Het verhaal van Marianne Englander

Auteur: Frits Slicht Frits Slicht
Moeder Lea Englander-Rmini met naast haar dochter Marianne met staand schoondochter Marianne Jacobs en kleinzoon Nathan Joseph Ensel. Bron: JCK / Don Englander

Moeder Lea Englander-Rmini met naast haar dochter Marianne met staand schoondochter Marianne Jacobs en kleinzoon Nathan Joseph Ensel. Bron: JCK / Don Englander

Op 11 november 1888 wordt Marianne Englander geboren. Zij krijgt, net als eerder haar broer Eliazer die de naam van een eerder overleden zoon kreeg, de naam van een eerder overleden zusje. Ze zal lang thuis blijven wonen en zal dan ook in 1914 meeverhuizen met moeder Lea Englander – Rimini naar de Kazernestraat 12 ii. Hoewel niet met zekerheid te zeggen, lijkt het alsof Marianne geen werkzaam leven heeft gehad. In zoverre althans, dat het nergens wordt vermeld. Mogelijk dat de gezinskaart van haar en haar man soelaas kan bieden, maar helaas zijn die op het moment niet zichtbaar.

Archiefkaart van Marianne Englander, bron: Indexen SAA.

Archiefkaart van Marianne Englander, bron: Indexen SAA.

Marianne trouwt met Mozes Ensel en wel op 5 april 1916 in Zaandam. Mozes was de zoon van Joseph Ensel en Eva Stodel en kleinzoon van Mozes Joseph Ensel en Sara Rimini. Of er in rechte lijn een familieverband is tussen Lea Rimini en Sara Rimini is door mij niet achterhaald. Van Joseph Ensel is nog bekend dat hij op 32 jarige leeftijd voor de rechtbank moest verschijnen. Het gaat om het Arrondissements-Regtbank te Amsterdam. Het gaat om een verstoring van de openbare orde, het aanzetten tot ‘wederspannigheid’ en belediging aan een ‘bedienende beambte’. Gezien het gepleegde feit kreeg hij een behoorlijke straf opgelegd (zie afbeelding). Een jaar later, 1881, zou hij in het huwelijk treden.

Vonnis deel 3 Joseph Mozes Ensel

Vonnis deel 3 Joseph Mozes Ensel

Linnaeuskade. Met de brug tussen de Linnaeusstraat en de Middenweg, uitg. K.Wille, Amsterdam – Watergraafsmeer, datering 1925. Bron: Beeldbank SAA.

Linnaeuskade. Met de brug tussen de Linnaeusstraat en de Middenweg, uitg. K.Wille, Amsterdam – Watergraafsmeer, datering 1925. Bron: Beeldbank SAA.

Mozes Ensel was ten tijde van het huwelijk met Marianne werkzaam als tramconducteur. Toen hij werd gekeurd voor de militie gaf hij op werkzaam te zijn als banketbakker. Later zou hij ook nog werkzaam zijn als Bode bij het Ned. Isr. Armbestuur en Incasseerder bij de Ned. Isr. Gemeente. Opvallend kenmerk van Mozes is zijn lengte, met zijn 1 meter 785 mm was hij voor die tijd opvallend groot (bron: militieregister).

 

Archiefkaart van Mozes Ensel, bron: Indexen SAA

Archiefkaart van Mozes Ensel, bron: Indexen SAA

Mozes Ensel is geboren op 23 februari 1888 te Amsterdam. In het bevolkingsregister van 1874 – 1893 (inv.nr. 5000 – 1705) staat hij ingeschreven als pleegkind bij Jacobus Nicolaas van Ewijk (20 mrt 1839) op het adres Foeliedwarsstraat 26! In hetzelfde register, zelfde periode (inv.nr. 5000 – 1852), staat hij ook ingeschreven op de Korte Koningdwarsstraat 8, nu bij zijn vader Joseph (geboortejaar 1847). In hetzelfde register, zelfde periode (inv.nr. 5000 – 2205), staat hij ook ingeschreven op de Utrechtsedwarsstraat 126, bij zijn vader Joseph. 

Leuk feitje! 

Opvallend is dat de grootvader van Mozes, i.c. Mozes Joseph Ensel (20-02-1823), tegelijkertijd is gekeurd voor de militie met Eliazer Hartog Englander (22-01-1823) de vader van Nathan en grootvader van Marianne!. Beiden geboren in 1823! Helaas is deze bron slecht leesbaar, daarom alleen een fragment.

Ensel en Englander militieregister

Ensel en Englander militieregister

Gezinsleven

Gezien de beperkte toegankelijkheid van de indexen bij het SAA (in verband met het overzetten van de oude naar de nieuwe website) is het niet mogelijk alle feiten op een rijtje te krijgen. Zo zijn de gezins –en de woningkaarten nog niet overgezet. In ieder geval is het wel duidelijk dat zij twee kinderen krijgen: Evalina Lea en Nathan Jozef. Van hen geen geboortegegevens, beiden hebben net als hun ouders de oorlog overleefd.

Terug naar de inhoudsopgave

Alle rechten voorbehouden

400 keer bekeken

Geen reacties

Voeg je reactie toe