Spitskopstraat 12 huis, Isaäc Blitz (1)

Over de ouders van Isaäc Blitz

Verteller: Frits Slicht Frits Slicht
Auteur: Frits Slicht Frits Slicht
Spitskopstraat

Isaäc Blitz is de hoofdbewoner van de woning in de Spitskopstraat 12 huis. Isaäc is geboren op 18 april 1887. Hij bleef ongetrouwd. Vandaar ook dat er geen sprake is van een aanhef in de zin van het gezin van ….!

Archiefkaart van Isaäc Blitz, bron: indexen SAA

Archiefkaart van Isaäc Blitz, bron: indexen SAA

Isaäc is een zoon van Levie Blitz en Betje Kleerekoper, beiden geboren in 1855. Levie op 28 juli, Betje op 19 juni 1855. Levie en Betje trouwen op 28 juli 1874, beiden zijn dan nog maar 19 jaar oud. Levie werkte, net als zijn vader, als diamantslijper.

Huwelijksakte Levie Blitz en Betje Kleerekoper van 28 juli 1874, bron: WieWasWie

Huwelijksakte Levie Blitz en Betje Kleerekoper van 28 juli 1874, bron: WieWasWie

Betje kwam uit een religieus gezin, haar vader (Jesaya Isaac Kleerekoper, ook geschreven als Kleerekooper) was namelijk godsdienstleraar (leraar bij de Hoogduits Israëlitische Gemeente). Jesaya Kleerekoper was geboren in 1810 en overleed in 1880.  Betje is uit het tweede huwelijk van haar vader (met Rachel Mozes Lissaur). De naam Jesaya Kleerekoper leeft voort in ‘de R. Jesaja Kleerekoper – Stichting’. De doelstelling was: “In den geest en naar het voorbeeld des overledenen, wiens naam de Vereeniging ter zijner voortdurende herinnering draagt, studenten en kweekelingen van het Ned. Israëlitisch Seminarium, die in dit opzicht behoefte aan ondersteuning hebben, zooveel mogelijk van onderhoud, woning en kleeding te voorzien.” Haar activiteit: “arme joodse studenten voorzien van onderhoud, een woning en kleeding”. Bron: resources Huygens, KNAW.
Portrettekening van Jesaya Kleerekoper, vader van Betje, bron: Geni. Com

Portrettekening van Jesaya Kleerekoper, vader van Betje, bron: Geni. Com

Zie voor  de statuten ‘De Ned. Staatscourant van 15 jan. 1884.

Advertentie voor de R. Jesaja Kleerekoper – Stichting, bron: het NIW van 13 januari 1881

Advertentie voor de R. Jesaja Kleerekoper – Stichting, bron: het NIW van 13 januari 1881

In De Vrijdagavond van 8 april 1932 staat een mooi artikel in twee delen over Jesaja Kleerekoper, over leven, werk en verdiensten. DEEL 1 + DEEL 2

De militie

In 1875 wordt Levie gekeurd voor de militie en hoewel hij aangeeft lichamelijke problemen te hebben, wordt hij goedgekeurd en op 8 mei van dat jaar ingelijfd. Levie was 1 meter en 623 mm groot, hij had een ovaal gezicht, een breed voorhoofd, bruine ogen en haren, een ronde kin maar geen opvallende neus of mond. Er is blijkbaar een zogenaamde ‘nummerverwisselaar’ of plaatsvervanger aangesteld. In dit geval zou het gaan om een zekere George Stieglis met het nummer 1595. Voor zover duidelijk heeft Levie zelf gediend en werd hij ingelijfd bij de Infanterie. Hij werd op 6 mei 1880 gepasporteerd (uit de dienst ontslagen).

George Stieglis zou George Stiglitz kunnen zijn, eigenlijk is hij de enige die in aanmerking komt. Hij is net als Levie geboren in 1855 (op 7 mei). In het militieregister wordt zijn naam dan weer geschreven als George Stieglis.

Dat Levie getrouwd was, speelde blijkbaar helemaal geen rol. Nergens is een verwijzing te vinden naar het huwelijk. Hun eerste gezamenlijke adres is Weesperstraat 83.

NAAR: Spitskopstraat even nummers

OF NAAR: Spitskopstraat 12 huis – Isaäc Blitz (2)

Alle rechten voorbehouden

116 keer bekeken

Bekijk meer afbeeldingen

Bericht n.a.v. de 70ste verjaardag van Jesaja Kleerekoper, bron: het NIW 14 mei 1880

Bericht n.a.v. de 70ste verjaardag van Jesaja Kleerekoper, bron: het NIW 14 mei 1880

Geen reacties

Voeg je reactie toe