De jaren dertig zijn hectische jaren, ook voor Samuel Englander.

Verteller: Frits Slicht Frits Slicht
Auteur: Frits Slicht Frits Slicht
Kazernestraat 10
Bezoekt de Fancy Fair, bijeenkomst ten bate van de Duitse vluchtelingen. Bron: Centraal blad voor Israëlieten in Nederland van 16-06-1933

Bezoekt de Fancy Fair, bijeenkomst ten bate van de Duitse vluchtelingen. Bron: Centraal blad voor Israëlieten in Nederland van 16-06-1933

Behalve als dirigent treedt Samuel ook wel eens op als begeleider. Zo is hij tijdens de ‘sjabbos – weken’ de begeleider van de voorzanger van de Grote Synagoge de heer Maroko. Deze sjabbos – weken waren georganiseerd door Sjemiras Sjabbos. Het waren propagandabijeenkomsten tussen 22 januari en 12 februari 1933 waar gesproken zou worden over het behoud en het belang van de sabbat. Een grote advertentie in het NIW van 20 januari 1933 doet echt een klemmend beroep op ‘alle Joden en Jodinnen’ om massaal te laten zien dat men staat voor het behoud van de ‘sjabbos’. 

Vijf dagen later wordt in Amsterdam een tentoonstelling geopend op ‘Sjabbosgebied’ in Beis Jisroeil (Plantage Parklaan). De opperrabbijn Onderwijzer opent de tentoonstelling die mede georganiseerd is door het Joods Historisch Museum. Deze tentoonstelling is gratis toegankelijk. Andere eenmalige bijeenkomsten zijn er in: Den Haag, Rotterdam, Leeuwarden, Deventer, Zutphen, Arnhem en Amsterdam. Samuel is bij een aantal bijeenkomsten, hetzij als begeleider van de oppervoorzanger Maroko of Jo Rabbie of als dirigent van het koor van de Grote Synagoge. In de weken daarna zal in de pers, met name het NIW, terug worden gekomen op al deze bijeenkomsten.

Sjabbath Comite Sjemiras Sjabbos, uit de collectie Jaap van Velzen, Joods Historisch Museum

Sjabbath Comite Sjemiras Sjabbos, uit de collectie Jaap van Velzen, Joods Historisch Museum

De jaren dertig zijn hectische jaren, ook voor Samuel Englander. Met Kunst en Strijd gaat hij de grote podia op met klassieke werken. Met zijn Joodse koren raakt hij meer en meer betrokken bij de maatschappelijke ontwikkelingen. Daarbij heb ik het ook over het groeiend bewustzijn van het feit dat het joodse bevolkingsdeel onder druk staat. En dan gaat het niet louter en alleen over de opkomst van Hitler en zijn antisemitische uitspraken en politiek.

Binnen de Joodse gemeenschap groeit al wat langer dat het Joods zijn niet langer vanzelfsprekend is voor velen van hen. De sjabbos viering is voor velen niet langer heilig, het ter synagoge ook al niet, het trouwen met een niet-joodse partner wordt meer en meer geaccepteerd en de kennis van het Joodse geloof en haar tradities neemt af, vooral bij de jeugd.

Maar zeker, ook de politieke situatie in Europa brengt de gemoederen van streek. Vooral ook door de komst van vele vluchtelingen uit Nazi – Duitsland. Er wordt een organisatie opgericht onder de naam: Comité voor Bijzondere Joodse Belangen opgericht (CBJB). Een subcomité van het CBJB was het Comité voor Joodse Vluchtelingen. Bestuurleden waren Abraham Asscher en David Cohen. Samuel zal regelmatig optreden, al dan niet met een koor, bij de door het CBJB georganiseerde bijeenkomsten. In juni 1933 al bij een fancy fair in Zandvoort om geld in te zamelen.

Terug naar de inhoudsopgave

Alle rechten voorbehouden

110 keer bekeken

Geen reacties

Voeg je reactie toe