De toezichthouder van ‘Het Bouwfonds’

Mijnheer Zodij, de toezichthouder

Auteur: Frits Slicht Frits Slicht
Transvaalbuurt, Retiefstraat 114 II, Amsterdam

Het Bouwfonds van de Handwerkers Vriendenkring en haar bewoners!

Titelpagina van 'De Handwerksman'. - Deel van de titelpagina van het Maandblad van de Vereniging Handwerkers Vriendenkring, jrg. 41, februari1 1932.

Titelpagina van 'De Handwerksman'. - Deel van de titelpagina van het Maandblad van de Vereniging Handwerkers Vriendenkring, jrg. 41, februari1 1932.

Alle rechten voorbehouden

Mijnheer Zodij of Zody

Ik weet nog goed dat wij in de Retiefstraat een toezichthouder hadden, mijnheer Zodij. Die man was aangesteld door het Bouwfonds van de Handwerkers Vriendenkring. Volgens mij woonde hij op de Tugelaweg. Erg populair was hij niet, niemand mocht hem echt in die tijd. Misschien had dat te maken met het feit dat hij elke week de huur kwam ophalen. Men vond hem maar een nare man, hij had een beetje kapsones. Als er wat was, aan de woning of iets met de buren, dan moest je bij hem zijn. Mijn moeder moest elke week drie gulden huur betalen. Trouw kwam hij elke week langs, ik heb hem ook wel eens het geld gegeven.
Na het overlijden van mijn vader heeft mijn moeder wel een vorm van steun gehad. Hoe dat was geregeld weet ik niet. Ik weet ook niet hoeveel ze kreeg of dat ze korting op de huur kreeg. Toen ik ging werken, stopte die steun. Ik weet dat nog goed omdat mijn moeder blij was dat ze daar van af was.

Het waarom van een toezichthouder

(De woningen in de Retiefstraat en omgeving (onder andere de Spitskopstraat, de P.Maritzstraat en de Hertzogstraat) waren voor een belangrijk deel gebouwd door de “Stichting Bouwfonds Handwerkers Vriendenkring”. Het eerste huizenblok, de Maritzstraat, werd op 28 april 1919 feestelijk ‘geopend’.
Veel van de bewoners van deze nieuwe woonblokken kwamen uit de oude Jodenbuurt. Om de bewoners te laten aanpassen aan de nieuwe woonomgeving, vond men het een goed idee om een woningopzichter of toezichthouder te benoemen. De heer Joseph Zodij (of Zody) werd benoemd tot eerste toezichthouder. Hij zou deze functie blijven uitoefenen tot aan zijn pensioen op 24 november 1932.
Hij heeft overigens maar kort van zijn pensioen kunnen genieten. De heer Zodij overleed een jaar later, op 3 december 1933 (in Den Haag).
Aanvulling F.Slicht, bron: De Handwerksman, Maandblad van de Vereeniging Handwerkers Vriendenkring, december 1932.)

Naar het volgende verhaal: Naar het atelier

Alle rechten voorbehouden

569 keer bekeken

Geen reacties

Voeg je reactie toe