Nieuwe wijkbioscoop in het Muiderpoortkwartier

Niet het echte begin!

Verteller: Frits Slicht Frits Slicht
Auteur: Frits Slicht Frits Slicht
Eerste van Swindenstraat
De bioscoop-courant; weekblad gewijd aan de belangen van bet bioscoopbedrijf en daarbij betrokkenen, jrg 1, 1913, no 22, 21-02-1913

De bioscoop-courant; weekblad gewijd aan de belangen van bet bioscoopbedrijf en daarbij betrokkenen, jrg 1, 1913, no 22, 21-02-1913

De titel van dit verhaal verwijst naar de opening van het Swinden-Theater. De titel is afkomstig uit een artikel van maart 1935. Al lezende zou je indruk krijgen dat er sprake is van ‘iets dat er nog nooit was geweest’. Maar dat is niet correct, want in 1913 was er al sprake van ‘De Van Swinden-Bioscoop’.

Het jaar 1913 komt uit: De Bioscoop-courant; weekblad gewijd aan de belangen van bet bioscoopbedrijf en daarbij betrokkenen, jrg 1, 1913, no 20, 14-02-1913. Onder de titel: ‘Van hier en elders’ is er dit kort artikeltje dat verwijst naar de opening: “AMSTERDAM. Op 8 Februari zal de opening plaats hebben van de „Van Swinden Bioscoop", gevestigd Van Swindenstraat 72-74 alhier. Begrijpelijkerwijze voldoet dit theater, hetwelk onder leiding staat der heren S. Blitz & D. Swaap, geheel aan alle eischen, waarover wij reeds het een en ander meldden in ons nummer van 18 Oct. 1912.”

Helaas is er geen exemplaar uit 1912 terug te vinden. De historische krantensite Delpher begint voor wat betreft dit tijdschrift in januari 1913.

De kinematograaf; met bijblad De film-best geredigeerde en meest verspreide tijdschrift op bioscoopgebied, 1915, no 129, 09-07-1915

De kinematograaf; met bijblad De film-best geredigeerde en meest verspreide tijdschrift op bioscoopgebied, 1915, no 129, 09-07-1915

Het tijdschrift De Kinematograaf meldt alleen dat er wederom een nieuwe bioscoop bij is gekomen in 1913 en wel op 14 februari 1913.

Opvallend genoeg is de Van Swinden-Bioscoop niet opgenomen in het adresboek van 1914 (Adresboeken Amsterdam, inv.nr. 30274 - 72). De nummers 70 – 74 zijn niet opgenomen! Pas eind jaren dertig wordt de bioscoop opgenomen in de adresboeken.

Volgens het artikel uit De Bioscoop-Courant zou het gaan om een tweehoofdig directeurschap. Van S. Blitz (ook wel gespeld als Blits) heb ik niets kunnen terug vinden. Van David Swaap is meer bekend, hij zal directeur blijven tot 1920. Dat bekend is dat hij David heet, is bekend vanwege het feit dat hij later, samen met zijn zoon, opnieuw deze bioscoop zal exploiteren. Dat was in de periode na 1920, als de politie alle openbare vermakelijkheden moet registreren, inclusief de veranderingen in het bestuur of de directie.

Terug naar de inhoudsopgave

Alle rechten voorbehouden

67 keer bekeken

Geen reacties

Voeg je reactie toe