Het familieverhaal van koordirigent Meijer Smeer (deel 4)

Verteller: Frits Slicht Frits Slicht
Auteur: Frits Slicht Frits Slicht
Magersfonteinstraat, Transvaalbuurt

Het laatste loon bij De Distel.

Voorblad brochure t.g.v. het 1ste Lustrum van - Hier nog de Mannenzangvereniging Transvaal. <br />Bron: collectie Vera Drilsma-Elzas.

Voorblad brochure t.g.v. het 1ste Lustrum van - Hier nog de Mannenzangvereniging Transvaal.
Bron: collectie Vera Drilsma-Elzas.

Alle rechten voorbehouden

Inmiddels is Meijer werkmeester geworden en bedraagt zijn loon ƒ 42,50 per week. Via het werklozenfonds van zijn bond heeft hij op 5 mei 1923 een laatste uitkering ontvangen van ƒ 15,60. Via de Commissie voor “Crisis Werkloozen” krijgt hij ƒ 18,50 per week, ingaande per 18 mei 1923, uitgekeerd. Of hij dit bedrag ook daadwerkelijk uitgekeerd heeft gekregen, is niet helemaal duidelijk. Een paar maanden later gaat hij namelijk in beroep tegen zijn uitkering van ƒ 15,60.
Na deze eerste beoordeling in mei 1923 volgen telkens controle momenten. Er wordt gekeken of er iets in de situatie van het gezin verandert. Aangezien de kinderen nog te jong zijn, gaat het om Meijer en Branca. Bij de eerste controle is Meijer het niet eens met de verlaging van zijn uitkering. Hij vult een standaard beroepschrift in.
Hij is van mening dat hij in aanmerking komt voor ‘hoogere steun’ omdat: “de uit- kering der vakver. slechts ƒ 15,60 bedraagt waarvan een zegel à 40 cent afmoet”. Hij ondertekent het beroepschrift als voorzitter van de afdeling van zijn vakbond.
Er volgt een nader onderzoek waaruit blijkt dat Meijer inmiddels dirigent is van de Mannenzangvereniging ’t Centrum, waarmee hij ƒ 16,00 per maand verdient. Conclusie is dat het steunbedrag wordt verhoogd tot ƒ 16,00 per week.
Bij een volgende beoordeling, in maart 1924, blijkt dat Meijer een koor heeft begeleidt in Tuschinski. De naam van het koor is onbekend, maar wel dat hij daar
ƒ 85,00 mee heeft verdiend over een periode van ongeveer acht weken. Hij heeft dit keurig opgegeven. De uitkering blijft hetzelfde omdat Branca ‘nog steeds in het gezin is’ en niet werkt.

Dochter Eva is in dit kuuroord geweest. Prentbriefkaart van het kinderherstellingsoord "Huis ter Duin" in Egmond aan Zee, ca. 1930. Van de Vereniging Ziekenzorg (Z.Z.).<br />JHM, Collectie Jaap van Velzen.

Dochter Eva is in dit kuuroord geweest. Prentbriefkaart van het kinderherstellingsoord "Huis ter Duin" in Egmond aan Zee, ca. 1930. Van de Vereniging Ziekenzorg (Z.Z.).
JHM, Collectie Jaap van Velzen.

Alle rechten voorbehouden

Een jaar later is er niet veel veranderd. Meijer is nog wel koordirigent van ’t Centrum maar heeft verder weinig succes. Dat komt, zo vermeld het rapport, omdat hij ‘nog geen naam heeft opgebouwd als koordirigent’. Dochter Eva is een maand naar de kolonie in Egmond aan Zee geweest. Hoogstwaarschijnlijk was zij in Huis ter Duin, een kuuroord van Ziekenzorg (het ziekenfonds van de Handwerkers Vriendenkring). Het steunbedrag wordt tijdelijk gekort met ƒ 1,50, maar is inmiddels weer verhoogd tot het eerder genoemde bedrag van ƒ 16,00.

Terug naar de Inhoudsopgave

Alle rechten voorbehouden

117 keer bekeken

Geen reacties

Voeg je reactie toe