Spitskopstraat 10 I – Het gezin van Meijer Degen (9)

Over de vijf jongste kinderen, de dochters: Duifje, Alida, Theresia, Mietje en Duifje

Verteller: Frits Slicht Frits Slicht
Auteur: Frits Slicht Frits Slicht
Spitskopstraat
Bord uit Kamp Westerbork, bron: Foto gemaakt door Frits Slicht

Bord uit Kamp Westerbork, bron: Foto gemaakt door Frits Slicht

De laatste vijf kinderen zijn allen meisjes. 

Eén van hen is Duifje, zij wordt geboren op 4 december 1920 maar zal al op jonge leeftijd op 7 juli 1926 komen te overlijden. De drie daarop volgende dochters zijn: Alida (geboren op 30 maart 1919), Theresia (geboren op 13 februari 1922) en Mietje (geboren op 12 november 1923). Alida zou nooit gewerkt hebben, nergens wordt een beroep genoemd, mogelijk deed zij het huishouden na het overlijden van haar moeder. Op de achterzijde van haar kaart van de Joodse Raad staat de naam van haar bovenbuurman van de derde verdieping, S. Spijkstra. Toevallig het hoofd van de enige niet-Joodse familie in de Spitskopstraat.

Joodse Raadkaart van Alida Degen, bron: Arolsen Archives

Joodse Raadkaart van Alida Degen, bron: Arolsen Archives

Joodse Raadkaart achterkant Alida Degen, bron: Arolsen Archives

Joodse Raadkaart achterkant Alida Degen, bron: Arolsen Archives

 Van Theresia en Mietje is nog bekend dat zij naaister waren, Theresia heeft ook nog in een fabriek gewerkt. Op 21 juli 1942 gaan zij ‘op transport’ aldus de kaarten van de Joodse Raad. Alida, Theresia en Mietje worden op 30 september 1942 in Auschwitz vermoord. Dat zou betekenen dat zij alle drie nog ongeveer twee maanden in Auschwitz zijn gebleven.

Joodse Raadkaart van Theresia Degen, bron: Arolsen Archives

Joodse Raadkaart van Theresia Degen, bron: Arolsen Archives

Joodse Raadkaart van Mietje Degen, bron: Arolsen Archives

Joodse Raadkaart van Mietje Degen, bron: Arolsen Archives

 

De jongste, Duifje

Op 12 januari 1928 wordt de jongste geboren: Duifje. Op de gezinskaart van haar vader staat in de laatste kolom de afkorting NIZ. Dat zou kunnen betekenen dat zij is opgenomen in het Ned. Isr. Ziekenhuis. Voor zover het duidelijk is, heeft zij de oorlog overleefd. Dit blijkt ook uit haar kaart van de Joodse Raad, het eerste adres van na de oorlog is te onduidelijk. In 1949 zou ze zijn geregistreerd Ruyschstraat 41 huis, eerder woonde ze al dan niet tijdelijk op nummer 22 huis.

Kaart Joodse Raad van dochter Duifje Degen, bron: Arolsen Archives

Kaart Joodse Raad van dochter Duifje Degen, bron: Arolsen Archives

Op de woningkaart wordt zij niet genoemd, wel een zekere Hartog Voet. Dat is haar zwager, de man van haar zuster Sara. Overigens is het ook zo dat Duifje al eerder bij haar zwager en haar zuster heeft ingewoond, op de woningkaart van de Smitstraat 24 III staat zij ook al ingeschreven. Op hetzelfde moment woonde op dit adres ook nog een Levie Brilleman. Deze Levie was getrouwd met de zuster van Hartog Voet, met Mina Voet. Levie en Mina zijn overlevenden en zouden na de oorlog emigreren naar Nieuw Zeeland, naar Wellington. Van Mina en Levie vond ik nog wel een fletse kaart van de Joodse raad. Daaruit blijkt volgens mij dat beiden in 1944 naar B.B. zijn gedeporteerd, naar Bergen Belsen denk ik. 

Van Duifje is er nog wel een archiefkaart die nog 'gesloten' is. Haar geboortejaar is 1928. Mogelijk is zij na de oorlog getrouwd, maar zeker weten doe ik het niet. Wat ik wel vond is een overlijdensbericht in Het Parool van 7 maart 1991. Het bericht is geplaatst door H. Voet en S. Voet – Degen, kinderen en kleinkinderen. Indien dit klopt dan is zij getrouwd met een mijnheer Molenaar.   

NAAR: Spitskopstraat 10 I – Het gezin van Meijer Degen (1)

Alle rechten voorbehouden

43 keer bekeken

Wim Verschut

Spitskopstraat

Sije Spijkstra, Spitskopstraat 10 3e etage,  was mijn opa.