Handwerktentoon- stelling en loterij, Parkherstellingsoord Oosterpark

Tegen ‘een billijken prijs’ kon men één of meerdere handwerken aanschaffen.

Verteller: Wie helpt ons! O.P. Knappen
Auteur: Frits Slicht Frits Slicht
Oosterpark, Mauritskade

Hoe de Vereniging Parkherstellingsoorden probeerde financiële middelen bijelkaar te krijgen.

Handwerkende dames. Handwerkende dames in het Parkherstellingsoord Oosterpark. <br />Bron: Tijdschrift Schakel van oktober 1935. Gemeentearchief Amsterdam.

Handwerkende dames. Handwerkende dames in het Parkherstellingsoord Oosterpark.
Bron: Tijdschrift Schakel van oktober 1935. Gemeentearchief Amsterdam.

Alle rechten voorbehouden

In het verhaal: “Het eerste Parkherstellingsoord”, werd uitgelegd dat voor een goede exploitatie financiële steun uit ‘de gemeenschap’ nodig was. Om een gezonde financiële huishouding mogelijk te maken, richtte men de “Vereeniging Parkherstellingsoorden” op. Behalve via de aldus verkregen contributies, probeerde de vereniging ook op andere manieren financiële bronnen aan te boren.
Vandaar dat er bijvoorbeeld een tentoonstelling van hand- en houtwerken, vervaardigd door de patiënten, werd georganiseerd. De patiënten in de Parkherstellingsoorden zijn niet (meer) ziek, maar herstellende van een ingreep of nog zwak van een langdurige ziekte. Naast rust hebben deze mensen ook afleiding nodig. Vele van de vrouwelijke en mannelijke patiënten vinden een deel van die afleiding in het maken van handwerken, houtsnijwerk enzovoort.
Het handwerken staat onder deskundige leiding van de directrice, mejuffrouw J. Blauwknip, van de Tweede Openbare Huishoudschool en mejuffrouw A.C. Ellerman, lerares van deze school.

De totale collectie hand- en houtwerken werd tentoongesteld van 8 november 1935 tot en met 14 november 1935 in de hal van het Theater Tuschinski. Iedereen werd van harte uitgenodigd de tentoonstelling te bezoeken. Tegen ‘een billijken prijs’ kon men één of meerdere handwerken aanschaffen. Ook kon men door het kopen van een lot à fl 0,25 één van deze fraaie handwerken in eigendom krijgen.

bron:

Bovenstaand verhaal is gebaseerd op een artikel uit het Tijdschrift Schakel van oktober 1935. Gemeentearchief Amsterdam, Archief van de Sociale Raad en rechtsvoorgangers, inv.nr. 400-2699.

Alle rechten voorbehouden

579 keer bekeken

Bekijk meer afbeeldingen

Een ideale ligging. Parkherstellingsoord Oosterpark. Uitgave N.V. Luxe Papierwarenhandel v.h. Roukes & Erhart, Baarn.<br />Datering: 1925. Bron: Beeldbank Stadsarchief Amsterdam.

Een ideale ligging. Parkherstellingsoord Oosterpark. Uitgave N.V. Luxe Papierwarenhandel v.h. Roukes & Erhart, Baarn.
Datering: 1925. Bron: Beeldbank Stadsarchief Amsterdam.

Alle rechten voorbehouden

Geen reacties

Voeg je reactie toe