Overige activiteiten van Heiman Barnstein

Verteller: Frits Slicht Frits Slicht
Auteur: Frits Slicht Frits Slicht
Transvaalbuurt

Enkele voorbeelden uit het rijke, sociale en betrokken leven van H. Barnstein.

Verkiezingen voor de Provinciale Staten van 1923. Oproep aan allen om maar vooral op ‘hun voorzitter’ te stemmen.<br />Bron: Nieuw Israëlitisch weekblad van: 6 april 1923, Historische Kranten, KB.

Verkiezingen voor de Provinciale Staten van 1923. Oproep aan allen om maar vooral op ‘hun voorzitter’ te stemmen.
Bron: Nieuw Israëlitisch weekblad van: 6 april 1923, Historische Kranten, KB.

Alle rechten voorbehouden

Ontwikkeling was een belangrijk aandachtspunt van de Handwerkers Vriendenkring (HWV). Ook Hijman Barnstein had daar zo zijn mening over. Al vroeg was hij betrokken bij de opvoeding, of liever de verheffing van de arbeidende klasse. Zo is hij al in 1910 betrokken bij de strijd tegen wat toen de “Prikkelbioscoop” ( “het kwaad van sensatie wekkende beelden”) werd genoemd. Overigens ging het niet om strijd tegen, maar juist om iets beters te bieden. Hij pleitte voor een ‘keurbioscoop’. De voorstellingen moesten een “zedelijke en wetenschappelijke invloed” hebben.

In 1894 is Barnstein betrokken bij het comité opgericht om de belangen van de diamantwerkers te behartigen. De voorloper van de latere vakbond: Algemene Nederlandse Diamantbewerkers Bond. Dit gebeurde onder de vlag van de Handwerkers Vriendenkring (HWV). Binnen de HWV was hij verder betrokken bij diverse onderdelen waaronder Ziekenzorg en de Coöperatieve Bakkerij.

Barnstein was verder ook nog eens politiek actief. Hij was actief voor de Vrijzinnig-Demokraten. In eerste instantie door op te roepen om vooraal maar te stemmen op bepaalde partijgenoten. Later heeft hij zelf ook aan de verkiezingen meegedaan. Hij heeft zelfs tot lid van de Provinciale Staten gebracht.

Ook de zangkunst heeft hem altijd geboeid. Culturele ontwikkeling van de arbeidende klasse was voor hem een groot goed. Zo was hij in ieder geval zijdelings betrokken bij de mannenzangvereniging “Transvaal”. Misschien ook wel meer dan dat, hij werd namelijk erelid van dit koor. Leden van dit koor woonden voor een groot deel in de woonblokken van het Bouwfonds van de HWV. Zij waren afkomstig uit het vroeger Uilenburg en omstreken.

Barnstein heeft zich ook beziggehouden met het onderwijs. In de praktijk betekende dit dat hij een nijverheidsschool voorstond waar de kinderen afkomstig uit de arbeidende klassen een vak kon leren. Dit om te voorkomen dat zij in de wereld van de straathandel terecht zouden komen. Lees verder: Heiman Barnstein en de Nijverheidsschool.

Voor de inhoudsopgave van de verhalen zie:
Heiman Barnstein

Alle rechten voorbehouden

257 keer bekeken

Bekijk meer afbeeldingen

Een alternatief voor en “prikkelbioscoop”. Er staan een aantal opvallende fouten in dit (fragment van een) artikel (zie bijvoorbeeld de kamelen van Columbus, waarschijnlijk bedoelde de schrijver ‘karvelen’). Bron: Nieuw Israëlitisch weekblad van: 21 juni 1912, Historische Kranten, KB.

Een alternatief voor en “prikkelbioscoop”. Er staan een aantal opvallende fouten in dit (fragment van een) artikel (zie bijvoorbeeld de kamelen van Columbus, waarschijnlijk bedoelde de schrijver ‘karvelen’). Bron: Nieuw Israëlitisch weekblad van: 21 juni 1912, Historische Kranten, KB.

Alle rechten voorbehouden
Overlijdensbericht. Overlijden van Heiman Barnstein, uit het NIW van 13 november 1925. Historische kranten,KB.

Overlijdensbericht. Overlijden van Heiman Barnstein, uit het NIW van 13 november 1925. Historische kranten,KB.

Alle rechten voorbehouden

Geen reacties

Voeg je reactie toe