Afgewezen voor 'steun'

Auteur: Frits Slicht Frits Slicht
Transvaalbuurt, President Brandtstraat

Volgens de ambtenaar moest mijn vader in staat worden geacht ‘zijn inkomen hoger op te voeren’.

Werkgeschiedenis van mijn vader Rapport uit 1934 waarin kort de werkgeschiedenis van Simon Suesan wordt weergegeven met opmerkingen over de huiselijke situatie. Uit het dossier van de Gemeentelijke Dienst voor Maatschappelijken Steun.<br />Bron: Gemeentearchief Amsterdam.

Werkgeschiedenis van mijn vader Rapport uit 1934 waarin kort de werkgeschiedenis van Simon Suesan wordt weergegeven met opmerkingen over de huiselijke situatie. Uit het dossier van de Gemeentelijke Dienst voor Maatschappelijken Steun.
Bron: Gemeentearchief Amsterdam. Door: Frits Slicht

Alle rechten voorbehouden

Mijn vader Simon Suesan heeft zijn leven lang hard gewerkt. Meestal was hij venter, maar hij is ook havenarbeider en expeditieknecht geweest. Aan het eind van de jaren twintig werkte hij bij de firma Kragt en Zn, Markensteeg 1. De firma Kragt was een grossier in vooral zuidvruchten. Gemiddeld werkte hij daar 7 á 8 maanden per jaar in loondienst. De rest van het jaar ventte hij met fruit. Van de firma Kragt kreeg hij krediet om zijn inkoop te financieren. Maar plotseling was het over: “slapte op de markt” heette dat.

Hij werd ontslagen en verloor plotseling een vast inkomen van zo’n 30 gulden per week. Hij heeft toen nog tijdelijk als ‘overkruier’ gewerkt op de groentemarkt. Omdat hij daar nog niet de helft verdiende, vroeg hij hulp (verzoek om handelsgeld) bij de Gemeente. Handelsgeld is een soort krediet van de gemeente dat je krijgt als je, als venter bijvoorbeeld, onvoldoende middelen hebt om nieuwe handel in te kopen. In het rapport van de Gemeentelijke Dienst voor Maatschappelijken Steun schrijft de ambtenaar: ‘Op het gedrag van den man en zijn vrouw zijn geen bemerkingen, deze laatste is ca. 5 maanden zwanger’. Omdat mijn vader pas in de tweede week van zijn werkloosheid zat en tijdelijk als overkruier werkte, kreeg hij geen hulp. Volgens de ambtenaar moest mijn vader in staat worden geacht ‘zijn inkomen hoger op te voeren’. Het verzoek om handelsgeld wordt niet gehonoreerd. Pas een jaar later ongeveer kreeg hij voor het eerst handelsgeld, 20 gulden

Je kon ook voor andere zaken steun of hulp krijgen. Zo ontvingen we een bedrag van 4,50 gulden om een ijzeren ledikant aan te schaffen (bij de firma Zwart op de Noordermarkt 24). Beddengoed als dekens en lakens kregen we ook.

Dit verhaal is mede gebaseerd op het dossier van S. Suesan (de vader van Katharina Blog-Suesan), bron: Gemeentearchief Amsterdam.

 

Voor alle verhalen: Katharina Blog-Suesan inhoudsopgave

Alle rechten voorbehouden

629 keer bekeken

Geen reacties

Voeg je reactie toe