Het levensverhaal van Elise Poons, geboren Van Biene (7)

Na het overlijden van Elise Poons – van Biene

Verteller: Frits Slicht Frits Slicht
Auteur: Frits Slicht Frits Slicht
Foto is afkomstig uit de brochure behorende bij de voorstelling ‘Jus Suffragii, de Vrouwen-revue’. Bron: Klein Materiaal SAA, datering 1916.

Foto is afkomstig uit de brochure behorende bij de voorstelling ‘Jus Suffragii, de Vrouwen-revue’. Bron: Klein Materiaal SAA, datering 1916.

 

Alleen in het tijdschrift De Kunst heb ik een lange necrologie kunnen vinden. Uit de eerste zinnen blijkt dat Elise al enige tijd ziek (een langdurig en pijnlijk lijden) was en dat er met haar een belangrijk stuk Nederlandse toneelgeschiedenis is heengegaan.  

Het is verder even lovend als de hiervoor beschreven recensie. Ik citeer hier slechts het laatste, persoonlijke, stuk: 

Voor haar man, die haar vereerde, niet alleen als vrouw, maar ook als kunstenares, was zij een lieve levensgezellin, die meeleefde met wat met „de zaken" gebeurde. Voor haar kinderen was zij een goede moeder, in wier succes zij zich hartelijk verheugde. Haar dochter Faniëlla is de gevierde operazangeres, haar zoon Sylvain de bekende komiek. Haar zoon Max, een goed toonkunstenaar, verheugt zich in een uitstekende positie in Amerika, - kortom: voor haar kinderen had zij geen zorg. Zij verliezen in haar een liefhebbende moeder, de toneelwereld een intelligente kunstenares. Haar stoffelijk overschot werd de vorige week in allen eenvoud op de Israëlitische begraafplaats ter aarde besteld. Met haar is een ware, warmvoelende artieste van de oudere garde uit het rijk der levenden vertrokken.... 

Bron: De Kunst, een algemeen geïllustreerd en artistiek weekblad jrg 23, 1930/1931, no 1207, 18-04-1931 (via delpher terug te vinden). 

Opvallend is het aantal (kleine) necrologieën van haar in de lokale pers. De landelijk bekende kranten schenken geen aandacht aan haar overlijden. Het Nieuw Israëlitisch Weekblad heeft tijdens haar leven weinig tot geen aandacht geschonken aan de carrière van Elise. Het NIW heeft slechts een kort bericht na haar overlijden (zie afbeelding).

Necrologie uit het NIW van 10-04-1931.

Necrologie uit het NIW van 10-04-1931.

Bij deze twee korte overlijdensberichten uit de regionale pers:  

A/ “Gisteravond te acht uur is op 66-jarigen leeftijd te Amsterdam overleden, de bekende Amsterdamse actrice Elisabeth Poons - van Biene. De begrafenis zal maandag a.s. op de Israëlitische begraafplaats te Diemen plaats hebben. De thans ontslapene werd 4 Oktober 1864 geboren. Reeds op jeugdigen leeftijd voelde zij zich tot het toneel aangetrokken. Zij heeft geruime tijd bij Prot met succes allerlei rollen vervuld. De laatste jaren hield zij zich bezig met het schrijven van kinderoperettes.” 

Nieuwsblad v/h Noorden 03-04-1931  

B/ “ELISABETH POONS—VAN BIENE OVERLEDEN. Donderdagavond te acht uur is op 66-jarigen leeftijd in de Centraal Israëlitische Ziekenverpleging te Amsterdam overleden, de bekende Amsterdamse actrice Elisabeth Poons - van Biene. De begrafenis zal Maandag a.s. op de Israëlitische begraafplaats te Diemen plaats hebben. De thans Ontslapene werd 4 Oktober 1864 geboren. Reeds op jeugdige leeftijd voelde zij zich tot het toneel aangetrokken. Zij heeft geruime tijd bij Prot (de latere Frascati schouwburg in de Plantage) met succes allerlei rollen vervuld. Bekend was haar optreden als “Garnaaltje" en “Jodenjet” in Israël Querido's Jordaan. De laatste jaren hield zij zich bezig met het schrijven van kinderoperettes.” 

Arnhemsche Courant 03-04-1931

 

Terug naar DEEL 1!

 

Alle rechten voorbehouden

245 keer bekeken

Geen reacties

Voeg je reactie toe