Speeltuinvereniging Het Oosten (3)

Over de locatie en de heer Zodij van de Handwerkers Vriendenkring

Verteller: Frits Slicht Frits Slicht
Auteur: Frits Slicht Frits Slicht
Joubertstraat
Kaart Dienst Publieke Werken, L6, periode 1912 – 1931, bron: Stadsarchief Amsterdam

Kaart Dienst Publieke Werken, L6, periode 1912 – 1931, bron: Stadsarchief Amsterdam

Overigens is het niet zo vanzelfsprekend dat de speeltuin in de Joubertstraat is gekomen. Binnen het bestuur van Amsterdam, B en W, is lang geopperd om de geplande Danie Theronstraat maar helemaal te schrappen en aldaar de speeltuin te laten komen. Maar noodzakelijk vond men een speeltuin zoals de oudere ‘openbare speeltuinen’ wel. B en W werd daarin gesteund door de in 1900 opgerichte Bond van Amsterdamsche Speeltuinverenigingen.

Boekje van het  Amsterdams Speeltuin-Verbond. Bron: SAA, inv.nr. 15009 -14907 / Klein Materiaal U 2803

Boekje van het Amsterdams Speeltuin-Verbond. Bron: SAA, inv.nr. 15009 -14907 / Klein Materiaal U 2803

Deze bond heeft B. en W. verzocht te bevorderen, dat ook in de Transvaalbuurt een speeltuin wordt ingericht. Het wijst er daarbij op, dat dit stadsdeel zich steeds uitbreidt en dat zich daar o.a. veel kinderrijke gezinnen uit Uilenburg hebben gevestigd. Tegen de inwilliging van dit verzoek bestaat bij B. en W. geen bezwaar, daar ook zij van oordeel zijn, dat in buurten zoals deze, 'waar de kinderen weinig gelegenheid vinden om veilig op straat te spelen; een speeltuin bezwaarlijk gemist kan worden. Zij hebben daarom doen nagaan, welk terrein hiervoor in aanmerking kan komen. Wat de doorslag heeft gegeven is niet helemaal duidelijk, maar de speeltuin is gekomen op de plek waar deze zich nog steeds bevind. Maar voor het zover is gaan meerdere instanties en instellingen zich met de organisatie van de speeltuin in de Joubertstraat bemoeien.

Huishoudelijk Reglement Amsterdams Speeltuin-Verbond. Bron: SAA, inv.nr. 15009 -14908 / Klein Materiaal U 2801

Huishoudelijk Reglement Amsterdams Speeltuin-Verbond. Bron: SAA, inv.nr. 15009 -14908 / Klein Materiaal U 2801

Eén van die organisaties is de Handwerkers Vriendenkring (HWV)  die druk is met het ontwikkelen van haar woonblokken langs de Tugelaweg. Het is de heer Zodij die namens het HWV pleit voor het opvoedkundige aspect van het speeltuinwerk: “Het speeltuinwerk zou uitgaan van verschillende buurtverenigingen, waarbij het kind centraal dient te staan. De kinderen worden dankzij het speeltuinwerk van de straat gehouden in plaats van dat zij de straten onveilig maken of aan allerlei gevaren worden blootgesteld. Spel en andersoortige activiteiten als honkbal wedstrijden dienen te worden aangeboden."

De heer Zodij merkt verder op: "….doordat de kinderen tucht en orde worden geleerd, dit onwillekeurig zijn invloed heeft op het gehele gezin. Volgens hem zal er een contact worden gelegd tussen ouders en kinderen dat gemist wordt wanneer de kinderen aan hun lot worden overgelaten. Het verheugt hem dat de vereniging “Ons Huis” inmiddels een afdeling in ‘onze buurt’ heeft opgericht en zelf al een uitgebreide werklijst heeft opgesteld."

Tot slot merkt de heer Zodij op dat hij hoopt dat alle buurtverenigingen zullen samenwerken en hun krachten zullen bundelen aan dit mooie sociale werk. Met als doel om van de jonge ‘Transvalers’ goede, gezonde en aan tucht en orde gewende burgers te maken. Hij hoopt in overleg te kunnen treden met de Bond van Speeltuinen. Aan de ruimte ontbreekt het niet, grond is er voldoende in dit stadsdeel. Aan de goede wil van de aanvragers ontbreekt het evenmin. Bron: De Handwerksman van: nr. 10 van 1921

Terug naar de inhoudsopgave

Of naar: verhaal 4

Alle rechten voorbehouden

32 keer bekeken

Geen reacties

Voeg je reactie toe