Bewoners van het Polderweggebied

Verteller: Open Joodse Huizen (2012). F. Richard
Auteur: Frits Slicht Frits Slicht

Voor mijn speurtocht naar deze bewoners heb ik gebruikt gemaakt van de Adresboeken van Amsterdam en de Woningkaarten (bij het Gemeentearchief Amsterdam).

Eén van de bewoners. Afgebeeld is de heer K. van Althuis, dierverzorger (hoofd dierenopvang) in het Asiel. <br />Uit: Het Volk van 13 oktober 1941. Bron: Historische Kranten, KB.

Eén van de bewoners. Afgebeeld is de heer K. van Althuis, dierverzorger (hoofd dierenopvang) in het Asiel.
Uit: Het Volk van 13 oktober 1941. Bron: Historische Kranten, KB.

Alle rechten voorbehouden

Al die verhalen over bijzondere gebouwen, bijzondere gebeurtenissen, mensen en niet te vergeten de dieren, zou je bijna doen vergeten dat er ook mensen hebben gewoond. Ik heb het dan over de periode voor 1945 en ook niet over de wijk Tuinwijck. Niet dat er nu zo veel mensen hebben gewoond. Het gaat hier voornamelijk om mensen die direct of indirect te maken hadden met al die gebouwen.

Van een enkeling heb ik niet meer dan de naam kunnen vinden. Zo staat op nummer 10 (later nummer 6) een zekere Harm Gorter ingeschreven. Vanaf 1939 woont hier ook een H. Janse. Op dit nummer zat overigens ook het zittingslokaal van de Gemeentelijke Geneeskundige en Gezondheidsdienst en het Consultatiebureau voor Zuigelingen.
Op nummer 36 woonde, bij het Dierenasiel, de heer K. van Althuis. Deze mijnheer Van Althuis was dierverzorger en waarschijnlijk vanwege zijn beroep hier woonachtig. Er woonden nog een aantal mensen, waarvan ik niet meer dan de naam heb gevonden en het huisnummer.

Nummer 2!

Op nummer twee van de Polderweg (hoek Linnaeusstraat) zat de conciërgewoning van de Synagoge. Opvallend genoeg was een der eerste, mogelijk dé eerste, bewoners Salomon de Jong.

Gazzan De Jong. Afgebeeld is het Knapenkoor van de Synagoge Linnaeusstraat. Het koor werd geleid door Max Bolle. Rechts van hem zit Salomon de Jong (met snor). <br />Bron: fotoarchief NIW.

Gazzan De Jong. Afgebeeld is het Knapenkoor van de Synagoge Linnaeusstraat. Het koor werd geleid door Max Bolle. Rechts van hem zit Salomon de Jong (met snor).
Bron: fotoarchief NIW.

Alle rechten voorbehouden

Hij was misschien ook wel conciërge, maar zijn hoofdtaak was toch wel ‘voorzanger’ in de Synagoge. In 1936 zou hij verhuizen naar de Zacharias Jansestraat 26 huis. Na hem komt dan Levie Benjamin Vorst (met zijn vrouw Flora Presser) op dit adres wonen. Levie was ambtenaar van de Nederlands Israëlitische Hoofdsynagoge (N.I.H.).
In 1943 komt Joseph Drukker (met zijn vrouw Rachel de Haan en mogelijk ook zijn ouders) op dit adres te wonen. Ook hij is ambtenaar bij de N.I.H. Hij woonde voordien in de Pythagorasstraat op nummer 67, twee hoog.

Terug naar alle Polderwegverhalen

Alle rechten voorbehouden

1104 keer bekeken

joop jansen 32

vorst

Als U op zoek, de stempel tikt,krijgt U van Levie Vorst de afdruk van een stempel.
Die stempel heb ik in de oorlog op straat van de Polderweg gevonden er als kind in een boek mee gestempeld,dat boek heb ik nog ,maar de stempel niet meer.