Hoe de Don Bosco buurt zijn naam kreeg

Verteller: Piet Wesseling
Don Boscobuurt

Over de naam van de buurt waren ze het al snel eens : Don Bosco! Vernoemd naar de italiaanse kapelaan/kindervriend Giovanni Bosco (1815-1888).

Don Bosco Kapelaan Giovanni Bosco (1815-1888). Kapelaan Giovanni Bosco (1815-1888), naar wie de speeltuinvereniging werd vernoemd.

Don Bosco Kapelaan Giovanni Bosco (1815-1888). Kapelaan Giovanni Bosco (1815-1888), naar wie de speeltuinvereniging werd vernoemd. Door: Brenda Wokke

Alle rechten voorbehouden

Begin vijftiger jaren staken drie vrienden uit de Retiefbuurt de koppen bij elkaar om een stoutmoedig plan te bedenken: het oprichten van een speeltuinvereniging! Arie Verwater, Nico van der Horst en Piet Wesseling. Na de oorlog was er veel animo voor buurtwerk. Bevrijdingsdag en Koninginnedag werden uitbundig op straat gevierd en de wijkverenigingen organiseerden van alles en nog wat voor de jeugd. Er was al een speeltuinvereniging, maar die was niet katholiek. De drie vrienden waren rooms katholiek en dus moest er een RK-speeltuinvereniging komen! Over de naam waren ze het al snel eens : Don Bosco! Vernoemd naar de italiaanse kapelaan/kindervriend Giovanni Bosco (1815-1888).

Piet en Nico werkten bij de Gemeente Amsterdam en wisten via hun werk contacten te leggen. Zij kregen informatie om de verenigingsstructuur op te stellen en alles officieel te maken. Toen moest er natuurlijk nog een speeltuin komen! Hun oog viel op een stuk bouwland aan de Ringdijk, dit buurtje had de naam Rudolf Dieselstraat meegekregen. De toestemming tot gebruik als speeltuin werd verkregen. Ook was de splinternieuwe RK Parochie Christus Koning bereid om een financiële basis te vormen.

De vrienden besteedden met nog enkele handige knutselaars uit de buurt al hun vrije uurtjes om wippen en schommels in elkaar te zetten. En voordat het jaar om was, konden de kinderen uit de buurt daar onder aan de Ringdijk lekker spelen! Er kwam een toegangspoort met 'R.K.Speeltuinvereniging Don Bosco' er boven en een piepklein clubhuisje. Don Bosco was een feit! Niemand kon toen vermoeden dat Don Bosco zou uitgroeien tot een sprankelende speeltuinvereniging die de basis zou vormen van wat nu nog de 'Don Bosco'-buurt wordt genoemd.

Alle rechten voorbehouden

1632 keer bekeken

Geen reacties

Voeg je reactie toe