Luchtbescherming voor dieren!

Verteller: Open Joodse Huizen (2012). F. Richard
Auteur: Frits Slicht Frits Slicht

Over 'het waarom' van een verzamelplaats voor huisdieren in 1940!

Dierenasiel ca 1941. Ringvaart, gezien van de Linnaeuskade naar het dierenasiel.<br />Datering juli 1941 ca. Bron: Beeldbank, Stadsarchief Amsterdam.

Dierenasiel ca 1941. Ringvaart, gezien van de Linnaeuskade naar het dierenasiel.
Datering juli 1941 ca. Bron: Beeldbank, Stadsarchief Amsterdam.

Alle rechten voorbehouden

Liefde voor dieren is van alle tijden. Dat mensen van hun huisdieren houden en daar soms veel voor over hebben, blijkt wel uit het onderstaande verhaal. Mogelijk is mijn opmerking over dierenliefde niet van alle tijden. Juist de afgelopen weken hoor je steeds vaker dat mensen hun lieve huisdieren ‘aan de kant zetten’ omdat er niet voldoende geld is voor verzorging of behandeling. Of dit ook het geval was in de jaren dertig (de crisis!), ik durf het niet te zeggen.
Wel kwam ik in mijn zoektocht het volgende tegen.
Toen in mei 1940 de oorlog uitbrak (voor Nederland), wordt er gepleit voor de inrichting van verzamelplaatsen voor huisdieren. In juni 1940 komt: ‘Het subcomité Amsterdam van de Stichting De Groene Ster’ (het doel van dit comité is de hulpverlening aan dieren in oorlogstijd) met de volgende mededeling:

Citaat

“In samenwerking met de luchtbeschermingsautoriteiten zullen te Amsterdam ingericht worden verzamelplaatsen, waar na een bombardement of ander oorlogsonheil zwervend aangetroffen en gewonde dieren ondergebracht kunnen worden. Voor de inrichting van deze verzamelplaatsen, waarin voornamelijk honden en katten binnengebracht zullen worden, is een groot aantal hokken, korven e.d. nodig.
Het subcomité doet hierbij een beroep op allen, die zodanige voorwerpen bezitten, doch niet in gebruik hebben, deze voor dit doel af te staan en van hun bereidheid daartoe kennis te geven aan de Vereeniging Asyl, bewaarplaats voor noodlijdende dieren, Polderweg 36, Amsterdam (tel. 51888). Ook worden gaarne voor dit doel giften in geld ingewacht, welke gestort kunnen worden op postrekening no. 252696 of gemeente-girorekening V 1037 van genoemde Vereeniging met vermelding ‘Voor sub-comité Amsterdam van de Groene Ster’."

Wat er van al deze goedbedoelde maatregelen is terechtgekomen, ik weet het werkelijk niet.

Alle rechten voorbehouden

870 keer bekeken

Geen reacties

Voeg je reactie toe