Het overlijden van vader Nathan en de verhuizing naar de Kazernestraat

Over de weduwe Englander en haar acht kinderen

Verteller: Frits Slicht Frits Slicht
Auteur: Frits Slicht Frits Slicht
Kazernestraat 10
Moeder Lea Englander – Rimini met zittend links dochter Marianne en staand schoondochter Marianne Jacobs en kleinzoon Nathan Joseph Ensel (informatie via Don Englander). Bron: JHM, datering 1930 -1935.

Moeder Lea Englander – Rimini met zittend links dochter Marianne en staand schoondochter Marianne Jacobs en kleinzoon Nathan Joseph Ensel (informatie via Don Englander). Bron: JHM, datering 1930 -1935.

In 1902 verhuist het gezin Englander van nummer 7 naar nummer 35a in de Plantage Franschelaan. Hangt dit samen met de opening van de Burcht?

In april 1905 verhuist het gezin Englander uit de Plantage Franschelaan naar de Weesperstraat 15 III. In deze jaren zal Samuel Henri naar school zijn geweest, het is helaas onbekend waar hij is school gegaan. Misschien wel op de school aan het Hortusplantsoen. Tussen 1899 en 1905 werkte daar de later bekende schrijver: Theo Thijssen. Maar het blijft natuurlijk speculeren. In de buurt waren vele scholen. In april 1907 keert het gezin weer terug in de Plantage, nu in de Plantage Parklaan 21 III. Dat is op de hoek met de Plantage Franschelaan en ongeveer tegenover de oude Parkschouwburg in het Wertheimpark.

Kazernestraat 2- 26 (is dus tegenover het huis van de familie Englander) in 1903. Bouwtekening door P.H. van Niftrik. Archeif Dienst Bouw- en Woningtoezicht, Beeldbank SAA.

Kazernestraat 2- 26 (is dus tegenover het huis van de familie Englander) in 1903. Bouwtekening door P.H. van Niftrik. Archeif Dienst Bouw- en Woningtoezicht, Beeldbank SAA.

Op 12 april 1913 overlijdt Nathan Englander, 55 jaar oud. Kijkend naar de huwelijksdata van de kinderen, lijken ze allemaal nog thuis te wonen. Met andere woorden, Lea Englander-Rimini blijft achter met acht kinderen. Of zij hierdoor in de financiële problemen is gekomen, weten we niet. Wat we wel weten, is dat een aantal kinderen al een inkomen hebben. Alle kinderen hebben de lagere school achter de rug. Gebruikelijk is het om dan te gaan werken of om een opleiding te gaan volgen. In het laatste geval vaak door ‘in de leer te gaan’. Het is onbekend of een van de kinderen een voortgezette schoolopleiding heeft gevolgd.

Van de oudere kinderen is in ieder geval bekend dat zij werkten in de diamantsector. Het gaat dan om: Eliazer, Esther en Jacques en mogelijk ook om Sam. Zij zijn allen in de leer gegaan toen zij een jaar of veertien waren. Sam is in 1913 nog niet klaar met zijn leertijd.

SAA, Inv. Nr. 10040 – Archief van de Dienst Bouw- en Woningtoezicht: kaarten, schaal 1:1000, nummer 189

SAA, Inv. Nr. 10040 – Archief van de Dienst Bouw- en Woningtoezicht: kaarten, schaal 1:1000, nummer 189

Moeder Lea gaat hoe dan ook verhuizen. Ze gaat op 16 februari 1914 met de kinderen naar de Kazernestraat 12 II, bij de Oranje Nassau Kazerne. Veertien jaar later verhuist ze opnieuw. Het is een kleine verhuizing, ze gaat een verdieping hoger wonen. Vanaf mei 1932 woont ze verder in bij familieleden. Zo woont ze eerst bij zoon Eliazer in de Nieuw Kerkstraat. Mogelijk bevalt dit niet zo goed, want ze gaat direct door naar haar dochter Marianne. Marianne is inmiddels getrouwd met Mozes Ensel en woont in 1932 aan de Linnaeuskade 52. Daarna woont ze nog kort in bij haar broer in de Tweede Jan Steenstraat 82 I om haar laatste dagen toch weer bij dochter Marianne door te brengen. Lea overlijdt op 13 december 1936.  

Terug naar de inhoudsopgave

Alle rechten voorbehouden

346 keer bekeken

Geen reacties

Voeg je reactie toe