De eerste filmvertoning (deel 2)

Verteller: Frits Slicht Frits Slicht
Auteur: Frits Slicht Frits Slicht
Middenweg
Het volk: dagblad voor de arbeiderspartij van 02-01-1930

Het volk: dagblad voor de arbeiderspartij van 02-01-1930

 

Hoewel de officiële vergunning tot het vertonen van bioscoopfilms pas op 7 maart 1930 afkomt, is op 3 januari 1930 de openingsvoorstelling. De krant De Tribune van 4 januari 1930 schrift daar een mooi stukje over:

“Filmschouw HET OOSTER-THEATER.

“Als de seringen bloeien",

Gisteravond is het Ooster-Theater, aan den Middenweg in de „Meer", in het gebouwencomplex van het voormalige café „Oost-Indië geopend. Het plan was alreeds met de Kerstdagen te openen, maar helaas kon dit niet in vervulling worden gebracht. — In drommen stonden de menschen al in de rij, toen wij tegen half acht 't gebouw betraden - een gunstig teeken voor de exploitanten. De entree geeft dit theater alreeds een zeer gezellig aanzien. Twee reusachtige lichtzuilen, waar tusschen als het ware het theater gevat is, noodigen het publiek naar binnen te gaan, een reclame-object, dat wij zeer juist en geslaagd vinden. Een aardig programma-verkoopstertje noodigde ons plaats te nemen op het balcon en van daaruit konden wij eerst recht constateeren, dat het Ooster-Theater, vooraan in de „Meer" aan een behoefte voorziet in dit stadsdeel, Tot de laatste plaats was bezet. De bewoners van de Meer en Transvaalbuurt behoeven nu niet meer hun wekelijksch bioscoopje te maken te de stad, dat altijd gepaard ging met dure tram- en buskosten. — Het Ooster-Theater biedt hen, wat zij in de stad vonden. Een modern en naar de eischen des tijds ingericht theater, stemmig gedecoreerd en prachtig verlicht.

Ook wat de keuze van de films betreft, door de directie, zal dit ieder tot tevredenheid stemmen. Gisteravond hebben wij, om maar het voornaamste te noemen, drie films gezien. Een musiceerende film getiteld: “Herman Heller doet zijn orkest"; een komische film “De Tweelingzusters" en een drama uit den wereldoorlog getiteld: “Als de seringen bloeien", waarin Colleen Moore, een ras-film-actrlce, de hoofdrol vervuld. In deze film kan men eerst recht de gruwelijke betekenis van het vliegtuig als gevechtswapen beseffen. Gevechten in de lucht door heele eskaders, waarbij de stoutste stukjes van vliegkunst worden vertoond. Het was voor de directie van het Ooster-Theater gisteravond een succesavond; volle zaal en een podium met een schat van bloemen. Een zeer goed begin dus.”

Bron: De Tribune: soc. dem. weekblad van 06-01-1930

Foto Café Oost-Indië, ca. 1915. Bron: https://www.joodsamsterdam.nl/cafe-oost-indie/

Foto Café Oost-Indië, ca. 1915. Bron: https://www.joodsamsterdam.nl/cafe-oost-indie/

 

In het Algemeen Handelsblad van twee dagen eerder wordt nog gememoreerd dat het nu voor het eerst is dat de Watergraafsmeer een eigen bioscooptheater heeft gekregen. Ook wordt de directeur van het theater genoemd, J. Godefroa. Opmerkelijk is dat ook de administrateur van het Ooster-Theater met zijn naam wordt genoemd, B. van Lier.

Terug naar de inhoudsopgave

 

Alle rechten voorbehouden

57 keer bekeken

Geen reacties

Voeg je reactie toe