Geschiedenis in beeld bij winkelcentrum Brazilië

Op 13 november 2021 werden aan de achterzijde van winkelcentrum Brazilië 6 grote borden onthuld met beelden en tekst over de geschiedenis van dit stukje Amsterdam Oost

Marianne eerste bootbewoner langs Levantkade,foto Louis Visseren

Marianne eerste bootbewoner langs Levantkade,foto Louis Visseren

Wist u dat de naam Almere verbonden is met de Oostelijke Handelskade ?  Rond het jaar 1000 klotsten daar de golven van Aelmere, de naam voor een gebied van aaneengesloten meren en de voorloper van de Zuiderzee. Nadat Amsterdam gesticht was werden er meer en meer dijken aangelegd om het water te bedwingen en ontstonden er ook havens. In de 19e eeuw werd er nog eens een extra dijk aangelegd en ontstonden de Stadsrietlanden. Ongeveer terzelfdertijd begon het vervoer per trein op te bloeien, spoorlijnen en en een rangeerterrein verschenen eind van de 19e eeuw. De spoorlijnen waren zeer nuttig voor de overslag van erts en kolen vanuit grote schepen die vanaf 1874 - aanleg van de Handelskade - aanmeerden. Later kwamen daar de grote passagiersschepen - vaak gevuld met landverhuizers - bij. De bouw van loodsen, vemen, handelskantoren, hotel, veemarkt met abattoir enzovoort waren allemaal het logisch gevolg van deze activiteiten in de haven.

Het oostelijk Havengebied bruiste van haven activiteiten tot ongeveer 1970 toen het verval inzette. Goederen-  en personenvervoer per vliegtuig en de komst van containerschepen maakten de havenfaciliteiten overbodig. Er kwamen steeds meer gebouwen leeg te staan, krakers maakten er gebruik van en vanaf 1987 trokken ook stadsnomaden naar dit gebied. Een tijdje bestond er een heuse vrijstaat van ongeregeld bewoning, (al dan niet criminele) bedrijfjes, artistieke broedplaatsen en wetteloosheid tot de gemeente ingreep. Vanaf 1988 werd er een begin gemaakt met woningbouw, eerst op het terrein van de Veemarkt en in 2025 zal de laatste nieuwbouw tot stand komen op het Cruqiuseiland.

Deze mijlpaal van de hier in een notendop geschetste geschiedenis van het gebied was een van de aanleidingen voor de Historische Kring Oostelijk Gebied om een permanente expositie in te richten. In hun eigen woorden:

"Kenmerk van het Oostelijk Havengebied blijft de permanente verhouding die mensen hebben met het water, ooit moerassig en drassig en vol riet, later een haven vol oceaanstomers. Na een periode van verval is het gebied nu een van de meest aantrekkelijke woongebieden van Amsterdam. In de toekomst kan het water mogelijk als energieleverancier van warmte dienen. Water is de levensader van het Oostelijk havengebied en het verhaal dat eruit spreekt is de moeite waard om verteld en verbeeld te worden. Dat kan bijdragen aan het versterken van de identiteit van het gebied. Het voorstel om de geschiedenis van het water te gaan verbeelden levert nu als eerste resultaat een permanente expositie op aan de Veemkade die op 13 november onthuld zal worden."

 

 

 

Op 13 november werden 6 grote borden waarop de geschiedenis in beeld is gebracht onthuld door o.a. de stadsdeelvoorzitter,de directeur van het Lloyd hotel, afgevaardigden van bewoners, van de winkeliersvereniging en van de buurtvereniging 'De Eester'

Het wel 25 man sterke koor 'Weespertrekvaart mannen' trad op met een uitgebreid concert van zeemansliederen en dat zorgde voor veel toeloop van winkelende passanten. Nadat de borden onthuld waren en de plechtigheid was afgelopen kwamen veel mensen van dichtbij kijken naar de borden. De achterkant van winkelcentrum Brazilië is nu een attractie rijker.

 

Alle rechten voorbehouden

215 keer bekeken

Bekijk meer afbeeldingen

Kop van de strekdam,latere Javakade. Foto 1901 Jacob Olie uit beeldbank stadsarchief Amsterdam

Kop van de strekdam,latere Javakade. Foto 1901 Jacob Olie uit beeldbank stadsarchief Amsterdam

Maarten Poorter van het stadsdeel start met onthulling 1e paneel. Foto  Louis Visseren

Maarten Poorter van het stadsdeel start met onthulling 1e paneel. Foto Louis Visseren

Weespertrekvaartmannenkoor, foto Louis Visseren

Weespertrekvaartmannenkoor, foto Louis Visseren

Belangstelling uit de buurt, foto Louis Visseren

Belangstelling uit de buurt, foto Louis Visseren

Geen reacties

Voeg je reactie toe