Spitskopstraat 6 II – Het gezin van de weduwe Bruinvels – Moscou (3)

Hulpvragen, waaronder de winterbedeling (1902 – 1924)

Verteller: Frits Slicht Frits Slicht
Auteur: Frits Slicht Frits Slicht
Spitskopstraat
Affiche van Albert Hahn, Arbeiders(sters) in de kleedingindustrie zoo wankel is uw positie. Bron: Atria, kennisinstituut voor emancipatie en vrouwengeschiedenis

Affiche van Albert Hahn, Arbeiders(sters) in de kleedingindustrie zoo wankel is uw positie. Bron: Atria, kennisinstituut voor emancipatie en vrouwengeschiedenis

December 1923

Willem, het derde kind van het gezin Bruinvels - Moscou, doet dan een aanvraag voor “De Commissie voor Steunverleening aan Crisis Werkloozen”. Vanwege zijn lidmaatschap van de Bond in de Kleedingindustrie, hij is kleermaker van beroep, heeft hij recht op deze vorm van steun. Op dit aanvraagformulier staat ook zijn woonadres, Spitskopstraat 6 tweehoog met een huur van fl.3,10 per week.

Aanvraagformulier voor: De Commissie voor Steunverleening aan Crisis Werkloozen. Bron: dossier Bruinvels – Moscou, Het Gemeentelijk Bureau voor Maatschappelijke Steun

Aanvraagformulier voor: De Commissie voor Steunverleening aan Crisis Werkloozen. Bron: dossier Bruinvels – Moscou, Het Gemeentelijk Bureau voor Maatschappelijke Steun

Wat verder van belang is, is het gegeven dat zijn moeder Klaartje Moscou niet als hoofd van het gezin wordt gezien. De naam van het “hoofd van het gezin’ blijft leeg, Klaartje wordt op de volgende regel genoemd als vrouw. In het dossier van Het Gemeentelijk Bureau voor Maatschappelijke Steun staat dat Mozes Bruinvels in 1919 zou zijn overleden, maar dat was toch echt in 1918. Uit het aanvraagformulier blijkt verder dat er vier van de zes kinderen nog thuiswonend waren. Het gaat om Willem en zijn tweelingbroer Isaac, zijn zuster Rachel en Barend (de jongste). Kalman en Marianne zijn al getrouwd, over hen en de andere kinderen later meer. 

Winterbedeling: 1902 – 1904

De aanvraag van Willem Bruinvels (= de zoon) is niet de eerste vermelding in het dossier. In de jaren 1902 – 1904 zijn aanvragen ingediend voor “Winterbedeling”.  Werden in 1902 en 1903 nog drie broden en turf verstrekt en 8 gulden aan (stads) beleenbriefjes, in 1904 wordt de aanvraag afgewezen. De aanvraag wordt afgewezen ondanks het feit de ‘de betrekkingen’ niet kunnen steunen. De broer van Mozes, Isaac, is diamant- of roosjesversteller, hij is gehuwd en heeft twee kinderen. Klaartje heeft twee zusters; de ene is getrouwd met een Marpurgo die roosjesversteller is, zij hebben drie kinderen, de ander is gehuwd met Worms, venter van beroep, en heeft zeven kinderen.

Vijf en twintigjarig feest van Liefdadigheid naar Vermogen, tekenaar; Johan Braakensiek. Datering is feb. 1896, Bron: het IISG - De Nederlandse arbeidersbeweging tot 1918

Vijf en twintigjarig feest van Liefdadigheid naar Vermogen, tekenaar; Johan Braakensiek. Datering is feb. 1896, Bron: het IISG - De Nederlandse arbeidersbeweging tot 1918

Volgens het dossier wordt het gezin op 27 juni 1904 door het L.N.V. (Liefdadigheid naar Vermogen) een gift van fl.20,- toegestaan. Dit bedrag wordt hen: ‘zo nu en dan in handel en kleding verstrekt’.

In 1924 bestaat het gezin uit de moeder: Klaartje Bruinvels – Moscou en vier thuiswonende kinderen: naast Willem is er nog zijn zuster Rachel, 30 jaar oud, zij is naaister van beroep. Zij werkt als confectienaaister bij een firma De Vries in de Heintje Hoeksteeg en verdient ongeveer fl.12,- per week.

Advertentie voor een firma in de Heintje Hoeksteeg 8, bron: het NIW van 9 december 1921.

Advertentie voor een firma in de Heintje Hoeksteeg 8, bron: het NIW van 9 december 1921.

Isaac, de tweeling broer van Willem is handelaar in lompen, zijn verdiensten zijn onbekend. Er zijn meerdere marktkaarten (zie verder). Barend de jongste zoon van 22 is koksjongen bij ‘Komkommer’ in de Plantage Badlaan.

Advertentie voor Komkommer, Plantage Badlaan 12, bron: Onze strijd; orgaan van den Algemeenen Nederlandschen Bond van Handels- en Kantoorbedienden, jrg 5, 03-03-1910

Advertentie voor Komkommer, Plantage Badlaan 12, bron: Onze strijd; orgaan van den Algemeenen Nederlandschen Bond van Handels- en Kantoorbedienden, jrg 5, 03-03-1910

De oudste zoon, Kalman van 32, is in 1919 getrouwd met Sara Halverstad en woont in de P(ieter) Maritzstraat.

Huwelijksakte van Kalman Bruinvels en Sara Halverstad op 29 januari 1919, bron: WieWasWie

Huwelijksakte van Kalman Bruinvels en Sara Halverstad op 29 januari 1919, bron: WieWasWie

Dochter Marianne woont ook niet meer thuis, zij is getrouwd met Raphaël Presser. Zij wonen in de Magersfonteinstraat 5 een hoog. Aangezien de kinderen gedurende jaren tot aan de oorlogsjaren zo’n grote rol spelen, zal ik hen niet zoals gebruikelijk louter en alleen apart bespreken maar ook door alle verhalen heen.

NAAR: Spitskopstraat 6 II – Het gezin van de weduwe Bruinvels – Moscou (1)

OF NAAR: Spitskopstraat 6 II – Het gezin van de weduwe Bruinvels – Moscou (4)

Alle rechten voorbehouden

13 keer bekeken

Geen reacties

Voeg je reactie toe