Een jonge voorzanger en zijn carrière (1)

Ner Mitswo Wethora Our benoemt een nieuw voorzanger en de relatie met de Watergraafsmeer.

Verteller: Frits Slicht Frits Slicht
Auteur: Frits Slicht Frits Slicht
Zacharias Jansestraat

In 1841 werd in de Nieuwe Kerkstraat op nummer 26 de eerste sjoel opgericht door de vereniging Neir Mitswoh Wetouro Our ( = Het Gebod is als een Licht, de Wet als een Vuur), bron: Ons Amsterdam.

Portret van de nieuwe voorzanger: B. de Groot, bron: De Joodsche Prins van mei 1913.

Portret van de nieuwe voorzanger: B. de Groot, bron: De Joodsche Prins van mei 1913.

Inleiding:

“Vrijdagmiddag j.l. had ten huize van den heer J(acob) M. Hes, J. D. Meijerplein 18 alhier, de plechtige installatie plaats van den heer B. de Groot tot Voorzanger ter Synagoge der Vereniging Ner Mitzwa Wetsouroh Our, Nieuwe Kerkstraat alhier.” Zo begint een artikel in het NIW van vrijdag 9 mei 1913. De plechtige installatie vond plaats op 2 mei 1913. Voor alle duidelijkheid / zekerheid, de naam van deze vereniging wordt op meerdere manieren gespeld. Zo komt ook de spelling: Neir Mitswoh We-Thouro Our voor! Dit Godsdienstig Genootschap  werd (statutair) opgericht in 1884 (zie afbeelding).

Een foto van de nieuwe voorzanger

Ik ben op zoek gegaan naar deze B. de Groot en deze vereniging omdat ik in het tijdschrift De Joodsche Prins een foto vond van B. de Groot, gekleed als voorzanger. Veel was er aanvankelijk niet te vinden. De Joodsche Prins doet het verder af met een zeer kleien artikel: Tot voorzanger der Vereeniging “Ner Mitswo Wethora Our.” Nieuwe Kerkstraat Amsterdam, werd met overstelpende meerderheid van stemmen benoemd de heer B. de Groot. (Zie de foto op pag. 4 van dit nummer.) In hem vindt de vereeniging een waardig' opvolger van den Heer Bolle, die zeventien jaar trouw de genootschap gediend had en haar kort geleden door den dood was ontvallen. In plechtige vergadering ten huize van den heer J. M. Hes Jr., werd de heer De Groot geïnstalleerd, bij welke plechtigheid verscheidene sprekers het woord voerden. Bron: de Joodsche Prins van 15 mei 1913

Rouwadvertentie voor Meier M. Bolle, bron: Centraal Blad voor Isr, in Nederland van  27 dec. 1912

Rouwadvertentie voor Meier M. Bolle, bron: Centraal Blad voor Isr, in Nederland van 27 dec. 1912

Aanvulling ‘extra’ Frits:

Het gaat om Meijer Mozes Bolle, overleden in december 1912. Bij de website WieWasWie vond ik dat hij beambte was van de Ned. Isr. Hoofdsynagoge. Hij heeft eerder gewerkt als boekbinder (toen hij werd gekeurd voor de militie) en later als onderwijzer, diamantsnijder en ook als rabbijn. Hij was getrouwd met Theresia Parser (dochter van Godfriet / Godfried Abraham Parser, Koster van de Ned. Isr. gemeente). 

Op zoek naar B

Het feit dat ik alleen de voorletter B had, maakte het zoeken niet eenvoudig. Gelukkig vond ik een klein artikeltje in het Nieuw Israëlitisch Weekblad (NIW) over de Joodse vereniging uit de Watergraafsmeer: Beeir Majim Gajim (B.M.G.). In dit artikel wordt gesproken over het afscheid van hun lid en voorzanger, de heer B. de Groot. Er wordt gesproken over de jeugdige leeftijd van hun voorzanger en dat hij werd gewaardeerd. Zo zelfs dat er spontaan een afscheidscomité werd benoemd. De leden van de vereniging brachten geld bijeen voor een afscheidscadeau. Op 15 mei 1913 is de afscheidsbijeenkomst in het vroegere schoollokaal (onbekende locatie) van de vereniging.

Terug: NAAR DE INHOUDSOPGAVE

OF NAAR: VERHAAL 2

Alle rechten voorbehouden

16 keer bekeken

Bekijk meer afbeeldingen

Oprichting van de Vereniging Ner Mitswo etc. in 1884, bron: De Staatscourant van 1 maart 1884

Oprichting van de Vereniging Ner Mitswo etc. in 1884, bron: De Staatscourant van 1 maart 1884

Geen reacties

Voeg je reactie toe