Een jonge voorzanger en zijn carrière (3)

Beeir Majim Gajim verhuist naar de Paul Krugerstraat

Verteller: Frits Slicht Frits Slicht
Auteur: Frits Slicht Frits Slicht
Zacharias Jansestraat
Prentbriefkaart van de Paul Krugerstraat in of rond 1910, bron: Vrienden van de Watergraafsmeer

Prentbriefkaart van de Paul Krugerstraat in of rond 1910, bron: Vrienden van de Watergraafsmeer

Uiteindelijk werd kort voor de opzegtermijn van de huur aan de Linnaeusparkweg een pand in de Krugerstraat (nu: Zacharias Jansestraat). Dit perceel was te huur voor 450 gulden per jaar en door het wegbreken van de tussendeuren in de beneden suite werd een ruimte van 12 bij 3½ meter verkregen. Mogelijk kon een deel van het perceel nog in onderhuur worden verhuurd. BRON: Centraal Blad voor Isr. in Ned. van 29 sept. 1911

In september 1911 is de verhuizing naar de Paul Krugerstraat afgerond.

Kaart L7: 1912 – 1920. Bron: DOW – Collectie Stadsarchief Amsterdam: Kaart van Amsterdam, Schaal 1:1.000, vervaardigd door Dienst Publieke Werken en haar rechtsopvolgers

Kaart L7: 1912 – 1920. Bron: DOW – Collectie Stadsarchief Amsterdam: Kaart van Amsterdam, Schaal 1:1.000, vervaardigd door Dienst Publieke Werken en haar rechtsopvolgers

Jaarvergadering B.M.G. met terugblik op feestelijke opening Synagoge Paul Krugerstraat, bron: het NIW van 22 sept. 1911

Jaarvergadering B.M.G. met terugblik op feestelijke opening Synagoge Paul Krugerstraat, bron: het NIW van 22 sept. 1911

In de eerstvolgende jaarvergadering werd daarop teruggekeken (zie afbeelding). De voorzitter, de heer N. Levison opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. In de allereerste plaats herinnert spr. aan de feestelijke opening van de nieuwe synagoge In de Paul Krugerstraat 32. Hij kan niet nalaten, allen, die tot de totstandkoming dezer Synagoge moreel en finantieel het hunne hebben bijgedragen, dank te brengen. In het bijzonder komt een woord van dank en hulde toe aan „Het Modelhuis", firma N. Ie Grand, alhier, die geheel gratis een groot gedeelte der werkzaamheden voor de Synagoge uitvoerde en der vereeniging belangrijke geschenken deed. Verder wordt hulde gebracht aan de schenkers (die onbekend wenschen te blijven) van een paar mooie gaskronen. Ten slotte werd een woord van dank geuit jegens den heer S. Nabarro, door wiens bemiddeling de vereeniging de verschillende geschenken mocht ontvangen.
Inwijding gebedshuis Krugerstraat, bron: Weekblad voor Israëlietische huisgezinnen; uitgegeven vanwege de Vereeniging van Joodsche Wetenschappen te Rotterdam, jrg 42, 1911, no. 38, 22-09-1911

Inwijding gebedshuis Krugerstraat, bron: Weekblad voor Israëlietische huisgezinnen; uitgegeven vanwege de Vereeniging van Joodsche Wetenschappen te Rotterdam, jrg 42, 1911, no. 38, 22-09-1911

Wat wel aardig is dat er hier voor het eerst ook de naam van B. de Groot wordt genoemd. Hij deed afwisselend de dienst met J. Parser en J. Bloemendaal. Hier het hele artikel. Maar meer vermeldingen zijn er niet, of praktisch niet, te vinden. Praktisch niet aangezien de achternaam Groot te algemeen is en ook een andere betekenis heeft.

In het jaar 1913 volgt dan de overstap vanuit de Watergraafsmeer naar de Joodse vereniging en haar Synagoge in de Nieuwe Kerkstraat. In de twee kranten van Joodse signatuur wordt zowel aandacht geschonken aan het afscheid van de ene als de benoeming van de andere vereniging. In het NIW van 16 mei 1913 schrijft men het volgende over het afscheid:

WATERGRAAFSMEER. Donderdagavond j.l. had in het vroegere schoollokaal der “Vereeniging Beeir Majim Gajim" een eenvoudige plechtigheid plaats. Zoodra het bekend was, dat de voorzanger dezer vereeniging, de heer B. de Groot, als zoodanig benoemd was bij de vereeniging: Ner Mitswa Wesouroh Our, had zich een commissie gevormd, bestaande uit de heeren J. Montagnes Jbzn., L. Nopol en E. N. Cohen, met het doel den heer de Groot, bij diens afscheid namens de leden van B. M. G. een souvenir aan te bieden. Spontaan werd dan ook door bijna alle leden der vereeniging aan de uitnoodiging tot bijdrage voldaan. Vele leden hadden zich in het oude schoollokaal vereenigd, waar ook de ouders des heeren de Groot, op uitnoodiging aanwezig waren.” Bron: het NIW van vrijdag 9 mei 1913.

Terug: NAAR DE INHOUDSOPGAVE

OF NAAR: VERHAAL 4

Alle rechten voorbehouden

13 keer bekeken

Geen reacties

Voeg je reactie toe