Spitskopstraat 8 huis – Het gezin van Mozes Sluijser (1)

Over de ouders van Mozes Sluijser: Samuel Mozes Sluijser en Jansje Sander Muskewitter.

Verteller: Frits Slicht Frits Slicht
Auteur: Frits Slicht Frits Slicht
Spitskopstraat

In de hierna volgende verhalen komen we de vele afwijkende en verschillende spellingen van de familienamen tegen

Archiefkaart van Mozes Sluijser, bron: indexen SAA

Archiefkaart van Mozes Sluijser, bron: indexen SAA

Mozes Sluijser is geboren op 10 februari 1874. Hij was de zoon van Samuel Mozes Sluijser en Jansje Sander Muskewitter. Samuel Mozes was geboren op 1 september 1837 (hoewel ook 1836 wordt genoemd bij de Indexen), Jansje was van de 17e mei 1835. Om het ingewikkeld te maken, Samuel Mozes staat in het militieregister als Sluijzer, met als geboortedatum: 30 augustus 1836! Maar het gaat wel degelijk om dezelfde persoon, de ouders worden genoemd en die kloppen. Hij wordt afgewezen voor de militie, hij is te klein. Aardig is hier weer de vermelding in strepen, duimen, ellen en palmen. Hij was 1 El, 5 Palmen, 2 Duimen en 5 Strepen, omgerekend ongeveer 1 meter en 525 mm groot. Hij was toen werkzaam als venter.

Vischverkoop! Een kijkje in de Korte Houtstraat – Momentopname uit het Amsterdamsche Straatleven. Uitgave Berg en Co, ca. 1912. Bron: Beeldbank SAA

Vischverkoop! Een kijkje in de Korte Houtstraat – Momentopname uit het Amsterdamsche Straatleven. Uitgave Berg en Co, ca. 1912. Bron: Beeldbank SAA

Mozes had in ieder geval nog vier broers: Alexander, Carel, Hartog en Eliazer. De naam Eliazer komt overigens maar 1 keer voor in het bevolkingsregister, mogelijk is hij op jonge leeftijd overleden. Eliazer was de jongste zoon, hij werd geboren in de Lange Houtstraat, hoek Kaartengang. Daarvoor en daarna woonde men op enkele adressen in de Korte Houtstraat. Na het jaar 1893 woonde men eerst nog in de Lange Houtstraat om daarna naar het Waterlooplein te verhuizen.

Mozes was de derde zoon in het gezin. Vader Samuel werkte als koopman volgens de Overgenomen Delen, het ruime begrip waar zowel de marktkoopman / venter toe behoorde maar ook de koopman met een winkelbedrijf en gelijkwaardige onderneming.

Huwelijksakte van Samuel Mozes Sluijser en Jansje Sander Muskewitter op 30 september 1863, bron: WieWasWie.

Huwelijksakte van Samuel Mozes Sluijser en Jansje Sander Muskewitter op 30 september 1863, bron: WieWasWie.

Op de huwelijksakte staat overigens aangegeven dat hij werkzaam was als venter, zijn vrouw Jansje was werkster toen zij trouwden. De huwelijksdatum is 30 september 1863, de vader van Samuel, Mozes Eliazer Sluijzer, was al overleden, zijn moeder Betje Sluijser – Korper was ventster. Opvallend genoeg gold hetzelfde voor Jansje: haar vader overleden, haar moeder werkte als ventster. De drie broers van Mozes werkten als sjouwerman toen zij nog thuis woonden. Mozes was echt een buitenbeentje als diamantwerker. De ouders van Mozes woonden in de oude Jodenbuurt in de Lange Houtstraat en daarna op het Waterlooplein.

NAAR: Spitskopstraat even nummers

OF NAAR: Spitskopstraat 8 huis – Het gezin van Mozes Sluijser (2)  

Alle rechten voorbehouden

37 keer bekeken

Geen reacties

Voeg je reactie toe