Spitskopstraat 10 I – Het gezin van Meijer Degen (8)

Over de kinderen: Sara en Salomon

Verteller: Frits Slicht Frits Slicht
Auteur: Frits Slicht Frits Slicht
Archiefkaart van Salomon Degen, bron: indexen SAA

Archiefkaart van Salomon Degen, bron: indexen SAA

Het derde kind van Meijer en Roosje werd geboren op 13 september 1914. Haar naam was Sara en zij zou op 26 juli 1939 trouwen met de bontwerker Hartog Voet (geboren op 22 april 1914). Er is geen huwelijksakte, wel de vermelding bij de kranten onder ‘Burgerlijke Stand’. Ze gaan wonen in de Smitstraat 24 III. Hartog is nog wel gekeurd voor de militie, maar hij werd vanwege reumatiek en kortademigheid (door hemzelf aangegeven) voorgoed ongeschikt geacht door de ‘herkeuringsraad’ op 26 juni 1933. Er wordt nog aangetekend dat hij zes jaar lagere school heeft doorlopen. Ook zijn lengte wordt genoteerd, maar vreemd genoeg zijn er twee lengtes opgeschreven. Hetzelfde gebeurde ook met zijn gewicht.

Smitstraat. Uitgave Boekhandel van Utteren, Amsterdam in 1934. Bron: Stadsarchief prentbriefkaarten.

Smitstraat. Uitgave Boekhandel van Utteren, Amsterdam in 1934. Bron: Stadsarchief prentbriefkaarten.

Beiden hebben de oorlog overleefd, beiden ook als enige van het gezin waarin zij opgroeiden. Dat dacht ik althans, maar dat blijkt niet te kloppen. Via de woningkaart kwam ik achter de familieleden die tijdelijk bij hen inwoonden. Toen bleek dat de zuster van Hartog, Mina, die getrouwd was met Levie Brilleman ook de oorlog hebben overleefd. Na de oorlog worden er twee kinderen geboren, een zoon en een dochter.

Over Salomon en diens vrouw Rachel

Op 23 november 1916 wordt Salomon geboren. In 1935 wordt hij gekeurd voor de militie. Hij is een stuk gezonder dan zijn oudere broer Emanuel en hij wordt dan ook goedgekeurd. Salomon was 1 meter en 631 mm met een lichaamsgewicht van 54 kg en een index van +3.2. Salomon heeft zeven klassen lager school doorlopen. Hij wordt ingedeeld bij het 5e Regiment Infanterie. Zijn diensttijd loopt van 17 februari 1936 tot en met 31 juli 1936 (hij gaat met Groot Verlof). Hij trouwt met Rachel Overst, geboren op 13 mei 1920, op 1 april 1942. Zij gaan inwonen (worden ingeschreven bij) de ouders van Rachel in de Retiefstraat 40 II. Gezien de huwelijksdatum is er geen huwelijksakte opgemaakt. Maar hun huwelijk komt nog wel in het overzicht van de Burgerlijke Stand voor. Daarin staan opvallend veel huwelijken vermeld, maar opvallend genoeg alleen onder het kopje ‘ondertrouwd’, allen gedateerd op 17 maart 1942 (bron: De Telegraaf van 19 maart 1942)! Volgens de archiefkaart van Rachel was zij ‘atelier meisje’, volgens het Digitaal Joods Monument was zij borduurster. Salomon is zijn werkzame leven begonnen als melkboer. Later zou hij gaan werken als magazijnbediende (bron: joodsmonument) en als ‘oplegger’ (bron: archiefkaart > oplegger = iemand die lappen stof uitrolt waaruit kledingonderdelen gesneden worden).

Op 20 januari 1943 worden beiden naar Kamp Vught ‘gebracht’. Op de kaart van de Joodse Raad staat dat Salomon nog enige tijd in Moerdijk is tewerkgesteld. De aantekening op de registratiekaart vertelt dat hij verpleger zou zijn.

Kaart Vught (1) van Salomon Degen, bron: Arolsen Archives

Kaart Vught (1) van Salomon Degen, bron: Arolsen Archives

Kaart Vught (2) van Salomon Degen, bron: Arolsen Archives

Kaart Vught (2) van Salomon Degen, bron: Arolsen Archives

Op 2 juli gaan Salomon en Rachel naar Kamp Westerbork om vier dagen later op transport te gaan. Salomon en Rachel worden beiden op 9 juli 1943 in Sobibor vermoord.
Joodse Raadkaart (voorzijde)van Salomon Degen, bron: Arolsen Archives

Joodse Raadkaart (voorzijde)van Salomon Degen, bron: Arolsen Archives

Joodse Raadkaart (achterzijde)van Salomon Degen, bron: Arolsen Archives

Joodse Raadkaart (achterzijde)van Salomon Degen, bron: Arolsen Archives

Kaart Joodse Raadkaart van Rachel Degen – Overst, bron: Arolsen Archives

Kaart Joodse Raadkaart van Rachel Degen – Overst, bron: Arolsen Archives

NAAR: Spitskopstraat 10 I – Het gezin van Meijer Degen (1)

OF NAAR: Spitskopstraat 10 I – Het gezin van Meijer Degen (9)

Alle rechten voorbehouden

50 keer bekeken

Geen reacties

Voeg je reactie toe