Spitskopstraat 4 huis – Het gezin Neter (3)

Over de ouders van Duifje Swaab

Verteller: Frits Slicht Frits Slicht
Auteur: Frits Slicht Frits Slicht
Spitskopstraat

Duifje Swaab is de vrouw van Nathan Neter, zij trouwden in 1913

Markenplein 2 (ged.)-2A (v.r.n.l.), gezien naar Joden Houttuinen 126-124 (v.l.n.r.) in juni 1902, bron: Collectie Jacob Olie, SAA

Markenplein 2 (ged.)-2A (v.r.n.l.), gezien naar Joden Houttuinen 126-124 (v.l.n.r.) in juni 1902, bron: Collectie Jacob Olie, SAA

Duifje Swaab is geboren op 4 april 1890 als dochter van Jonas Swaab en Maria Goslau. Jonas Swaab is geboren op 21 juli 1853, hij was negen dagen jonger dan zijn vrouw Maria. Zijn ouders waren Isaac Jonas Swaab en Hendeltje Philip Os. Overigens moet vermeld worden dat zijn geboortedatum soms 21 juli (bevolkingsregister 1874 – 1893) en soms 27 juli 1853 (militieregister) wordt genoemd. Dit heeft te maken met de transcriptie van de oorspronkelijke tekst. Als Jonas de leeftijd heeft bereikt dat hij moet worden gekeurd voor de militie worden nog wel een aantal gegevens genoteerd, maar hij wordt vrijgesteld omdat hij de enige zoon is. Wat vertellen ons de gegevens? In ieder geval dat hij werkzaam was als tabakswerker en dat hij 1 meter en 655 mm groot was. Verder werden als kenmerken genoemd dat hij een ovaal ‘aangezigt’ had, een smal hoofd, bruine ogen, een grote neus, een gewone mond, een ronde kin en bruin haar. Hij werd dus vrijgesteld, maar als hij een aantal jaren later trouwt in 1877 wordt hij behalve werkman ook milicien genoemd. Mogelijk heeft hij gekozen voor een vrijwillig milicienschap? In de laatste kolom van het register staat: gaat voor 212. Was hij misschien ‘remplacant’, d.w.z. dat hij tegen betaling een ander verving?

Huwelijksakte van Jonas Swaab en Maria Goslau op 17 januari 1877 in Amsterdam

Huwelijksakte van Jonas Swaab en Maria Goslau op 17 januari 1877 in Amsterdam

Jonas wordt geboren in Lange Houtstraat (de Pintogang) 320 of in de Joden Houttuinen 134. Jonas zal uiteindelijk op vele adressen in Amsterdam komen te wonen en samen met Maria 5 kinderen krijgen, Duifje is het derde kind. Maar als ik de diverse vermeldingen in het bevolkingsregister bekijk over de jaren 1874 – 1893 bekijk zie toch echt meerdere namen. Zo zag ik o.a. de namen van drie dochters (Anna, Clara en Heintje) die ik niet meer terug zag komen in de gezinskaart en in de archiefkaart van Jonas. Dankzij de gezinskaart is één ding wel duidelijk, de Oude Jodenbuurt heeft men eigenlijk nooit echt verlaten. Zijn laatste adres in Amsterdam is overigens het Ned. Isr. Oude Mannen en Vrouwenhuis, Nieuwe Kerkstraat 135.

Maria Goslau is hoogstwaarschijnlijk geboren op adres Marken 220. Haar ouders waren Abraham Jacob Goslau en Beletje Ephraim van der Woude. Hoewel ik het adres Marken niet heb gevonden, ga ik er vanuit dat het om het Markenplein (nu: Mr. Visserplein) gaat. Daarna wordt nog wel verhuisd, maar men blijft wel in de buurt, de Oude Jodenbuurt.

NAAR: Spitskopstraat 4 huis – Het gezin Neter (1)

OF NAAR: Spitskopstraat 4 huis – Het gezin Neter (4)

Alle rechten voorbehouden

24 keer bekeken

Geen reacties

Voeg je reactie toe