Spitskopstraat 6 III – Het gezin van Manuel Scheffer (6)

Laatste contacten met het steunbureau en de jaren na 1940

Verteller: Frits Slicht Frits Slicht
Auteur: Frits Slicht Frits Slicht
Spitskopstraat
Namens Kitty, het tot dan toe enige kleinkind, gefeliciteerd met het 30-jarig huwelijksfeest Manuel en Keetje Scheffer. Bron: Het Volk van 24 augustus 1933

Namens Kitty, het tot dan toe enige kleinkind, gefeliciteerd met het 30-jarig huwelijksfeest Manuel en Keetje Scheffer. Bron: Het Volk van 24 augustus 1933

1923

De laatste opmerking dateert uit 1923. De vrouw van Manuel. Keetje, moet worden opgenomen in het ziekenhuis. Het is niet duidelijk waarom zij in het ziekenhuis moet worden verpleegd. Vanwege deze opname vraag het gezin om: “Reductie Gemeentelijke Waschinr…”. Deze vorm van steunverlening wordt afgewezen. Dat heeft allemaal te maken met het feit dat het inkomen van Manuel, opgeteld met de inkomens van de zoons Jacob en Levie, te hoog is om in aanmerking te komen voor steun. Er vanuit gaande dat er verder geen dossier meer is, is er ook verder geen steunverlening meer nodig.

De laatste jaren in Amsterdam

Na het jaar 1923 dus geen aantekeningen meer met betrekking tot het echtpaar Manuel en Keetje Scheffer – Moscoviter. Zij blijven wonen in de Spitkskopstraat, de kinderen verlaten een voor een het warme nest om te gaan trouwen. Alleen de jongste dochter Jeannette woonde tot op het laatst nog thuis. In de periode na 1923 verschijnen er enkel familieberichten in de kranten over geboorten en felicitaties. Opmerkelijk de twee advertenties die gaan over het 30 en 35 – jarige huwelijksfeest van Keetje en Manuel. In de advertentie staan twee Kitty’s. De Kitty uit de Grensstraat heet eigenlijk Keetje, dochter van zoon Levie.

Familiebericht met betr. tot het 35-jarig huwelijksfeest van Manuel en Keetje Scheffer – Moscoviter, bron: Het Volk van 25 augustus 1938

Familiebericht met betr. tot het 35-jarig huwelijksfeest van Manuel en Keetje Scheffer – Moscoviter, bron: Het Volk van 25 augustus 1938

Van Manuel en zijn vrouw zijn er nog de kaarten van Joodse Raad. Uit de kaart van Manuel valt op te maken dat er een verzoek is gedaan, maar onduidelijk is wat het verzoek was. Mogelijk betreft het de dochter Jeannette die mogelijk in Vught zat en niet zoals haar ouders in Westerbork.

Joodse Raadkaart van Jeannette Scheffer (dochter), bron: Arolsen Archives

Joodse Raadkaart van Jeannette Scheffer (dochter), bron: Arolsen Archives

Maar dit blijkt niet uit haar kaart. Wel blijkt uit haar kaart dat zij ‘gesperrt’ was. Zij gaat uiteindelijk op 21 september 1943 op transport om drie dagen later in Auschwitz te worden vermoord.  Vader en moeder Scheffer worden beide op 19 februari 1943 in Auschwitz vermoord.
Joodse Raadkaart 1 van Manuel Scheffer, bron: Arolsen Archives

Joodse Raadkaart 1 van Manuel Scheffer, bron: Arolsen Archives

Joodse Raadkaart 2 van Manuel Scheffer, bron: Arolsen Archives

Joodse Raadkaart 2 van Manuel Scheffer, bron: Arolsen Archives

Joodse Raadkaart van Jeannette Scheffer (dochter), bron: Arolsen Archives

Joodse Raadkaart van Jeannette Scheffer (dochter), bron: Arolsen Archives

Hoe het verder ging met de kinderen

Dankzij de bronnen (gezins-, archief- en woningkaarten bijvoorbeeld) van het gemeentearchief is nog het een en ander op te merken over het gezin van Manuel Scheffer. Gezien de soms wat erg beperkte informatie heb ik de verhalen over de kinderen niet in chronologische volgorde (op volgorde van geboorte) opgenomen. Zo is bekend dat het eerste kind, Gerrit, al na iets meer dan een jaar komt te overlijden. Gerrit is geboren op 11 oktober 1903 en overleden op 24 november 1904. Ook het derde kind, Schoontje, wordt niet oud. Zij is geboren op 5 september 1906 en komt te overlijden op 9 februari 1918.

De tweede zoon is Jacob die geboren wordt op 14 december 1904. Op 20 maart 1923 wordt hij goedgekeurd voor de militie. Zijn aangevoerde klacht van hoofdpijnen wordt niet relevant geacht. Jacob is 1 meter en 691 mm. groot. Hij krijgt het stempel BD, d.w.z. Buitengewoon Dienstplichtig. Dit hield is dat hij alleen in geval van oorlog of ander groot gevaar opgeroepen kon of zou worden. Hij werd wel ingedeeld en blijkbaar werd hij geschikt geacht voor ‘iets met de luchtvaart’. Lees verder in verhaal 7.

NAAR: Spitskopstraat 6 III – Het gezin van Manuel Scheffer (1)

OF NAAR: Spitskopstraat 6 III – Het gezin van Manuel Scheffer (7) 

Alle rechten voorbehouden

68 keer bekeken

Bekijk meer afbeeldingen

Joodse Raadkaart Keetje Scheffer – Moscovitz, bron: Arolsen Archives

Joodse Raadkaart Keetje Scheffer – Moscovitz, bron: Arolsen Archives

Geen reacties

Voeg je reactie toe