Louis Englander, 1920 - 1938

Verteller: Frits Slicht Frits Slicht
Auteur: Frits Slicht Frits Slicht
Huwelijksfoto van Louis en Marianna, plus het echtpaar in blijde verwachting van hun zoon Nathan Louis. Bron: fotoarchief familie Englander.

Huwelijksfoto van Louis en Marianna, plus het echtpaar in blijde verwachting van hun zoon Nathan Louis. Bron: fotoarchief familie Englander.

Gekeurd voor de militie

Louis wordt gekeurd voor de militie in het jaar 1920 en ook goedgekeurd. Hij heeft opgegeven dat hij werkzaam is als kantoorbediende. Hij is 1 meter 57,2 centimeter groot. Probleem is dat er in de laatste kolom heel veel tekst is opgenomen. Tekst die ik niet helemaal kan plaatsen.

Fragment uit het militieregister van Louis Englander. Bron: militieregisters, indexen SAA.

Fragment uit het militieregister van Louis Englander. Bron: militieregisters, indexen SAA.

Zo wordt aangegeven dat hij op 4 maart 1920 tot nadere oproeping ‘met verlof is’. En paar maanden later krijgt hij één jaar vrijstelling, een jaar later wordt dit verlengd. Dan op 31 juli 1923 de aantekening ‘Oorlog’, 7e afd. n.. 213V, ing. 13 sept. 1923, één jaar vrijstelling K.W. Daarna ‘Oorlog’ dd. 14 juli 1924, voorgoed vrijgesteld wegens kostwinnerschap. Tot slot een stempel: Met ingang van 30 december 1938 overgeplaatst bij het 9e Regiment Artillerie. ag. 2 januari 1939 no.25. *

Het probleem zit ondermeer in het gebruik van het begrip kostwinnerschap. Voor wie is hij de kostwinner? Zijn gezinskaart geeft niet veel opheldering. De leesbaarheid is nogal beperkt om het zacht uit te drukken. Hij is kantoorbediende met de toevoeging ‘effecten’. Kostwinner voor zijn eigen gezin in de jaren twintig is nog niet aan de orde, hij trouwt pas in 1936. Kostwinner ten aanzien van zijn moeder zou kunnen. Moeder Lea Englander – Rimini woont in de Kazernestraat. Van Louis is niet zeker waar hij tot 1930 woonde, maar toch hoogstwaarschijnlijk gewoon nog thuis. In de laatste kolom nog het stempel: MIL. VERLOF met een streep er doorheen. Vanaf 1930 gaat hij inwonen bij zijn zuster Esther Biedermann – Englander op het Mariotteplein 17.

(Er is door mij navraag gedaan bij het Nationaal Archief, mogelijk hebben zij informatie over een mogelijke militaire loopbaan van Louis.)   

Verloving van Louis Englander en Marianna Jacobs. Bron: Nieuw Israelietisch weekblad van 01-05-1931

Verloving van Louis Englander en Marianna Jacobs. Bron: Nieuw Israelietisch weekblad van 01-05-1931

Woningen en gezinsgeluk

Vanaf 1930 woont hij in eerste instantie op het Mariotteplein 17 (inwonend), daarna verhuisd hij mee naar de Laplacestraat 62 om vervolgens naar de Nicolaasstraat 22 te verhuizen om in 1934 terug te keren in de Kazernestraat 10 III bij P. v.d. Meer. Hij woont dan boven zijn moeder, die woont op nummer 10 II. Maar hij is nog steeds inwonend. Een eigen woning krijgt hij pas in 1936 na zijn huwelijk met Marianna Jacobs. Samen wonen zij in de Alberdingk Thjmstraat 15 I.

Deelkaart van Publieke Werken met Alb. Thijmstraat, blad J3. Bron: Dienst der Publieke Werken, inv. Nr. 10039.

Deelkaart van Publieke Werken met Alb. Thijmstraat, blad J3. Bron: Dienst der Publieke Werken, inv. Nr. 10039.

Het huwelijk van Louis en Marianna vond plaats op 4 maart 1936. Ze hadden wel een lange verlovingstijd achter zich, want in het NIW van 1 mei 1931 werd hun verloving aangekondigd (adres: Kazernestraat). Een jaar later wordt op 2 oktober 1937 hun zoon Nathan Louis geboren.

Werk

Louis heeft meerdere betrekkingen gehad. Door de economische crisis van de jaren dertig raakte hij zijn baan in de effectenhandel kwijt. Later werkte hij in het City Theater. Zijn zoon Nico vertelde dat hij daar de affiches voor de nieuwe films maakte. Volgens zijn archiefkaart werkte hij als controleur in de bioscoop. Later werkte hij nog als huisbediende en als perser in een stomerij.

Terug naar de Inhoudsopgave

 

Alle rechten voorbehouden

261 keer bekeken

Geen reacties

Voeg je reactie toe