hallo America, here Amsterdam calling”. Zie de afbeeldingen bij dit verhaal. De foto is bewaard gebleven en zit in het fotoarchief van het NIW (gedeponeerd bij het JHM/JCK). Enkele fragmenten uit de tekst:

“Zondagmiddag drie uur. De gang van de school op het J. D. Meijerplein strekt zich uit in al zijn lengte, zonder dat de trippelende pasjes van de peuters vernomen worden. Geen wonder, nog enkele uren en Joum Hakiepoeriem zal zijn intrede gedaan hebben, zal de Joden van de geheele wereld verenigd hebben in gebed. Achterin de gang staat een tafel opgesteld met eenige toestellen erop, daarnaast een telefoon, verder niets dan draden.

(………………)

In een der schoollokalen is een microfoon opgesteld en daar zullen de leden van het koor onder leiding van S. H. Englander hun zang doen klinken. Als solisten zullen fungeeren de heren J. Rabbie Jr. en Michel Gobets.

(………………)

De omroeper, die voor de microfoon staat, krijgt een seintje: “Hallo America, here is Amsterdam calling. The famous Amsterdam Jewish Chorus under the direction of mister Englander will sing for you ‘Aw Horachamiem’. Een oogenblik is het stil. Dan klinken de stemmen in mooie harmonie. Rabbie geeft het beste wat in hem is, in één woord het klinkt als een klok. Nog twee andere nummers staan op het programma. ‘Ohawtie’ en ‘Was werd werden wenn Mosjieach werd kommen’.

(……………….)

Onze fotograaf doet zijn werk en na een kwartier heeft Amerika genoten van ons mooie koor. Een eeresaluut voor Englander en zijn mannen, die weer zoo mooi gezongen hebben. Een onderscheiding voor hen dat zij voor Amerika mochten zingen. Maar een die hen toekomt!” 

(bron: het van NIW 11-10-1935)

Terug naar de inhoudsopgave

Alle rechten voorbehouden

69 keer bekeken

Bekijk meer afbeeldingen

HET AMSTERDAMSCHE JOODSCHE KOOR VOOR DE AMERIKAANSCHE RADIO, bron: NIW 11 10 1935

HET AMSTERDAMSCHE JOODSCHE KOOR VOOR DE AMERIKAANSCHE RADIO, bron: NIW 11 10 1935

Geen reacties

Voeg je reactie toe