Buurtbewoners voorkomen sloop

Sloop van woningen om ruimte te maken

van oud en nieuw, veranderende horeca

van oud en nieuw, veranderende horeca

Begin lente 2021 hebben Jabbar en ik een begin gemaakt met voorbereiding van de wandeling 'Buurt in actie' over afbraak en nieuwbouw in Weesperzijde en Oosterparkbuurt in de jaren '60 en '70. Jabbar maakte foto's en ik aantekeningen. Het begin van de wandeling op het Iepenplein bij Koos Kneus. De start is ook de plek waar onze expositie te zien is. Expo 'Buurt in actie' toont oude foto's van buurtbewoners over de erbarmelijke staat waarin de huizen zich toen bevonden.

Onze redactie vertelt: 'De tentoonstelling laat verhalen, foto's en ander beeldmateriaal zien over acties van toen en wel in twee delen 1.tussen de Wibautstraat en de Amstel en 2. van de Wibautstraat naar het Iepenplein' .

1. Plan van de gemeente bestond uit een nieuwe infrastructuur: een brede weg, veel doorstroom, cityvorming met hotels, bedrijfsruimtes. Wibautstraat moest snelweg worden. Buurten werden opgeofferd. Sensationeel was het hoogdravende idee verplaatsing en verbreding van Nieuwe Amstel brug, afbraak van woningen om ruimte te maken naar de Wibautstraat toe, dus met aansluiting op Metro-Oostlijn die in ontwikkeling was. Woningen werden niet of nauwelijks onderhouden en op deze wijze 'slooprijp' gemaakt, zei men. Gelukkig kwamen buurtbewoners in opstand.

2. Aan de Oostkant van de Wibautstraat waren de plannen om de volksbuurt te veranderen in een parkachtige buurt voor de gegoede middenstand. Ook hier kritiek op de afbraak in een heel geslaagde actie.

In de gezellige wandeling wijst Jaap Kamerling verschillende monumenten en belangrijke hedendaagse objecten aan, zoals de spiegelbouw aan het Beukenplein en de bewonerstuintjes langs de Amstel. Op meerdere plaatsen zijn bij de nieuwbouw - waar die noodzakelijk bleek- mooie dingen ontstaan.

 

Alle rechten voorbehouden

256 keer bekeken

Bekijk meer afbeeldingen

nieuw en oud naast elkaar

nieuw en oud naast elkaar

graffiti over Amsterdam

graffiti over Amsterdam

Poppenspeel bij Koos Kneus

Poppenspeel bij Koos Kneus

mogelijk vertrekpunt

mogelijk vertrekpunt

monument voor vermoord meisje

monument voor vermoord meisje

Weesperzijde i.d. 19 de eeuw / Beeldbank

Weesperzijde i.d. 19 de eeuw / Beeldbank

Geen reacties

Voeg je reactie toe