Oorlog, crisis en verhuizing

Verteller: Open Joodse Huizen (2012). F. Richard
Auteur: Frits Slicht Frits Slicht
Polderweg, Polderweggebied / Oostpoort

Van bloemen en planten, van kleur naar voedsel!

Een jubileum! EEN TROTSCHE TUINDER met zijn pronkkalbassen, op de tentoonstelling, ter gelegenheid van het 20-jarig bestaan van het volkstuinencomplex “Tuinwijck" te Amsterdam. Het Algemeen Handelsblad van 06-09-1930. Bron: Historische Kranten, KB.

Een jubileum! EEN TROTSCHE TUINDER met zijn pronkkalbassen, op de tentoonstelling, ter gelegenheid van het 20-jarig bestaan van het volkstuinencomplex “Tuinwijck" te Amsterdam. Het Algemeen Handelsblad van 06-09-1930. Bron: Historische Kranten, KB.

Alle rechten voorbehouden

Eerste Wereldoorlog

Nauwelijks is Tuinwijck opgestart of de Eerste Wereldoorlog (1914-1918) breekt uit. Niet dat Nederland direct betrokken is, wel is er zorg om de voedselvoorziening. In 1915 komen er al verzoeken van particulieren die zelf graag hun voedsel willen gaan verbouwen. Een en ander leidt uiteindelijk tot de oprichting van de Bond van Volkstuinders als de gemeente Amsterdam besluit tot het beschikbaar stellen van gemeentegrond voor de teelt aan aardappelen en groente. De Bond werd vooral opgericht om de gemeenschappelijke belangen van de huurders of tuinders te behartigen. De Bond werd op 10 augustus 1917 opgericht in Amsterdam.

Crisis

De jaren voorafgaande aan de crisisjaren van de jaren dertig, waren vooral ‘bloemenjaren’. Het recreatieve karakter stond voorop. Aardappelen en groente maakten plaats voor bloemen en fruit. De armzalige hokjes die ooit de tuintjes ontsierden, maakten langzamerhand plaats voor fraaie en gerieflijke tuinhuisjes.
De crisisjaren, het moge algemeen bekend zijn, betekende voor velen werkloosheid, armoede en veelal ook honger. De huurders of bezitters (die waren er ook) konden in deze jaren van het eigen landje eten en soms ook familie of buren met het verbouwde voedsel helpen.

Verhuizen

In het midden van de jaren dertig zijn er de eerste tekenen dat er sprake is van een mogelijke verhuizing van Tuinwijck. Er is sprake van woningbouw en van verhoging van de spoorbaan tussen Linnaeusstraat en Muiderpoort. In oktober 1936 valt de beslissing, Tuinwijck zal moeten verhuizen. Er moet plaats worden gemaakt voor in totaal 194 woningen. Tuinwijck verhuist in 1937 naar de Oosterringdijk, de kosten waren voor de gemeente. Helemaal vlekkeloos verliep de verhuizing niet. Zo heeft het heel veel tijd gekost om de tuinhuisjes op hun plek te krijgen. De nieuw aangelegde paden zijn nog ‘te teer om de vrachten te dragen’. Elk tuinhuisje werd ‘in zijn geheel’ verhuisd.
In 1974 is Tuinwijck opnieuw verhuisd, nu naar Amsterdam Noord.

Alle rechten voorbehouden

231 keer bekeken

Bekijk meer afbeeldingen

Het harmoniecorps "Tuinwijck". Vereeniging openlucht-concerten „Oosterpark”. Uit: Het Volk : dagblad voor de arbeiderspartij van 16-07-1930, Ochtendeditie. Bron: Historische Kranten, KB.

Het harmoniecorps "Tuinwijck". Vereeniging openlucht-concerten „Oosterpark”. Uit: Het Volk : dagblad voor de arbeiderspartij van 16-07-1930, Ochtendeditie. Bron: Historische Kranten, KB.

Alle rechten voorbehouden
Politiek en vermaak. Pakt aan, roode muzikanten! Uit: Het Volk : dagblad voor de arbeiderspartij. Datum van 28-11-1932. Bron: Historische Kranten, KB.

Politiek en vermaak. Pakt aan, roode muzikanten! Uit: Het Volk : dagblad voor de arbeiderspartij. Datum van 28-11-1932. Bron: Historische Kranten, KB.

Alle rechten voorbehouden

Geen reacties

Voeg je reactie toe