Hoe het verder ging met Jesaia Waterman en zijn gezin

Met een intermezzo: Ruben Paardje!

Verteller: Frits Slicht Frits Slicht
Auteur: Frits Slicht Frits Slicht
Eerste van Swindenstraat
Keizersgracht 750 (ged.)-762 (ged.) (v.r.n.l.) Nummer 760 is het smalle huis! Foto gemaakt door Cune Hettema, ca. 1940. Bron: Beeldbank SAA.

Keizersgracht 750 (ged.)-762 (ged.) (v.r.n.l.) Nummer 760 is het smalle huis! Foto gemaakt door Cune Hettema, ca. 1940. Bron: Beeldbank SAA.

Hiervoor schreef ik al over Jesaia en over het overlijden van zijn vrouw Marianna Degen in 1939. Jesaia zou bijna een jaar later hertrouwen met Grietje Gosselaar.

Of Jesaia na het mislukken van zijn bioscoop avontuur nog iets anders heeft aangepakt, is bij mij niet bekend. Mogelijk heeft zijn oude beroep van koorzanger of operetteartiest weer opgepakt, maar daarover geen berichten of meldingen. Hij en zijn tweede vrouw Grietje Gosselaar worden slachtoffer van het Nazibewind. Beiden worden op 13 november 1942 in Auschwitz vermoord. Hetzelfde lot dat ook zijn dochter Anna en haar man zijn beschoren. Anna wordt op 12 oktober 1942 vermoord, haar man Levie Delden op 31 januari 1943 (beiden in Auschwitz). Ook hun vijf kinderen en enige kleinkind worden slachtoffer van de Holocaust. Zoon Samson wordt vermoord in ‘Midden-Europa’ op 31 maart 1944, zijn vrouw Lena Hoffman wordt al eerder vermoord, op 26 oktober 1942 (Auschwitz).

Ruben Paardje artiestenaam: Rud Cheval

Alleen hun dochter Clara overleeft de Tweede Wereldoorlog, zij was getrouwd met Ruben Paardje. Ruben was violist en trad op onder de artiestennaam: Rud Cheval. Bijzonder is wel dat hij dirigent wordt van het City-theater orkest. Daarnaast was hij een van de oprichters van het Amsterdams Filharmonisch Orkest. Ook voor de oorlog is hij actief in de muziekwereld.

Foto uit het artikel over de carrière van Rud Cheval. Bron: De Waarheid van 28-02-1957.

Foto uit het artikel over de carrière van Rud Cheval. Bron: De Waarheid van 28-02-1957.

Bij zijn afscheid van het City Theater schrijft de krant De Waarheid het volgende:

Gewaardeerd bestuurder NTB

In de City-hall zaten personeelsleden van het theater en relaties bijeen om in kleine kring de scheidende dirigent te huldigen vóór het werk, dat hij verrichtte en succes toe te wensen in zijn nieuwe loopbaan. Vijf en dertig jaar geleden begon Rud Cheval zijn muzikale carrière met het verzorgen van de illustratieve muziek bij de stomme films, die in het vroegere Scala werden gedraaid. Nu neemt hij dit oude vak weer op, zij het dan met modernere middelen. Cheval heeft de alleen vertegenwoordiging gekregen van een buitenlandse firma, die voor de “background", de achtergrondmuziek, van de film zorgt. Duizenden platen met alle mogelijke geluiden heeft Cheval nu om aan de Nederlandse filmproducers te leveren. De Nederlandse Toonkunstenaars Bond, afdeling Amsterdam, was in persoon van de heer Pola aanwezig en bracht Cheval dank voor zijn activiteit als bestuurder van de afdeling. Hij was een der eerste leden en nam zijn werk voor de Bond serieus. Bijzonder spande hij zich in voor het oplossen van de kleine arbeidsconflicten en om daar met kennis van zaken over te kunnen oordelen, volgde hij een speciale juridische cursus.”

Bron: De Waarheid van 28-02-1957

Grietje Gosselaar had uit haar eerste huwelijk vijf kinderen. Alleen haar zoon Abraham Kurk overleeft de oorlog.

Terug naar de inhoudsopgave

Alle rechten voorbehouden

478 keer bekeken

Sylviapaardje

Vader

Dit was mij vader. Heeft iemand nog meer gegevens over hem? Alles is welkom ook foto’s.