Spitskopstraat 6 III – Het gezin van Manuel Scheffer (1)

Over de ouders van Manuel Scheffer: Gerrit Scheffer en Schoontje de Haas (a)

Verteller: Frits Slicht Frits Slicht
Auteur: Frits Slicht Frits Slicht
Spitskopstraat
Archiefkaart van Gerrit Scheffer, bron: Indexen SAA.

Archiefkaart van Gerrit Scheffer, bron: Indexen SAA.

Manuel Scheffer is geboren op 5 maart 1881 in het gezin van Gerrit Scheffer en Schoontje de Haas. Hij is de oudste zoon in en gezin met zeven kinderen. Zijn zuster Betje is de oudste van deze zeven. Vader Gerrit was van beroep venter, maar ten tijde van zijn keuring voor de militie gaf hij nog aan zijn geld te verdienen als sjouwerman. Gerrit was 1 meter en 629 mm groot met als misschien wel het opvallendste kenmerk zijn grijze ogen en zijn grote mond. Hoewel hij een beroep doet op de broederdienst wordt hij gewoon goedgekeurd opgeroepen en geplaatst bij het 7de Regiment Infanterie. Op 6 mei 1880 wordt hij gepasporteerd of eervol ontslagen uit de dienst. Als je kijkt naar zijn geboortedatum van 30 april 1855 dan is hij blijkbaar nog regelmatig opgeroepen voor herhaling.

Huwelijksakte van Gerrit Scheffer en Schoontje de Haas op 6 november 1878, bron: WieWasWie

Huwelijksakte van Gerrit Scheffer en Schoontje de Haas op 6 november 1878, bron: WieWasWie

Dat blijkt later ook uit de huwelijksakte van 6 november 1878. Als beroep of als werkzaamheden worden genoemd: milicien en werkman. Gerrit komt uit een groot gezin waar in ieder geval 9 kinderen zijn geboren. In ieder geval, omdat de diverse bronnen elkaar niet altijd aanvullen en soms lijken uit te sluiten. Als voorbeeld hier een fragment uit het bevolkingsregister 1853 – 1863 van zijn vader.

Fragment uit het bevolkingsregister over 1853 – 1863 van Hartog Jacob Scheffer, bron: indexen SAA.

Fragment uit het bevolkingsregister over 1853 – 1863 van Hartog Jacob Scheffer, bron: indexen SAA.

Zo wordt zoon Sallie nergens anders genoemd, alleen in de bevolkingsregisters. Hij zou trouwen met Beletje Krant die ook wordt genoemd in de afbeelding!

Het gezin, met meerdere inwonenden waaronder Beletje Krant, woonde toen in de Joden Houttuinen (Wijdegang) 94. Veel verhuizen deed het gezin niet, het enige adres dat ik daarna nog vond was Joden Houttuinen (Wijdegang) 104. De Wijdegang stond zeker rond het jaar 1900 niet goed aangeschreven. Zo schrijft Louis M. Hermans in zijn boek ‘Krotten en Sloppen’: “…inde Joden Houttuinen is een slop ‘Wijde Gang’ waarzo veel ongedierte is dat vader en moeder in de zomer op de vensterbanken slapen omdat in ‘het donkere gat, dat men bedstede noemt’ de wandluizen zo bijten. Alleen de van het venten of bedelen uitgeputte kinderen kunnen er slapen, al krabben zij ook het vuile vleesch tot bloedens in hun slaap.”

Kaart met in het midden de Valkenburgerstraat. De Wijdegang is ‘a’, de Liefdegang is ‘h’ en ‘f’ is de Hartjesgang. Buurtatlaskaarten S. uit de Loman-atlas. Bron: 10043 Inventaris van de Collectie Stadsarchief Amsterdam

Kaart met in het midden de Valkenburgerstraat. De Wijdegang is ‘a’, de Liefdegang is ‘h’ en ‘f’ is de Hartjesgang. Buurtatlaskaarten S. uit de Loman-atlas. Bron: 10043 Inventaris van de Collectie Stadsarchief Amsterdam

Op 6 november 1878 trouwt de 23-jarige Gerrit met de 24-jarige Schoontje de Haas. In het bevolkingsregister over de periode 1874 – 1893 wordt er regelmatig verhuisd. Opvallend vaak in de Valkenburgerstraat, met als bijzondere hoogtepunten de Liefdesgang 88 en het Zonnehofje 23. Beide adressen dermate bijzonder dat er geen afbeeldingen van te vinden zijn. Deze gangen zijn wel aangegeven op een kaart (ongeveer uit 1876), zie afbeelding hierboven.

Bericht over het Zonnehofje, bron: Het nieuws van den dag : kleine courant van 13-07-1901

Bericht over het Zonnehofje, bron: Het nieuws van den dag : kleine courant van 13-07-1901

Na 1893 zijn er vaker verhuizingen, nu ook naar de Joden Houttuinen en iets buiten de Oude Jodenbuurt. Uiteindelijk komt Gerrit in Amsterdam Oost terecht. In 1928 kort in de Blasiusstraat, maar na het overlijden van Schoontje in 1929 voor een aantal jaren weer terug naar de Oude buurt. In 1935 komt hij naar de Oosterparkbuurt om in 1941 te eindigen in de Blasiusstraat 87 III.

NAAR: Spitskopstraat even nummers

OF NAAR: Spitskopstraat 6 III – Het gezin van Manuel Scheffer (2)

Alle rechten voorbehouden

79 keer bekeken

Geen reacties

Voeg je reactie toe