Het Sint Elisabeth-Gesticht, 1942-1943

Verteller: Gevelsteen. Anna Elisabeth
Auteur: Frits Slicht Frits Slicht
Oosterparkbuurt, Oosterpark, Mauritskade, 's Gravesandestraat

Tijdens de oorlog wordt een deel van het OLVG gevorderd door de Duitsers. Vandaar dat men een beroep doet op het Elisabeth-Gesticht.

Mauritskade 28. Deze prentbriefkaart met het Sint Elisabeth-Gesticht is uit 1930 (Uitgave M.U.V.A. Den Haag). Bron: Beeldbank, Stadsarchief Amsterdam.

Mauritskade 28. Deze prentbriefkaart met het Sint Elisabeth-Gesticht is uit 1930 (Uitgave M.U.V.A. Den Haag). Bron: Beeldbank, Stadsarchief Amsterdam.

Alle rechten voorbehouden

In 1942 wordt een deel van het Onze Lieve Vrouwe Gasthuis (OLVG) door de Duitse Wehrmacht gevorderd. Het gaat om het Maria en het Anna paviljoen. Om dit ontstane ruimteprobleem op te lossen, neemt men contact op met het Bestuur van Het Sint Elisabeth-Gesticht. Het OLVG zou graag een deel van Het Gesticht willen gebruiken voor de opvang van gynaecologische patiënten.

Reactie van Het Gesticht

‘Na gezette overweging waren wij in staat om, zoolang een deel van uw Ziekenhuis zal zijn gevorderd, U een deel van het St. Elisabeth-Gesticht ten gebruike af te staan, te weten: de drie zalen van de gelijkvloersche verdieping, vijf kamers waarvan twee zeer groote, een portiersloge, alles door U bezichtigd en tesamen met bijbehoorende badkamer, W.C.’s en waschgelegenheden een afgerond geheel vormend en het grootste deel uitmakend der gelijkvloersche verdieping van ons Huis. Deze ruimten beiden naar schatting plaats voor ongeveer honderd patiënten.
Voorts verkrijgt U het medegebruik van onze keuken afdeeling en kunnen wij een kelder tot Uwe beschikking stellen.’
Verder is Het Gesticht zeer welwillend om waar dan ook maar bij te springen. Wel moeten nog wat financiële zaken worden geregeld.

Antwoord van het OLVG

Men is zeer ingenomen met de bereidwilligheid van Het Gesticht. Honderd patiënten kunnen nu worden opgevangen en verzorgd. Het OLVG gaat er vanuit dat een financiële afhandeling met de Duitse Wehrmacht en andere instanties voorspoedig zullen verlopen. Het overleg met Het Gesticht over de vergoeding van kosten ziet men dan ook zonnig in.
Het Bestuur van het OLVG heeft wel alvast een verhoging van de gas- en elektriciteitsrantsoenen voor Het Gesticht (voorlopig) geregeld.
Tot slot nog de opmerking dat de overbrenging van de patiënten zal aanvangen op 8 februari 1943 en uiterlijk op 13 februari zal zijn voltooid.

Bron

Twee brieven uit dossier 488-429 (Gemeentearchief Amsterdam).

Alle rechten voorbehouden

2080 keer bekeken

7 reacties

Voeg je reactie toe
Hans van der Veen

Hans van der Veen 22mei 2021

Ik ben er geboŕen op 25 juli 1943

En zou graag meer weten mijn moeder kon er niet over praten,ze kwam uit Grijpskerk Gr.

Hans Pekel

Geboren in 1943

Ik ben er geboren op 30 april 1943. Mij is altijd verteld dat ik in het Anna Paviljoen geboren ben, maar het bleek het St. Elisabeth Gesticht te zijn geweest...

bert van troost

geboren

als het goed is ben ik op 20 juli 1943 geboren in dit gebouw omdat de duitsers het mariapaviljoen bezet hadden

Cees Drubbel

geboren in 1944

Volgens de informatie van mijn moeder ben ik hier geboren op 11 april 1944. Mijn moeder was 2e Paasdag daar opgenomen en ik ben toen op de dag daarna (dinsdag) daar geboren. Ik ben alleen nieuwsgierig of er ook lijsten bestaan van de geboorten daar in de oorlog.   

Karel Berling

St. Elisabeth Gesticht

Ik ben hier op 30 augustus 1943 geboren. Mijn moeder heeft hier nooit over willen spreken.

Haar vader woonde vanaf de nieuwbouw (1896?) in de 3e Oosterparkstraat bij de Sparrenweg. Zij woonde vanaf haar huwelijk op het Beukenplein evenals haar oudste zuster. Daar tot aan haar overlijden in 1969 gewoond.

Ik vermoed dat veel vriendinnen c.q. goede kennissen door de Duitsers zijn afgevoerd. Triest.

M.J. Santhuizen Akkerman

St. Elisabeth Gesticht

Ja dat klopt allemaal. Ik ben er ook geboren en wel op 8 juni 1943. Ik heb mijn geboortekaartje nog waarop vermeld staat dat ik daar geboren ben.

Hanna van Oostendorp

Het Sint Elisabeth Gesticht

In 1944 was het Elisabeth Gesticht inderdaad een dependance van het Anna Paviljoen, de kraamkliniek van het O.L.V.G. Ik ben hier geboren.