De Volkskrant – een leuke buurtgenoot (1)

Pieter Bol abonneerde zich eind jaren 70 op de Volkskrant. De bezorging in de Wagenaarstraat, niet ver van het gebouw van de krant, liet zeer te wensen over. Tot het uiterste getergd stuurt hij voor de zoveelste keer een brief naar de krant.

Verteller: Pieter Bol
Auteur: Pieter Bol
Dapperbuurt

Al die maanden zag ik niet één Volkskrant, behalve dan die ik zelf kocht.

 Voorpagina Volkskrant

Voorpagina Volkskrant

Alle rechten voorbehouden

Aan afd. abonnementsgelden Amsterdam, 2 aug. 1981
.
de volkskrant
.
motto:
moet gij weer de krant ontberen
en doen haar burelen u verkeren
in een roepende in de woestijn?
dat moet dan de Volkskrant zijn!
‘n sphinx zou eerder reageren…
.
Geachte heer-mevrouw,

Van 1 oktober 1978 tot 1 maart 1979 heb ik de Volkskrant niet ontvangen. Ondertussen werd wel elke maand het maandbedrag van een abonnement van mijn rekening afgeschreven. Nu houdt een abonnement niet alleen betalen maar ook lezen in; aan dat laatste komt men bij uw krant vaak niet toe.

Kunt u zich voorstellen hoevele malen ik gedurende die 5 maanden schreef en belde? De eerste weken belde ik vrijwel dagelijks – maar ook de meest taaie Volkskrantlezer (en dat was ik; ik worstelde me zelfs vaak door uw hoofdredaktionele kolommen heen) verliest de moed op het laatst. Al die maanden zag ik niet één Volkskrant, behalve dan die ik zelf kocht.

Mijn zoveelste brief moet geholpen hebben. Of de bezorging werd even spontaan weer begonnen als zij geëindigd was. Ik ben uw krant gaan beschouwen als een volledig autonoom wezen, of als een verzameling van dezulke. Welnu: herbezorging per 1 maart. En na verloop van tijd (en inspanning mijnerzijds, maar dat heeft hier geen belang) restitutie van de gelden betaald voor de maanden okt. nov. dec. 1978. Waarom niet voor jan. febr. 1979? Het bleef een raadsel.

Vele maanden later kreeg mijn partner huisbezoek: een vertegenwoordiger van uw organisatie zegde f 40,- toe toe voor deze twee maanden + de overlast. Dit bedrag zou op mijn rekening overgemaakt worden. Tot op heden moet ik het nog krijgen.

Per 1 oktober hield de bezorging wéér op. Ik spreek nu van 1980. Ditmaal werd ze echter weer op 1 november hervat. Om ergens in de eerste helft van dit jaar weer te eindigen.

 

ga voor deel 2 naar : https://geheugenvanoost.amsterdam/page/24519/de-volkskrant-een-leuke-buurtgenoot-2

Alle rechten voorbehouden

296 keer bekeken

Geen reacties

Voeg je reactie toe