Spitskopstraat 12 huis, Isaäc Blitz (2)

Over de gezinnen van Levie Blitz en Betje Blitz – Kleerekoper

Verteller: Frits Slicht Frits Slicht
Auteur: Frits Slicht Frits Slicht
Spitskopstraat
Prentbriefkaart van de Smitstraat. Uitgave G.J. Jong, Retiefstraat 43-45, bron: Beeldbank SAA.

Prentbriefkaart van de Smitstraat. Uitgave G.J. Jong, Retiefstraat 43-45, bron: Beeldbank SAA.

Wonen in de Watergraafsmeer

Het gezin van Levie en Betje heeft ook enige tijd in de Watergraafsmeer gewoond, onder andere aan de Middenweg 4 d1. Een eerder, maar doorgehaald, adres was Nieuweweg 25 I. Isaäc wordt meerdere keren genoemd in het overzicht van de Overgenomen Delen. In dit geval gaat het om het ‘Bevolkingsregister Geannexeerde gemeenten’. Dat heeft er mee te maken dat hij meerdere keren in het buitenland is geweest. Hij  zou tot drie keer aan toe in Düsseldorf hebben verbleven. Dat heeft alles te maken met zijn beroep: reiziger.

Overzicht van het gezin van Levie Blitz, bron: het Bevolkingsregister Geannexeerde gemeenten’

Overzicht van het gezin van Levie Blitz, bron: het Bevolkingsregister Geannexeerde gemeenten’

Over Levie Blitz

De gezinskaart van Levie vermeld ook nog andere adressen, waaronder de Rapenburgerstraat, de Muiderstraat en na 1921 de Retiefstraat 96 een hoog. Isaäc had twee zusters (Rebekka/Rebecca en Esther) en vier broers (Jacob Jesaija, Salomon, Hartog Samuel en Abraham) uitgaande van het bevolkingsregister 1874 – 1893 toen het gezin op het Waterlooplein 55 woonde. Maar helemaal correct is dit allemaal niet, want er is ook nog een zuster Rachel. Eerder zijn er nog meer kinderen geboren, zo vond ik bij het adres Houtgracht 55 huis de namen Eva en Mozes. Zij overleden kort na hun geboorte.

Huwelijksinzegening, aankondiging, van Rebecca Blitz, bron: het NIW van 10 augustus 1900

Huwelijksinzegening, aankondiging, van Rebecca Blitz, bron: het NIW van 10 augustus 1900

Over Betje Blitz – Kleerekoper

Ook Betje kwam uit een groot gezin. Exact aan te geven is het niet. Maar kijkend bij de website WieWasWie zag ik dat haar vader (hier: Isaijes) in ieder geval acht keer wordt genoemd als vader van bruid respectievelijk bruidegom. Maar net als de vader is in ieder geval een zoon meerdere keren getrouwd. Betje komt opvallend genoeg niet voor in het overzicht! Zij is via de moeder, Rachel Mozes Lissaur, wel terug te vinden. Betje was het enige kind van Jesaya en Rachel.

Overlijdensbericht van Betje Blitz – Kleerekoper, bron: het NIW van 16 maart 1923

Overlijdensbericht van Betje Blitz – Kleerekoper, bron: het NIW van 16 maart 1923

Betje Blitz – Kleerekoper overleed op 15 maart 1923, zij was toen al weduwe, Levie Blitz was eerder al op 4 juli 1918 overleden.

Overlijdensakte van Levie Blitz, dd. 4 juli 1918, bron: Bev.register Watergraafsmeer, via WieWasWie.

Overlijdensakte van Levie Blitz, dd. 4 juli 1918, bron: Bev.register Watergraafsmeer, via WieWasWie.

Wonen met elkaar in de Transvaalbuurt

Aanvankelijk woonde Isaäc in de Retiefstraat, nummer 96 een hoog (met een huur van fl.6,- per week). Ter oriëntatie, dit adres is om de hoek van de Spitskopstraat en is gesitueerd in het halfronde pleintje. De Smitstraat komt uit op dit halfronde pleintje.

Woningkaart Retiefstraat 96 een hoog, bron: indexen SAA

Woningkaart Retiefstraat 96 een hoog, bron: indexen SAA

Uitgaande van de gezinskaart van zijn vader Levie verhuisde het gezin vanuit de Middenweg 4 een hoog in 1921 naar de Retiefstraat. Zijn moeder is daar nog kort de hoofdbewoonster tot zij op 15 maart 1923 komt te overlijden. Zijn vader was eerder op 4 juli 1918 overleden, dat was nog op het adres Middenweg.

NAAR: Spitskopstraat 12 huis – Isaäc Blitz (1)

OF NAAR: Spitskopstraat 12 huis – Isaäc Blitz (3)

Alle rechten voorbehouden

44 keer bekeken

Geen reacties

Voeg je reactie toe