Een jonge voorzanger en zijn carrière (4)

Lovende woorden bij het afscheid van B. de Groot

Verteller: Frits Slicht Frits Slicht
Auteur: Frits Slicht Frits Slicht
Zacharias Jansestraat
De vereniging Bnei Brith Bebeth Jaäcob. Bron: De vrijdagavond; joodsch weekblad jrg 8, 1931, no 18, 31-07-1931

De vereniging Bnei Brith Bebeth Jaäcob. Bron: De vrijdagavond; joodsch weekblad jrg 8, 1931, no 18, 31-07-1931

Bij een afscheid horen mooie woorden. In dit geval was dat ook zo. De Groot werd geroemd om zijn door God gegeven stemgeluid en zijn uitnemende voordracht. De voorzitter E.N. Cohen (= Eli Nathan Cohen, oorspronkelijk uit Arnhem, naar Amsterdam gekomen als onderwijzer, woonde aanvankelijk, voor 1900, samen met zijn broer in de ‘Joden Kerkstraat’ 105, later zou hij met zijn gezin in de Tweede Boerhaavestraat wonen) spreekt verder de volgende lovende woorden tot hem: “Waar gij op zoo jeugdigen leeftijd, deze eigenschappen bezit en ze waardig weet te gebruiken, daar kon het geen opzien wekken, gij elders, na gedane proefdienst, gekozen zoudet worden en hoezeer ons uw heengaan ook spijt, moeten wij de reden, die voor u de aanleiding was, billijken. Voor de wijze, waarop gij uw toehoorders steeds wist te boeien, waardoor ook het decorum in de Synagoge veel werd verhoogd, hadden enige leden gemeend, dit met een klein bewijs van erkentelijkheid te betonen. Ik feliciteer u en uwe brave ouders, ook namens mijne medecommittenten en leden onzer vereniging, met uwe benoeming en bied ik u hierbij namens hen dit horloge aan, in de veronderstelling en in de hoop, dat gij nu …….. met genoegen en blijvende vriendschap aan de leden van B. M. G. zult denken.” Bron: het NIW van 16 mei 1913.

B. krijgt ook nog een Latijns woordenboek, een boek dat zeer nuttig geacht werd voor zijn verdere studie. Daarna is het woord aan hem, de persoon die de vereniging gaat verlaten. B. benadrukt dat hij zijn functioneren in de vereniging altijd als zeer aangenaam heeft aanvaarden. Nooit is er sprake geweest van welke ontevredenheid dan ook. Hij wenst de vereniging B.M.G. en haar leden dan ook het allerbeste. Na deze woorden is de bijeenkomst ten einde en begeeft men zich naar de Synagoge in de Paul Krugerstraat. 

Het einde van Beeir Majim Gajim (B.M.G.)

B.M.G. zou helaas geen lang leven meer hebben. In 1922 valt het doek voor deze vereniging en worden haar taken overgenomen door de Hoofdsynagoge. Met de komst van de Linnaeusstraat Synagoge in 1928 is het joods religieuze leven helemaal gewaarborgd. Overigens mag niet onvermeld blijven dat er in de Commelinstraat (zijstraat van de Linnaeusstraat) ook een synagoge zat en wel van de Vereniging “Bnei Brith Bebeth Jaäcob”. Ook zij verliest haar functie en wordt uiteindelijk opgeheven in 1936.

Terug: NAAR DE INHOUDSOPGAVE

OF NAAR: VERHAAL 5

Alle rechten voorbehouden

10 keer bekeken

Geen reacties

Voeg je reactie toe