Spitskopstraat 8 huis – Het gezin van Mozes Sluijser (7)

Over zoon Meijer Sluijser of Meyer Sluyser

Verteller: Frits Slicht Frits Slicht
Auteur: Frits Slicht Frits Slicht
Spitskopstraat
Foto van Meijer Sluijser, bron: wikipedia

Foto van Meijer Sluijser, bron: wikipedia

Meijer Sluijser, de oudste van de drie kinderen, is geboren op 9 september 1901. Voor zover valt na te gaan is hij niet gekeurd voor de militie. Van hem is natuurlijk wel heel veel bekend, zoveel zelfs dat het bijna niet mogelijk is om alles hier te beschrijven. Geboren is hij in de Rapenburgerstraat, naar school ging hij op nummer 6 (School nummer 10, een nummer­school zoals de scholen van de armen werden genoemd), waar "iedere leerling socialist was, al in de eerste klas". In het adresboek staat over deze nummerscholen het volgende: “Openbare Scholen voor gew. Lager Onderwijs. Schoolgeld van iederen leerling 20 cent, van ieder der twee of meer leerlingen uit één gezin 16 cent per week; van de minvermogenden van iederen leerling 6, 8, 12 of 16 cent per week.”  Bron: Adresboek der Stad Amsterdam voor de jaren 1909 – 1910, SAA.

Na de lagere school heeft hij nog een jaar vervolgonderwijs genoten. Thuis werd het socialisme hem met de paplepel ingegoten. Zijn vader nam hem al op vijfjarige leeftijd mee naar de bijeenkomsten waar socialisten als Domela Nieuwenhuis en Troelstra het woord voerden. Niet zo verwonderlijk dus dat hij al op dertienjarige leeftijd lid werd van de sociaal-democratische Jeugdorganisatie. Daar kwam hij in het ‘leesclubje’ van mevrouw Wibaut.

Huwelijksakte van Meijer Sluijser en Henriëtte Blog 1926, bron: WieWasWie

Huwelijksakte van Meijer Sluijser en Henriëtte Blog 1926, bron: WieWasWie

Op 10 juni 1926 trouwt Meijer met Henriëtta Blog (geboren op 4 april 1902). Tot mei 1932 woonden zij op de Zaaiersweg 89 beneden huis om daarna naar de Amsteldijk 104 huis te verhuizen. Meijer werkte aanvankelijk als kantoorbediende maar later vooral als journalist voor het socialistische dagblad “Het Volk” (na de oorlog voortgezet als “Het Vrije Volk”). Na de oorlog zou hij veel boeken schrijven over het leven in de vooroorlogse Jodenbuurt van Amsterdam, gepubliceerd onder de naam: Meyer Sluyser. Veel van zijn boeken zijn digitaal beschikbaar via: Crescas - Joodse bibliotheek. 

Archiefkaart van Meijer Sluijser, bron: indexen SAA

Archiefkaart van Meijer Sluijser, bron: indexen SAA

Meijer en zijn vrouw Sara kregen een zoon: Mels (geboren op 12 november 1930) en een dochter Marijke (geboren op 15 april 1934). In mei 1940 slaagde Sluijser erin met vrouw en kinderen naar Engeland te ontkomen. Hij werd er al spoedig chef van de Radioluisterdienst. De naam Radio Oranje is van hem afkomstig. Het gezin van Meijer Sluijser heeft de oorlog overleefd.
Voorblad van het boek: “Daar zaten wij, impressies over Londen ’40 – ’45, bron: Crescas

Voorblad van het boek: “Daar zaten wij, impressies over Londen ’40 – ’45, bron: Crescas

Voor meer informatie verwijs ik naar twee websites:

  1. Socialhistory
  2. Ons Amsterdam.

Extra

Na de oorlog zal Meijer Sluijser aan zijn neef (de bakker) Meijer Verdooner vragen zijn herinneringen te noteren. Dat heeft hij gedaan, zijn verhaal ligt bij het NIOD in het archief van Meijer Sluijser.

NAAR: Spitskopstraat 8 huis – Het gezin van Mozes Sluijser (1)

OF NAAR: Spitskopstraat 8 huis – Het gezin van Mozes Sluijser (8) 

Alle rechten voorbehouden

72 keer bekeken

Geen reacties

Voeg je reactie toe