Jeroen kreeg een schilderij

Verteller: Jeroen K.

Jeroen heeft sinds 2011 een fietsenwinkel, tevens reparatiewerkplaats aan de Kastanjeweg, op een plek waar al veel fietsenmakers hun beroep hebben uitgeoefend. Mensen komen ook bij hem langs voor een praatje en soms wordt er een cadeau achtergelaten.

Het schilderij in de fietsenwinkel

Het schilderij in de fietsenwinkel

 

Het schilderij in de fietsenwinkel

Jeroen  maakt van tijd tot tijd een praatje met mijnheer Hennes Mol, die zijn oude buurt komt bezoeken. Voor fietsreparaties komt hij niet, want mijnheer Hennes Mol - geboren in 1936- heeft al 51 jaar dezelfde fiets waar hij heel zuinig op is.

Hij heeft vroeger (vanaf 1943) een jaar of 30 in de Vrolikstraat gewoond, boven de kunstschilder F.J.Benard, maar woont nu in Amsterdam Zuid. Begin 2021 kwam mijnheer de fietsenwinkel van Jeroen binnenwandelen met een schilderij dat hij cadeau wilde doen aan Jeroen. Het schilderij geeft de buurt weer zoals die er zo'n 35 jaar geleden uitzag. Jeroen wilde  een tegenprestatie leveren ,maar de fiets van mijnheer Hennes Mol was keurig in orde, na gezamenlijk overleg is de fiets grondig gereinigd en opgepoetst.  

Vol trots vertelde mijnheer Hennes Mol dat zijn eigen vader in 1898 de eerste bewoner was van de 3e Oosterpark straat 157 -2hoog- toen net gebouwd . Mijnheer Hennes Mol moest als 14 jarige jongen eigenlijk gaan werken na de  Lagere school ( Laurentiusschool), maar hij is toch gaan studeren en wel in Leiden waar hij meester instrumentmaker is geworden. Terug in Amsterdam was hij naar eigen zeggen de enige meester instrumentmaker in de stad. Later heeft hij zijn studies nog uitgebreid en heeft hij zich in de tandheelkunde bekwaamd.

Mijnheer Hennes Mol woonde dus boven de kunstschilder die vanaf zijn balkon aan de Vrolikstraat een schilderij gemaakt heeft van zijn uitzicht omstreeks 1983/84. Je ziet  op het schilderij  een stukje van de Kastanjeweg : er zijn al diverse panden gesloopt, maar de Bonifatiuskerk staat er nog . De schilder F.J. Bernard heeft het schilderij gegeven aan mijnheer Hennes, wanneer en waarom weten we niet.

En nu staat het schilderij in de fietsenwinkel van Jeroen. Het pand van waaruit het schilderij gemaakt is bestaat nog.

 

Lees ook:De zingende fietsenmaker, de man met de pet en nu Jeroen

Alle rechten voorbehouden

133 keer bekeken

Bekijk meer afbeeldingen

Alle rechten voorbehouden

124 keer bekeken

Bekijk meer afbeeldingen

Schilderij F. Bernard. Foto voorjaar 2021, Marella Karpe

Schilderij F. Bernard. Foto voorjaar 2021, Marella Karpe

Hennes Mol

Schilderij F.Bernard Bonifacius kerk Kastanjeplein 1980

 

correctie : Hennes Mol woonde tussen 1944 en 1958 in de 2e Boerhaavestraat en niet boven schilder Frans Bernard in de Vrolikstraat.Het schilderij heb ik bij Frans B gekocht in 1980

Mijn overgrootvader Willem van Beers raakte in 1899 vanuit de Purmer bedaard in de 3e Oosterparkstraat 157 2e etage.

In 1970 kocht ik een Raleigh sport fiets a raison van Fl 600,00 waarop ik nog steeds rijd.

Naast meesterinstrumentmaker in het AvL was ik ook als kaakchirurg werkzaam in het AMC.

Drs. J.C.G.Mol