12 ½ jarig jubileum van Samuel Englander

Verteller: Frits Slicht Frits Slicht
Auteur: Frits Slicht Frits Slicht
Interieur van de synagoge van Reisjies Touv in de Korte Houtstraat 12, bron: Centraal blad voor Israëlieten in Nederland van 27-11-1930

Interieur van de synagoge van Reisjies Touv in de Korte Houtstraat 12, bron: Centraal blad voor Israëlieten in Nederland van 27-11-1930

Gedurende de tweede helft van het jaar 1925 zijn er de nodige concerten en bijeenkomsten waar Samuel zijn opwachting maakt. Hij treedt met zijn koor bijvoorbeeld op tijdens het 60-jarige jubileumfeest van het NIW. Het NIW dat hier begrijpelijkerwijs veel aandacht aan schenkt, wijdt ook nog een kort artikel aan één bepaald lied dat wordt gezongen. Het gaat in dit geval om Psalm 100, de “Mizmour Lesoudo", een compositie van Jacques Vorsänger. Deze compositie was blijkbaar zeer lange tijd niet uitgevoerd, vandaar dat het NIW er extra aandacht aan schenkt.

Afbeelding met betrekking tot het 70-jarige bestaan van Reisjies Touv, bron: Klein Materiaal SAA.

Afbeelding met betrekking tot het 70-jarige bestaan van Reisjies Touv, bron: Klein Materiaal SAA.

Eén bepaald optreden wil ik toch nog noemen. In oktober 1925 heeft hij belangeloos met een koor gezongen ter gelegenheid van het 70-jarige bestaan van Reisjies Touv. Het gaat hier, zoals het NIW op 30 oktober stelt, om ‘dat vriendelijke sjoeltje in de Korte Houtstraat 13’. Waarom ik dit optreden noem, ligt voornamelijk in het feit dat deze sjoel onbekend is en niet terug te vinden in de tot beschikking staande bronnen. 

In de laatste weken van 1925 is Samuel betrokken bij twee grote, samenhangende, evenementen. Het ene is de openingsplechtigheid van het nieuwe gebouw van de “Joodsche Invalide” aan de Nieuwe Achtergracht. In het Centraal Blad voor Israëlieten in Nederland is een heel nummer gewijd aan deze feestelijke opening. Het andere evenement betreft het honderdjarig bestaan van het Nederlandsch Israëlitisch Armbestuur en de herinwijding van de synagoge.

Jubileum

Het jaar 1926 staat vooral in het teken van het 12½ - jarige jubileum van Samuel als koordirigent, waarvan 10 jaar als leider van de inmiddels samengevoegde koren van de Nieuwe en de Grote Synagoge. Er staan twee grote bijeenkomsten gepland. De eerste is op 17 juni in Huize Cats. Het gaat hier om een grote receptie terwijl er op 27 november van dit jaar een speciaal concert zal worden georganiseerd in het Concertgebouw.

Huize Cats op de Plantage Middenlaan, bron: het Centraal blad Israëlieten in Ned. 10-12-1931

Huize Cats op de Plantage Middenlaan, bron: het Centraal blad Israëlieten in Ned. 10-12-1931

Het NIW wijdt een zeer uitvoerig artikel aan het feest. Het is dan ook heel bijzonder dat hij al op zijn 29e levensjaar een 12½ jubileum viert. Er zijn vele genodigden en vele eregasten (onder hen: Izrael Eljasz Maroko – Oppercantor (voorzanger) van de Grote Synagoge, Wolf Reisel – voorzanger Nieuwe Synagoge en Israël J. Olman – componist en koordirigent). Het kerkbestuur van de Nederlands Israëlitische Hoofdsynagoge is, tot zijn spijt, verhinderd maar laat per telegram weten de prestaties van Sam zeer te waarderen. Tijdens het feest worden vele brieven en telegrammen voorgelezen. Van vele kanten, denk aan al ‘zijn koren’, wordt hij van harte gefeliciteerd en spreekt men haar waardering uit. Maar eerst is er het welkomstwoord van de heer J. Drukker, lid van de feestcommissie.

Terug naar de inhoudsopgave

Alle rechten voorbehouden

147 keer bekeken

Geen reacties

Voeg je reactie toe