Spitskopstraat 6 III – Het gezin van Manuel Scheffer (5)

Beoordeling van de aanvraag om steun

Verteller: Frits Slicht Frits Slicht
Auteur: Frits Slicht Frits Slicht
Spitskopstraat
Foto van Jacob Olie (juni 1902), Joden Houttuinen 88, 86, 84 enz. (links, v.l.n.r.), Hoek Markensteeg 1A en 3. Bron: fotocollectie Jacb Olie, SAA.

Foto van Jacob Olie (juni 1902), Joden Houttuinen 88, 86, 84 enz. (links, v.l.n.r.), Hoek Markensteeg 1A en 3. Bron: fotocollectie Jacb Olie, SAA.

Zoals meestal gebruikelijk wordt na een aanvraag om steun gekeken naar de omstandigheden en de eventuele familie die zou kunnen bijspringen. Het gezin van Manuel heeft helaas geen betrekkingen die kunnen steunen. De ouders van zowel Manuel als Keetje zijn woonachtig in de Joden Houttuinen. De ouders van Manuel genieten ouderdomsrente van fl.5,-, de man is lompenventer en werkt als loswerkman ook in de paasbroodbakkerijen. De ouders van Keetje hebben nog een thuiswonende, blinde, dochter. Zij krijgen uit het fonds M.G. Tabak een bedrag van fl.10,- per maand.

Twee keer een Tabaksfonds: het J.G. en het M.G. Tabakfonds, bron: Jaarboek van ..., 1913-1914, 1913, Uitgever Van Creveld & Co, Amsterdam

Twee keer een Tabaksfonds: het J.G. en het M.G. Tabakfonds, bron: Jaarboek van ..., 1913-1914, 1913, Uitgever Van Creveld & Co, Amsterdam

Dat is best opmerkelijk aangezien ik alleen verwijzingen vond naar dit fonds met betrekking tot weeskinderen. De enige die nog iets anders vermeld is Joosje Lakmaker in haar boek ‘Voorbij de Blauwbrug’. Zij geeft aan dat het fonds ook steun gaf aan invaliden. Daarbij mag niet vergeten worden dat het om twee fondsen gaat (zie de afbeelding hierboven)! Verder worden de ouders van Keetje door de gehuwde kinderen gesteund.
Advertentie voor of van het Marcus Gerrit Tabakfonds, bron: het NIW van 25 februari 1921

Advertentie voor of van het Marcus Gerrit Tabakfonds, bron: het NIW van 25 februari 1921

Het oordeel over het gezin van Manuel is positief.

De ambtenaar beschrijft het gezin, de huishouding, als een arm maar zindelijke. De man werkt al jaren als lompenventer en heeft zijn gezin steeds kunnen voorzien van het hoognodige. Het vermoeden bestaat overigens dat de inkomsten wel iets terug zullen lopen, een daling die de afgelopen maanden al is ingezet. Manuel heeft te kennen gegeven graag verder te gaan als venter, tenslotte heeft hij zijn gezin altijd op deze manier kunnen onderhouden. Een mogelijke overstap naar lompensorteerder lijkt hij niet te willen. Omdat het gezin tot aan dit moment nooit een beroep heeft hoeven te doen op het Burgerlijk Armbestuur lijkt het de ambtenaar redelijk om een eenmalig handelsgeld van fl.25,- te verstrekken. Ondersteuning in de vorm bedeling lijkt voorlopig niet gewenst.

1921

In 1921 wordt de huur van de woning in de Spitskopstraat verhoogd naar fl.3.25. Financieel lijkt het niet goed te gaan, dit blijkt uit het feit dat er nieuwe steunaanvragen (onderstand) worden ingediend. Deze worden vooralsnog afgewezen met als motivering dat er wordt getwijfeld aan de oprechtheid van de aanvrager. Zo gaat het gerucht, het dossier spreekt van een betrouwbare bron, dat hij met sinaasappelen ‘loopt’. Later in 1921 geeft Manuel aan dat hij geen inkomsten heeft. Ook hier weer informatie uit onbekende hoek, Manuel zou met zijn broer een grote partij vodden hebben gekocht en volgens eigen zeggen daarmee elk fl.100,- hebben verdiend. Wat er allemaal van waar is, is niet duidelijk. Wat wel duidelijk is dat er op 13 januari 1922 een handelsgeld van fl.15,- wordt verstrekt.

NAAR: Spitskopstraat 6 III – Het gezin van Manuel Scheffer (1)

OF NAAR: Spitskopstraat 6 III – Het gezin van Manuel Scheffer (6)

Alle rechten voorbehouden

91 keer bekeken

Geen reacties

Voeg je reactie toe