Overige kleine koren (1)

Verteller: Frits Slicht Frits Slicht
Auteur: Frits Slicht Frits Slicht
Kazernestraat 10

De hierna volgende koren werden allemaal voor kortere of langere tijd geleid door Samuel Englander. Van enkele koren heb ik niet of nauwelijks iets kunnen vinden, van andere koren had ik al eerder een verhaal geschreven. Zo heeft Samuel een kinderkoor gedirigeerd met de naam: Mogein Dowied.

Englander en het Politie Dubbelmannen Kwartet Onder Ons 1925, bron: SAA inventaris 15009-22547

Englander en het Politie Dubbelmannen Kwartet Onder Ons 1925, bron: SAA inventaris 15009-22547

Het koor van Mogein Dowied

Het kinderkoor van deze Joodse vereniging wordt vanaf ongeveer eind 1936, begin 1937 geleid door Samuel Englander. Het hele en ook lange verhaal is te lezen via: Mogein Dowied en Samuel Englander Mogein Dowied en Samuel Englander en maakt deel uit van een langer verhaal over deze Joodse vereniging.

Kinderkoor Mogein Dowied o.l.v. Samuel Englander, bron: fotoarchief NIW – JCK

Kinderkoor Mogein Dowied o.l.v. Samuel Englander, bron: fotoarchief NIW – JCK

Zo is er ook het ‘Politie Dubbelmannen Kwartet Onder Ons’ dat op 6 januari 1924 optreedt in het “Newei Jesjang’.

Het Politie Dubbelmannen Kwartet Onder Ons 1925, bron SAA inventaris 15009-22547

Het Politie Dubbelmannen Kwartet Onder Ons 1925, bron SAA inventaris 15009-22547

Dit is het Nederlands Israëlitisch Oude Mannen- en Vrouwenhuis in de Nieuwe Kerkstraat, achter Het Nederlands Israëlitisch Ziekenhuis aan de Nieuwe Keizersgracht. Volgens de verslaggever van het NIW zat de stemming onder ‘de oudjes, de zieken, het verplegend en ander personeel’ er direct in. Er werden behalve ernstige ook zeer grappige nummers ten gehore gebracht. Helaas is ook nu niet bekend wat er wordt gezongen.
Englander Politie Dubbelmannen Kwartet Onder Ons in het parkherstellingsoord, bron: Het Volk 22-07-1925

Englander Politie Dubbelmannen Kwartet Onder Ons in het parkherstellingsoord, bron: Het Volk 22-07-1925

Er traden ook diverse solozangers op, waaronder Jo Rabbie van het koor der Grote Synagoge. Van hem wordt wel aangegeven wat hij zingt: “….het Hallel van Rosenblatt, het Bar Kochba van Goldfaden, het Aw Horagamiem en het A Dudell maakten de oudjes enthousiast” (bron: NIW van 18-01-1924).

Voor zover ik heb kunnen nagaan heeft Samuel nog enkele keren met dit koor opgetreden (zie afbeeldingen).

Het Neerlandia kwartet o.l.v. Samuel Englander in het Oosterpark, bron: Algemeen Handelsblad van 11-09-1926

Het Neerlandia kwartet o.l.v. Samuel Englander in het Oosterpark, bron: Algemeen Handelsblad van 11-09-1926

Opgericht het Forester Mannenkoor o.l.v. Samuel Englander Het volk: dagblad voor de arbeiderspartij van 24-11-1924

Opgericht het Forester Mannenkoor o.l.v. Samuel Englander Het volk: dagblad voor de arbeiderspartij van 24-11-1924

Het jaar 1924 is sowieso een aardig jaar als het gaat om nieuwe koren. In dit jaar leidt Samuel ook het Forester Mannenkoor en het Solisten Kwartet Neerlandia. Neerlandia schijnt een komisch repertoire te hebben gehad. Mogelijk dat Neerlandia later is verder gegaan onder de naam: Humoristisch Kwartet.

Optreden van het Humoristisch kwartet o.l.v. Samuel Englander voor het goede doel, bron: het NIW van 27-02-1925

Optreden van het Humoristisch kwartet o.l.v. Samuel Englander voor het goede doel, bron: het NIW van 27-02-1925

In 1925 is er spraken van een Joodsch Kwartet dat voor de film ‘Kadisch’ een aantal Hebreeuwse gezangen heeft uitgevoerd. Of dit hetzelfde kwartet is dat in 1930 een kwestie wordt tussen Samuel en Em. Plukker is niet zeker. Plukker die lid is van het koor van de Grote Synagoge, onder leiding van Samuel, werd gevraagd ‘de stemmen van dit koor te scholen’. Daar was namelijk kritiek op gekomen. Samuel zou vanwege ‘concurrentie angst’ tegen de benoeming van Plukker zijn geweest. Plukker was op dat moment voor zijn inkomen grotendeels afhankelijk van zijn verdiensten bij het koor van de Grote Synagoge.

Englander Politie Dubbelmannen Kwartet Onder Ons in het Wilhelmina Gasthuis, bron: het Volk van 21-01-1924

Englander Politie Dubbelmannen Kwartet Onder Ons in het Wilhelmina Gasthuis, bron: het Volk van 21-01-1924

Het kwartet bestond in 1930 uit de gebroeders Waterman en Barend. Of Em. Plukker onder de druk van Samuel is bezweken, valt niet aan te tonen, volgens de leden van het kwartet wel degelijk. Het koor krijgt wel een mij bekende dirigent: Meijer Smeer, dirigent van de Tugelaweg.

>> Emanuel Plukker en Samuel zouden elkaar later nog tegenkomen bij de koren van Mogein Dowied.

Terug naar de inhoudsopgave

Alle rechten voorbehouden

135 keer bekeken

Geen reacties

Voeg je reactie toe