Een jonge voorzanger en zijn carrière (6)

B. de Groot wordt Barend de Groot!

Verteller: Frits Slicht Frits Slicht
Auteur: Frits Slicht Frits Slicht
Zacharias Jansestraat
Wagenaarstraat tussen Linnaeusstraat en Pontanusstraat, op de voorgrond kruising Dapperstraat. Uitgave: Th. C. Robert, Dapperstraat 46, Amsterdam, ca. 1903.Coll. prentbriefkaarten SAA.

Wagenaarstraat tussen Linnaeusstraat en Pontanusstraat, op de voorgrond kruising Dapperstraat. Uitgave: Th. C. Robert, Dapperstraat 46, Amsterdam, ca. 1903.Coll. prentbriefkaarten SAA.

Maar hoe jeugdig, hoe jong was B. dan en wat was zijn voornaam?

Je denkt al snel aan iemand van tussen de twintig en dertig jaar. Zijn geboortejaar zou dan moeten liggen tussen, ruim genomen, 1875 en 1895. Dankzij de hulp van Harmen Snel van het SAA leek het te lukken. Eigenlijk is de enige naam die in aanmerking kwam die van Barend de Groot, zoon van Jakob de Groot (bakker, broodbezorger, geboren te Lekkerkerk op 10 januari 1861) en Sara Davidson (geboren te Beverwijk op 14 juli 1853). Barend, geboren op 9 mei 1893 te Rotterdam, is zeer jong ‘uitverkoren’ voor het ambt van voorzanger, in 1913 is hij net 20 jaar oud en blijkbaar al enige tijd voorzanger.

Militieregister van Barend de Groot, bron: indexen SAA

Militieregister van Barend de Groot, bron: indexen SAA

Uit de militieregisters blijkt dat Barend ‘student in de Godgeleerdheid’ was. Hij studeerde aan het Israëlitisch Seminarium. Reden om uitstel van de militieplicht aan te vragen en te verkrijgen. Uitstel wordt verleend door de Gedeputeerde Staten van Noord – Holland, meerdere keren zelf. Het is maar de vraag of hij door de keuring was heen gekomen, Barend werd met zijn 1 meter en 542 mm te klein geacht. Kreeg hij aanvankelijk uitstel vanwege de studie, vanaf een bepaald moment werd hij vrijgesteld vanwege de uitoefening van een ‘geestelijk ambt’.  

Barend is net als zijn broers Meijer en Eliazer geboren in Rotterdam. Meijer was de oudste, Eliazer de jongste zoon in het gezin van vijf. Samen met hun ouders komen zijn in 1906 naar Amsterdam. Het eerst bekende adres, bij mij, is Blasiusstraat 132 III. Daarna volgen verhuizingen naar de Iepenweg 51 huis, de Wagenaarstraat 48 huis en als laatste de Transvaalstraat 32 huis. Beide ouders overlijden in 1934 op dit adres.

Familiebericht n.a.v. het overlijden van Jakob de Groot, bron: het NIW van  4 mei 1935

Familiebericht n.a.v. het overlijden van Jakob de Groot, bron: het NIW van 4 mei 1935

Twee familieberichten n.a.v. het overlijden van Sara de Goort – Davidson, bron: Het NIW van 30 nov. 1934

Twee familieberichten n.a.v. het overlijden van Sara de Goort – Davidson, bron: Het NIW van 30 nov. 1934

Helemaal zeker is het natuurlijk niet, maar een officiële benoeming met zijn voornaam heb ik niet kunnen vinden. Bij het Stadsarchief heb ik in de notulen van de Kerkenraad van de Nederlands Israëlitische Hoofdsynagoge (SAA, inv.nr. 714 – 178) gezocht, maar helaas niets kunnen vinden. Het zou kunnen dat het ambt van voorzanger in de synagoge van Ner Mitswo Wethora Our niet belangrijk genoeg was.  

Ten tijde van zijn benoeming tot voorzanger woont hij nog bij zijn ouders in de Wagenaarstraat 48hs. Kijkend naar de woonkaart van dit adres zat er ‘een koekwinkel’. Dat is, gezien het beroep van vader, niet echt een verrassing.

Terug: NAAR DE INHOUDSOPGAVE

OF NAAR: VERHAAL 7

Alle rechten voorbehouden

15 keer bekeken

Geen reacties

Voeg je reactie toe