Het Jubileumconcert (twintig jaar musicus)

Verteller: Frits Slicht Frits Slicht
Auteur: Frits Slicht Frits Slicht
Kazernestraat 10
Portret van Samuel Englander, bron JHM.

Portret van Samuel Englander, bron JHM.

Het jaar 1933 is het jaar dat Samuel zijn twintigjarig jubileum viert als musicus. In juni wordt alvast bekend gemaakt dat het in de bedoeling ligt om in januari 1934 een groot feestconcert te organiseren in het Concertgebouw. Samuel is twintig jaar actief in de muziek. Of dit ook echt wel klopt, ik vraag het mij af. In feite is Samuel al eerder begonnen met zijn loopbaan, hoe beperkt misschien dan ook. In 1911 heeft hij al een optreden als zanger tijdens een gezellige bijeenkomst van de Godsdienstige Zangvereniging ‘Sjier Chodosj’. Maar hoe dan ook, op 14 januari is er een groot concert waaraan medewerking wordt verleend door de Gemengde Zangvereniging ‘Vox Humana’, de Kerkelijke Zangkoren van ‘Lechowod Ulesifeeres’ (Legowoud Oelesifereth), het Amsterdamsche Joodsche Koor’, ‘Kunst en Strijd’ en Amstel's Mannenkoor ‘Harmonie’. Het geheel staat onder leiding van Samuel. Er was een uitgebreid programmaboekje met een voorwoord van Maurits Hamburg. Het boekje zelf is niet bewaard, gelukkig heeft het NIW een het voorwoord overgenomen. Bij deze een lang fragment:

“Ten tweeden male noodt ons een jubileum van S. H. Englander te bepalen, welke plaats deze markante figuur in de Amsterdamse muziekwereld zich heeft verworven en hoezeer hij, als herscheppend kunstenaar, de vocale volkskunst en de Nederlands- Joodsche kuituur aan zich heeft verplicht. ………..

………………………. Als dirigent ter Grote Synagoge voorziet hij het koor aldaar in de loop der jaren van een nieuw, uitgebreid repertoire; alle bewerkingen voor mannenkoor (verreweg het grootste gedeelte der synagogale

koorwerken Is voor gemengd koor geschreven) van eigen hand. Het is overbodig hier te wijzen op de vermaardheid, die het koor der Grote Synagoge te Amsterdam — later voor bepaalde gelegenheden omgedoopt in „Amsterdams Joods Koor" — in binnen en buitenland zich heeft verworven. Vermeld zij slechts het internationaal concours van synagogale koren, in 1928 door het Joods Weekblad „The Jewish Chronicle" uitgeschreven en te Londen gehouden, bij welke gelegenheid Englanders koor de eerste prijs wist te behalen.

Als leider van het Amsterdams Joods Koor, welbekend door radio-uitzendingen en concerten, welk koor speciaal optreedt als vertolker van het Yiddisch volkslied, heeft Englander pioniersarbeid verricht. Eenstemmig prijst steeds de pers deze uitvoeringen, memoreert ook steeds de typies-persoonlijke bewerkingen van de hand van de dirigent. Nog onlangs wijdde de bij uitstek deskundige Alice Jacob Loewensohn in de Juedische Rundschau een uiterst waardeerende bespreking aan deze bewerkingen van Englander. Een overzicht van Englanders werkzaamheid bij het Joodse koor zou onvolledig zijn, als er niet in  het biezonder melding werd gemaakt van de vele radioconcerten, die het Amsterdams Joods Koor met medewerking van beroemde, buitenlandse voorzangers gaf, van de jongste concerten en de biezondere, synagogale dienst met Sirota, de beroemdste voorzanger der wereld en ten slotte van de medewerking, die het koor verleende 'bij het 250-jarig bestaan van de Grote Synagoge te Amsterdam en bij het bezoek van H. M. de Koningin aan deze Synagoge in het jaar 1924.

(Bron: het NIW van 12-01-1934)

Aankondiging van het ‘twintigjarig musicus jubileum’: bron: Algemeen Handelsblad van 10-01-1934

Aankondiging van het ‘twintigjarig musicus jubileum’: bron: Algemeen Handelsblad van 10-01-1934

In de De Tijd een lang en mooi verslag, geschreven door Anton ter Steege, van dit concert.

Het Centraal Blad voor Israëlieten in Nederland die niets heeft gedaan aan de vooraankondigingen, maken het nu goed door wat meer aandacht te schenken aan het jubileumconcert. Met veel enthousiasme schrijft de krant over de langdurige en hartelijke toejuichingen aan het adres van de dirigent. Vermeldenswaard is dat zij de aanwezigheid van de Kerkbestuur noemen!

Terug naar de inhoudsopgave

Alle rechten voorbehouden

18 keer bekeken

Geen reacties

Voeg je reactie toe