Het verhaal van Mozes Gobitz, kroniek van een leven, deel 20

Begin Tweede Wereldoorlog

Auteur: Frits Slicht Frits Slicht

 

 

De Tweede Wereldoorlog, Nederland bezet door de Duitsers

Tussentijds heeft Mozes een andere ambtenaar. Deze maakt slechts één keer een rapport op (20 juni 1940). Enerzijds meldt hij dat dochter Henriëtte nauwelijks een loon van enige betekenis heeft en dat Mozes slechts enkele inkomsten heeft via zijn werkzaamheden voor ‘het Speeltuinverbond’, maar dat hij dit zeker zal opgeven. Anderzijds schrijft hij: ‘de Man maakt een onbetrouwbare indruk’. Hij adviseert daarom om er opnieuw een Controleur op af te sturen. Of er daadwerkelijk een controle heeft plaatsgevonden, is niet bekend. Een korte melding betreft José Maurice. Hij krijgt vanwege zijn school twee overalls en een paar schoenen.

Sint Pieterpoortsteeg. Oudezijds Voorburgwal 272 (ged.)-276 (ged.) (v.r.n.l.). Op nummer 274 de Sint Pietershal. Links de ingang van de Sint Pietershalsteeg. Rechts de ingang van de Sint Pieterspoortsteeg, met op de hoek (rechts) een varkensslachterij! Datering ca. 1940, bron: Beeldbank SAA.

Sint Pieterpoortsteeg. Oudezijds Voorburgwal 272 (ged.)-276 (ged.) (v.r.n.l.). Op nummer 274 de Sint Pietershal. Links de ingang van de Sint Pietershalsteeg. Rechts de ingang van de Sint Pieterspoortsteeg, met op de hoek (rechts) een varkensslachterij! Datering ca. 1940, bron: Beeldbank SAA.

In augustus 1940 verzoekt Mozes om handelsgeld. Hij wil opnieuw aan de slag als sigarenmaker (voor eigen rekening). Hij heeft zelfs al een tabaksvergunning aangevraagd, maar nog niet ontvangen. De ambtenaar is echter van menig dat dit geen haalbare kaart is. Hij vermoedt dat de tabak binnenkort wel eens sprake zou kunnen zijn van ‘tabaksdistributie’. Zijn advies is om het handelsgeld af te wijzen en de steun voort te zetten. Verder lijkt het hem raadzaam dat een Controleur Mozes extra moet controleren ‘met het oog op eventueel clandestien werken’.

Mozes heeft het toch aangedurfd om voor eigen rekening te gaan werken als sigarenmaker. Dit levert hem de nodige problemen op. Hij heeft een oproep voor de Werkverschaffing weten te omzeilen door aan te geven dat hij aan het werk zou gaan. Hij heeft zelfs tabaksbelasting zegels aangeschaft en ook een vergunning gekregen om per 5 september 1940 aan het werk te gaan op het adres Sint Pieterspoortsteeg 11 boven (zijsteeg van de Nes). Op dit adres zat een Tabakswerkplaats. Aangenomen wordt dat hij ook verdiensten had en dus vanaf genoemde datum ook geen steun had mogen ontvangen. Van deze activiteiten is door de Controleur ook nu weer een ‘keurig handgeschreven verslag’ gemaakt.

Gevolg is dat de steun onmiddellijk wordt stopgezet en het ten onrechte uitgekeerde bedrag wordt teruggevorderd. Ook nu weer wordt Justitie ingelicht. Er wordt bedrog vastgesteld, maar betrokkene zal niet worden vervolgd. Wel worden twee weken steun terug gevorderd en zodra er opnieuw sprake zou zijn van steun nu wel een gulden zal worden ingehouden. Deze keer gaat het overigens om een bedrogschuld van ƒ 9,35.

Terug naar de inhoudsopgave.

Alle rechten voorbehouden

242 keer bekeken

Geen reacties

Voeg je reactie toe