Het familieverhaal van koordirigent Meijer Smeer (deel 5)

Verteller: Frits Slicht Frits Slicht
Auteur: Frits Slicht Frits Slicht
Magersfonteinstraat, Transvaalbuurt

Een carrière staat in de startblokken!

Mannenzangvereniging Orpheus. Ter gelegenheid van het 2 ½ jarig bestaan van de “Mannen-Zangvereniging Orpheus” wordt er een groot feest georganiseerd. Bron: Klein Materiaal, SAA.

Mannenzangvereniging Orpheus. Ter gelegenheid van het 2 ½ jarig bestaan van de “Mannen-Zangvereniging Orpheus” wordt er een groot feest georganiseerd. Bron: Klein Materiaal, SAA.

Alle rechten voorbehouden

In hetzelfde jaar nog, juni 1924, is er wel veel veranderd. Zo is Branca aan het werk gegaan in haar oude beroep. Als roosjessnijdster werkt zij bijna 5 weken voor E. van Dreese (Plantage Kerklaan). Zij verdiende gemiddeld zo’n ƒ 14,00 per week. Omdat er geen werk meer is, ‘kon dit niet meer voortgaan’. Meijer is intussen druk bezig om via studie zijn doel om dirigent te worden, te bereiken. Hij heeft inmiddels drie koren die hij vast dirigeert. Het gaat om het koor Orpheus (voorheen ’t Centrum), Het Transvaalkoor en het kinderkoor ‘De IJzangers’. Hij ontvangt voor het dirigentschap respectievelijk: ƒ 20,00, ƒ 12,50 en ƒ 12,00 per maand.
Meijer heeft aan de Commissie gevraagd of het mogelijk was hem een bedrag van
ƒ 150,00 te verstrekken. Met dit geld hoopt hij een studie om dirigent te worden te bekostigen. Voor zover mij bekend, is dit bedrag nooit verstrekt. Wel wordt het steunbedrag verlaagd tot ƒ 11,50.

Op eigen benen

Met al die wisselende inkomsten bij al die verschillende koren en diverse ‘engagementen’ gaat wel eens iets mis. Zo verdient hij in augustus 1924 een eenmalig bedrag van ƒ 17,50 en een paar weken later nog eens ƒ 10,00. Het eerste bedrag is over het hoofd gezien. Dat blijkt enige tijd later. Meijer wordt verantwoordelijk gesteld, maar dit lijkt onterecht. Desondanks wordt zijn vakbond (Glas en Aardewerk) aangeschreven. Meijer betaalt het bedrag dat hij teveel verstrekt zou hebben ontvangen keurig terug. Er hoeft daarom geen aangifte te worden gedaan bij de Officier van Justitie! Met dit verhulde dreigement komt overigens een einde aan zijn relatie met de steunverlenende instanties.
Zijn carrière als koordirigent van vele koren levert mogelijk genoeg inkomen op. Hoeveel dit inkomen precies is, is onbekend. Maar hij had vele koren ‘onder zich’, dus een redelijk inkomen zal het wel zijn geweest.
Wat niet vergeten mag worden, is dat Meijer ook als (solo)zanger heeft opgetreden. Zo wordt hij al in 1918 in een programma van het Socialistisch Mannenkoor Excelsior genoemd als ‘lyrisch tenor’.

Terug naar de Inhoudsopgave

Alle rechten voorbehouden

120 keer bekeken

Geen reacties

Voeg je reactie toe