Gedenksteen voor Heiman Barnstein

Verteller: Frits Slicht Frits Slicht
Auteur: Frits Slicht Frits Slicht
Tugelaweg, Transvaalbuurt

Over de verdiensten van Barnstein voor het Bouwfonds van de Handwerkers Vriendenkring.

Gedenksteen voor Heiman Barnstein. De tekst op de gedenksteen spreekt voor zich. De steen is ingemetseld tussen twee woningen aan de Tugelaweg (57 en 58). Bron foto: Frits Slicht

Gedenksteen voor Heiman Barnstein. De tekst op de gedenksteen spreekt voor zich. De steen is ingemetseld tussen twee woningen aan de Tugelaweg (57 en 58). Bron foto: Frits Slicht

Alle rechten voorbehouden

Heiman Barnstein is overleden op 10 november 1925, 71 jaar oud. Hij was in zijn leven het sociale toegewijd. Daarnaast heeft hij veel betekent voor zijn Joodse geloofsgenoten. Zijn leven heeft hij in dienst gesteld om de joodse arbeidersklasse te verheffen. Veelal binnen de Vereniging Handwerkers Vriendenkring (HWV). Binnen deze organisatie heeft hij vele bestuursposten bekleed en zich hard gemaakt voor vele zaken. Zo is hij bijvoorbeeld mede-initiatiefnemer en oprichter van het Bouwfonds HWV.

Toespraak van de voorzitter van de HWV

In de woorden van de voorzitter van de HWV: I.J. Drilsma
“Barnstein was medeoprichter en tot zijn dood voorzitter van dat Fonds. Reeds in 1912 is hij begonnen met zijn pogingen tot verbetering der volkshuisvesting, die met de verplaatsing van Uilenburg bekroond werden. Hij mocht daarbij veel steun en medewerking ondervinden van den toenmaligen Directeur van Bouw- en Woningtoezicht, den lateren Burgemeester Tellegen. Het eerste blok nieuwe huizen kwam in 1919 tot stand. Tal van bewoners van Uilenburg konden hun vieze woningen verlaten om zich hier te vestigen. De taak der Vereeniging was met den bouw der 600 woningen niet afgedaan. Wat bereikt is, mag voor een groot deel aan wijlen Barnstein gedankt worden. Steeds wist hij de moeilijkheden en bezwaren, welke belemmerend in den weg traden, te overwinnen. Met zijn bekend optimisme, met zijn liefde voor iedere goede zaak wist hij steeds anderen, die minder optimist waren, te bezielen. Ook zonder den gedenksteen zou het aandenken van wijlen Barnstein levendig zijn Dat toch tot de plaatsing ervan is overgegaan, geschiedt met de bedoeling om de jongeren op te wekken, het voorbeeld te volgen van den man, die zooveel in het belang van zijn minder bedeelde medeburgers heeft gedaan. Op ons allen rust de plicht, om zijn werk te zetten. Mede door zijn toedoen heeft HWV een zoodanige reputatie verworven, dat haar den bouw van de huizen in de Transvaalbuurt werd opgedragen.”
Uitgesproken tijdens de onthulling van de gedenksteen ter nagedachtenis van Hijman Barnstein (Bron: NIW 11 juli 1926).

Voor de inhoudsopgave van de verhalen zie:
Heiman Barnstein

Alle rechten voorbehouden

307 keer bekeken

Bekijk meer afbeeldingen

Overlijdensbericht. Overlijden van Heiman Barnstein, uit het NIW van 13 november 1925. Historische kranten,KB.

Overlijdensbericht. Overlijden van Heiman Barnstein, uit het NIW van 13 november 1925. Historische kranten,KB.

Alle rechten voorbehouden

Geen reacties

Voeg je reactie toe