Over het directeurschap van David Swaap

Verteller: Frits Slicht Frits Slicht
Auteur: Frits Slicht Frits Slicht
Eerste van swindenstraat
Eerste van Swindenstraat gezien vanaf de kruising met de Dapperstraat. Uitgave Th. C. Robert, Dapperstraat 46, Amsterdam, ca. 1900. Beeldbank SAA.

Eerste van Swindenstraat gezien vanaf de kruising met de Dapperstraat. Uitgave Th. C. Robert, Dapperstraat 46, Amsterdam, ca. 1900. Beeldbank SAA.

David Swaap is geboren op 28 september 1859. Ten tijde van de opening woont hij met zijn gezin, vrouw en drie zoons, in de Tweede Jan van der Heijdenstraat 95 huis. Hij woont daar in ieder geval tot aan zijn overlijden in Amsterdam op 28 mei 1942. Zijn vrouw, Elisabeth Halberstad, is dan al overleden (op 28 januari 1928). Zij waren getrouwd op 16 juni 1887.

David wordt gekeurd voor de militie. Bij de keuring voor de militie geeft hij als beroep op dat hij koopman is. Met zijn 1m. 63 had hij een gemiddelde lengte. Hij werd afgekeurd vanwege lichaamsgebreken, deze worden niet nader gepreciseerd. Blijkbaar waren die onvoldoende om te worden afgekeurd, hij wordt voor de dienst aangewezen, maar uiteindelijk vrijgesteld. Dankzij het militieregister weten we in ieder geval dat hij een ovaal gezicht had, een rond voorhoofd, bruine ogen, een grote neus, een kleine mond met een spitse kin. Zijn haren worden omschreven als zwart.

Woonadres fam. Swaap.  Bouwtekening Tweede Jan van der Heijdenstraat 85-99. Datering 1883, beeldbank SAA.

Woonadres fam. Swaap. Bouwtekening Tweede Jan van der Heijdenstraat 85-99. Datering 1883, beeldbank SAA.

Over het directeurschap van David Swaap van voor 1920 is weinig bekend. Er wordt in de kranten nauwelijks geschreven over de Van Swinden-bioscoop. Aankondigingen zijn niet terug te vinden. Het enige bericht van na de verbouwing in de kranten dateert van 8 februari 1920 (Algemeen Handelsblad):

Voor de Weensche kinderen.

Door den heer D. Swaap, directeur van het Van-Swinden-Bioscoop- en Variététheater, werd aan den Burgemeester ter hand gesteld, ten behoeve van de Weensche kinderen, een bedrag van ƒ 80.33, zijnde de opbrengst van de gedurende de week van 28 Januari tot 3 Februari na het vertonen van de film “Vindobona Morituna” (de stervende stad Weenen) bij genoemd theater gehouden collecte.”

Er is nog wel een ander bericht, maar dat gaat niet zozeer over de bioscoopfunctie maar over het feit dat er een beschikbare zaal was. In de krant De Tijd: godsdienstig – staatkundig dagblad van 20-06-1916 vond ik namelijk een verwijzing van een bijeenkomst van vrouwen uit het Muiderpoortkwartier in het Van Swinden-Bioscoop. Dit naar aanleiding van de betoging van groentehandelaren.

 

Terug naar de inhoudsopgave

Alle rechten voorbehouden

49 keer bekeken

Geen reacties

Voeg je reactie toe