Het eerste begin; Chazan Schlesinger en de synagoge Rapenburgerstraat

Verteller: Frits Slicht Frits Slicht
Auteur: Frits Slicht Frits Slicht
Kazernestraat 10

Vanaf 1914 woonde Samuel in de Kazernestraat, na zijn huwelijk in 1921 woont hij tijdelijk in bij zijn schoonouders (Rapenburg 20). Later komt hij met zijn gezin terug naar de Kazernestraat.

De Rapenburgerstraat-Synagoge te Amsterdam, die onlangs gerestaureerd is, en waarachter binnenkort het nieuw gebouwde Rabbinaatsbureau zal verrijzen. Deze synagoge behoorde oorspronkelijk aan de Gemeente “Adath Jeshurun”, die zich in de Franschen tijd van de oude Gemeente had afgescheiden, doch onder Koning Lodewijk Napoleon werd opgeheven. (Voor ‘De Vrijdagavond’, jrg 6, nr. 30, getekend door I.L. Bedding).

De Rapenburgerstraat-Synagoge te Amsterdam, die onlangs gerestaureerd is, en waarachter binnenkort het nieuw gebouwde Rabbinaatsbureau zal verrijzen. Deze synagoge behoorde oorspronkelijk aan de Gemeente “Adath Jeshurun”, die zich in de Franschen tijd van de oude Gemeente had afgescheiden, doch onder Koning Lodewijk Napoleon werd opgeheven. (Voor ‘De Vrijdagavond’, jrg 6, nr. 30, getekend door I.L. Bedding).

Inleiding

Hoewel Sam lid wordt van de ANDB lijkt het erop dat hij niet lang heeft gewerkt in de diamantsector. Hij heeft al vele jaren eerder gekozen voor iets heel anders. Hij lijkt zijn passie voor de muziek te zijn gevolgd.

Wat Sam er zelf over vertelde

In 1926 zegt hij daar het volgende over: “Ja, 'k zou haast zeggen, dat ik, vanuit de wieg, het leven zingende ben doorgegaan.” Hij zegt dit in een interview met Maurits Hamburg van het tijdschrift Vrijdagavond van 19 november 1926. Dit interview is een bijzonder artikel, het is een van de weinige keren dat we Sam iets horen vertellen over zijn opleiding tot musicus en dirigent. In ieder geval blijkt uit dit interview dat hij op zijn 14e het advies kreeg om zijn toekomst in de muziek te zoeken. Uit het onderstaand artikel mag je concluderen dat Sam al langer verbonden was als koorzanger bij de Rapenburgerstraat Synagoge.

Afbeelding van de leraar en het grote voorbeeld Victor Schlesinger voor en van Samuel H. Englander. Bron: fotoarchief NIW via het JCK.

Afbeelding van de leraar en het grote voorbeeld Victor Schlesinger voor en van Samuel H. Englander. Bron: fotoarchief NIW via het JCK.

 

“Gazzen Schlesinger was het die mij m'n eerste muzikale opvoeding heeft gegeven en me geleerd heeft op 't eerste gezicht van blad af te lezen. Van hem heb ik ook overgeërfd m'n liefde voor 't illustreeren van den Synagogalen dienst. Hij was 't ook, die aanried, mijn toekomst in de muziek te zoeken. In de Rapenburgerstraat Synagoge stonden we, m'n broertje en ik, aan weerskanten van den gazzen. Ik herinner me nog best, 't was een joumtoufavond m'n broer was 11, ik 14 jaar, dat we na afloop van den dienst met Schlesinger mee naar huis gingen. Twee kandelaars werden in 't zijkamertje neergezet en hij begon ons te leeren de „Oudego" van Jossele Rosenblatt, den grooten. Hij zong ons voor en wij zongen hem telkens na. Later en later werd het, de kaarsen gingen uit en in duisternis werd Rosenblatt's kunstwerk verder ingestudeerd. Ten slotte viel m'n broertje in slaap en ik kwam met van slaap roode oogen thuis. Maar, den volgenden dag kon Schlesinger met z'n „Oudego" voor den dag komen. Ja, dat was een mooie tijd, die van Schlesinger," zegt Englander en een glimlach van blijde herinnering glijdt over z'n gezicht. „Korten tijd was ik voorzanger in „Sjangarei Tsioun" en dirigent van een koortje aldaar, waarvan Schlesinger repetitor was." (Bron: De Vrijdagavond; joodsch weekblad jrg 3, 1926, no 34, 19-11-1926)

Het bestuur van de zangvereniging Sjier. Bron: De Joodsche Prins van 17 oktober 1912. Op de foto ook Louis (zittend) en Samuel Englander (bovenste rij, links). Victor Schlesinger zit naast Louis Englander.

Het bestuur van de zangvereniging Sjier. Bron: De Joodsche Prins van 17 oktober 1912. Op de foto ook Louis (zittend) en Samuel Englander (bovenste rij, links). Victor Schlesinger zit naast Louis Englander.

De jongere broer waarover bovenstand fragment gaat, is natuurlijk zijn broer Louis. Dat Sam talent heeft, blijkt niet alleen uit bovenstaand fragment. In januari 1911 heeft hij opgetreden met het koor van de Godsdienstige Zangvereniging ‘Sjier Chodosj’. Het optreden van het koor onder leiding van Schlesinger is een succes. Het succes is mede te danken aan het solo optreden met pianobegeleiding van de jonge Englander met zijn heldere sopraanstem.

Kort artikel uit het NIW van 6 januari 1911 over het eerste optreden van Samuel H. Englander.

Kort artikel uit het NIW van 6 januari 1911 over het eerste optreden van Samuel H. Englander.

Lees meer over Sjier Chodosh!

Terug naar de inhoudsopgave

Alle rechten voorbehouden

201 keer bekeken

Geen reacties

Voeg je reactie toe