Spitskopstraat 8 huis – Het gezin van Mozes Sluijser (4)

Over trouwen, wonen en werken

Verteller: Frits Slicht Frits Slicht
Auteur: Frits Slicht Frits Slicht
Spitskopstraat
Foto van de Rapenburgerstraat 157 (ged.)-163 (v.l.n.r.) ca. 1940. Bron: Archief van het Bureau Monumentenzorg: glasnegatieven en negatiefloze foto's, SAA.

Foto van de Rapenburgerstraat 157 (ged.)-163 (v.l.n.r.) ca. 1940. Bron: Archief van het Bureau Monumentenzorg: glasnegatieven en negatiefloze foto's, SAA.

Trouwen

Mozes Sluijser is werkzaam als diamantslijper als hij op 24 mei 1899 trouwt met Sara Verdooner. Volgens de huwelijksakte zou hij echter werkzaam zijn geweest als koopman. Mijns inziens klopt dit niet, want in 1898 heeft hij maar liefst 41 weken gewerkt als diamantwerker en het jaar daarop 48 weken. Dit soort informatie is dankzij de lidmaatschapskaarten van de ANDB te achterhalen (op de achterkant van kaart).

Huwelijkakte van Mozes Sluijser en Sara Verdooner 1899, bron: WieWasWie

Huwelijkakte van Mozes Sluijser en Sara Verdooner 1899, bron: WieWasWie

Wonen

Na zijn huwelijk in 1899 gaan Mozes en Sara wonen in de Foeliedwarsstraat (op nummer 2 I) om daarna in juni 1900 te verhuizen naar Markensteeg 99 III. Vijf jaar later gaat het gezin naar de Rapenburgerstraat 161 II. Op dit adres worden al hun drie kinderen geboren. In 1928 verlaat het gezin de oude Jodenbuurt en verruild die voor de Transvaalbuurt. Eerst naar de Retiefstraat op nummer 105 huis in 1928 om in 1935 te verhuizen naar de Spitskopstraat 8 huis. De informatie op de gezinskaart van Mozes is niet heel goed leesbaar, maar wat opvalt is het aantal personen die al dan niet tijdelijk inwonend zijn. Zo is daar bijvoorbeeld de oom David Verdooner, diens zuster (dus tante) Heintje Verdooner en haar man Hartog Brilleslijper met twee van hun vier kinderen. 

Werken: 1898 – 1923

Lidmaatschapskaart Mozes Sluizer achter, bron: IISG – archief ANDB

Lidmaatschapskaart Mozes Sluizer achter, bron: IISG – archief ANDB

Op 5 maart 1898 wordt Mozes lid van dé vakbond voor diamantwerkers, de ANDB. Hij zal lid blijven tot 18 oktober 1928. Dankzij het archief van deze vakbond die bij het IISG in te zien zijn (deels ook digitaal) is er een beeld te verkrijgen van het werkverleden van in dit geval Mozes. Vooral de lidmaatschapskaarten geven een goed beeld. Zo is te zien dat Mozes in zijn eerste jaar 3 weken werkloos is geweest. Hij kreeg via de Bond geen uitkering, waarschijnlijk omdat hij nog maar kort lid was. Het haar daarop krijgt hij 4 gulden ziektegeld. In het jaar 1900 is hij 24 weken werkloos. Hetzelfde jaar is er een staking, Mozes is staker en krijgt via de Bond een uitkering van 10 gulden. Deze staking was voorzien en helaas voor de stakende diamantwerkers en hun Bond geen groot succes. De stakingskas was te klein om een langdurige staking te ondersteunen. In de krant De Vrije Socialist van 29 september 1900 staat een lang artikel waarin wordt gewezen op de lessen die de Bond, de ANDB, te leren heeft.

NAAR: Spitskopstraat 8 huis – Het gezin van Mozes Sluijser (1)

OF NAAR: Spitskopstraat 8 huis – Het gezin van Mozes Sluijser (5) 

Alle rechten voorbehouden

19 keer bekeken

Geen reacties

Voeg je reactie toe