Op bezoek in het Sint Elisabeth-Gesticht, de rondleiding

Verteller: Gevelsteen. Anna Elisabeth
Auteur: Frits Slicht Frits Slicht

Het verslag van de rondleiding in september 1940.

St. Elisabeth Gesticht (1920) Bij het Gesticht was een speeltuin voor de weeskinderen van Het Maagdenhuis. Er was o.a. een zweefmolen (Uitgave Brinio, Rotterdam). Alles onder toeziend oog van een Eerwaarde Zuster.<br />Deze prentbriefkaart is afkomstig van: Beeldbank, Stadsarchief Amsterdam.

St. Elisabeth Gesticht (1920) Bij het Gesticht was een speeltuin voor de weeskinderen van Het Maagdenhuis. Er was o.a. een zweefmolen (Uitgave Brinio, Rotterdam). Alles onder toeziend oog van een Eerwaarde Zuster.
Deze prentbriefkaart is afkomstig van: Beeldbank, Stadsarchief Amsterdam.

Alle rechten voorbehouden

Een rondleiding

Op verzoek van de verslaggever van het Tijdschrift Schakel krijgt hij een rondleiding door het gebouw.
‘De Moeder-Overste was zo vriendelijk ons in de inrichting te laten rondleiden. Het is een statig, ouderwets gebouw, met brede gangen en trappen en hoge ramen. Een groot deel der patiënten is bedlegerig. Zij liggen in ruime hoge zalen. Om elk bed zijn een paar houten wanden geplaatst, zodat iedere verpleegde als het ware in een apart kamertje ligt, waarin behalve het bed nog enkele, vaak eigen meubeltjes staan, zoals een kastje, een stoel, een tafeltje, enz. De wanden van het kamertje zijn gewoonlijk met vele portretten en platen behangen en kleine snuisterijen prijken op tafel en kastje. Degenen die niet te bed liggen, helpen, voor zover zij dat kunnen, mede in het huishouden, en vertoeven verder in zitkamers of de lichte, ruime serres, waar zij gezellig met een handwerkje bijeen zijn.’

Verzorging

‘De verzorging geschiedt, evenals dit bij het Maagdenhuis het geval is, door de Zusters van Liefde te Tilburg. De band met het Maagdenhuis blijkt ook nog uit de aanwezigheid van een ruime speeltuin, waar de jeugdige bewoonsters van het Maagdenhuis – welk in het centrum der stad gelegen gebouw niet over voldoende speelgelegenheid buiten beschikt – kunnen spelen.’

Kostheren en dames

‘Een aparte vleugel van het Elisabeth-Gesticht is voorts bestemd voor de kostdames en kostheren. Hier kunnen zij, die een goede verzorging in een rustige omgeving verlangen, één of twee kamers huren tegen een prijs, die men elders in een pension ook betaalt. De meeste kostdames (de kostheren zijn maar zéér gering in aantal) zijn bejaard of hulpbehoevend, maar enkele jonge “werkende vrouwen” hebben hier toch ook maar tehuis gezocht.’

Bron

Tijdschrift Schakel van december 1940. Gemeentearchief Amsterdam, Archief van de Sociale Raad en rechtsvoorgangers, inv.nr. 400-2409.

Alle rechten voorbehouden

1604 keer bekeken

Bekijk meer afbeeldingen

St. Elisabeth Gesticht (1920) In de speeltuin werd blijkbaar niet alleen gespeeld, er was ook breiles (onder toeziend oog van een Eerwaarde Zuster!), uitgave Brinio, Rotterdam. Deze prentbriefkaart is afkomstig van: Beeldbank, Stadsarchief Amsterdam.

St. Elisabeth Gesticht (1920) In de speeltuin werd blijkbaar niet alleen gespeeld, er was ook breiles (onder toeziend oog van een Eerwaarde Zuster!), uitgave Brinio, Rotterdam. Deze prentbriefkaart is afkomstig van: Beeldbank, Stadsarchief Amsterdam.

Alle rechten voorbehouden
Huize St Elizabeth - 1946 .<br />Foto: Jan van Deudekom

Huize St Elizabeth - 1946 .
Foto: Jan van Deudekom

Alle rechten voorbehouden
Marjo Santhuizen Akkerman

Kraamkliniek

Ik ben hier op 8 juni 1943 geboren. Hier was in de oorlog de kraamafdeling van het OLV ziekenhuis gevestigd